BibTex RIS Cite

POLITICAL LEGISLATION PROCESS DURING THE FOUNDATION OF GREAT SALDJUKIAN EMPIRE

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 17 - 37, 01.12.2012

Abstract

It is an unquestionable fact that Saldjukians has got deep social, cultural and political impact in the Turkish-Islamic history. In very general outline; Saldjukian states are the political organizations that re-established Islamic World from eleventh century to fourteenth century. In addition to the role they played in Turkish-Islamic history their most admirable side is the political legislation policy that they followed step by step beginning from their establishment. Our aim by researching this legislation process is to convey the information about Saldjukian states legislations beyond all the emirliks, sultanliks and other local states from main sources. This subject is unignorable because it is obvious that this process revealed a historical transformation model and a social-political change. After Dandanakan War the main political guide for Saldjukians became taking legitimacy and courage from caliphate. After all Tugrul Bey and his Oghuz tribes took the domination of Baghdat very quickly and reduced the political and secular effect of the caliphate on the Islamic World

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN TEMELLERİ ATILIRKEN SİYASİ MEŞRUİYET SÜRECİ

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 17 - 37, 01.12.2012

Abstract

Selçukluların Türk-İslâm tarihinde sosyal, siyasal ve kültürel anlamda çok derin tesirlerinin olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Çok umumi hatlarıyla on birinci ve on dördüncü yüzyıllar arasında etkili olup, İslâm dünyasının yeniden kurulması sonucunu ortaya çıkaran siyasî teşekküller, Selçuklu devletleri olmuşlardır. Fakat, Selçukluların sınırsız hayranlığımızı kazanmalarındaki en önemli pay, Türk-İslâm tarihinde oynamış oldukları mühim rolle beraber, kuruluşlarından itibaren adım adım izledikleri meşruiyet siyasetidir. Bu çalışmamızda Selçukluların meşruiyet sürecini ele almamızın en önemli nedeni kaynaklardaki, İslâm sınırları içerisindeki emîrlik, sultanlık veya diğer yerel hâkimiyetler arasında Selçukluların kuruluşlarının meşruiyetleri ile ilgili bilgilerin, bu araştırmaya aktarılmasıdır. Bu konu gerçekten de görmezlikten gelinebilir önemsizlikte değildir, çünkü bir tarihsel değişim modelini, sosyal ve siyasal dönüşümü ortaya çıkardığı gayet açıktır. Dandanakan Savaşı’ndan sonra hilâfetten hem cesaret ve meşru güç hem de onu örnek almak, Selçuklular için başlıca siyasal kılavuz olmuştur. Sonuçta Tuğrul Bey, Oğuzlarıyla beraber bir çırpıda Bağdat’a hâkim olmuş, hilâfetin İslâm dünyası üzerindeki siyasal ve dünyevî etkilerini de sınırlı boyutlara indirgemiştir

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA97KY94BS
Journal Section Articles
Authors

Ergin Ayan This is me

Publication Date December 1, 2012
Submission Date December 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 5

Cite

APA Ayan, E. (2012). BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN TEMELLERİ ATILIRKEN SİYASİ MEŞRUİYET SÜRECİ. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 17-37.

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD