BibTex RIS Cite

TURKS’ FIRST RELATIONS WITH ARABS AND TEACHING ARABS TURKISH UNTIL THE OTTOMAN PERIOD

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 45 - 53, 01.12.2012

Abstract

Relations between Turks and Arabs started first in the 7th century. In the next centuries, along with the relations, number of the Turks and their effectiveness in Arab geography also increased. Indeed, with the establishment of Mamluk State in Egypt in 1250, Turkish sovereignty begun in Arab geography. The close relationship between Turks and Arabs created need for Arabs to learn Turkish language .Personalities dedicated to Turkish such as Mahmud of Kashgar, Abu Hayyan had great effort and wrote literary works to meet this requirement. In the lights of those surviving works, geography of the Arabs experienced a rather lively process of Turkish language education. However, in terms of Turkish education history, despite the importance of teaching foreigners Turkish language, these educational activities were not examined sufficiently. For this reason, in the study, the presence of Turks in the geography of Arabs until the Ottoman period and Turks’ activities for teaching Turkish language have been addressed, besides, Turkish language instruction books written in that period have been introduced

TÜRKLERİN ARAPLARLA İLK MÜNASEBETLERİ VE OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRKÇENİN ARAPLARA ÖĞRETİMİ

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 45 - 53, 01.12.2012

Abstract

Türklerin Araplarla ilk münasebetleri 7. asırda başlamıştır. Sonraki asırlarda münasebetler de Türklerin Arap coğrafyasındaki sayısı ve etkinliği de artmıştır. Nitekim, 1250 yılında Mısır merkezli Memluk devletinin kurulması ile Arap coğrafyasında Türk egemenliği başlamıştır. Türklerle Arapların bu yakın münasebeti, Türkçenin Araplar tarafından öğrenilme ihtiyacını doğurmuştur. Kaşgarlı Mahmut, Ebu Hayyan gibi Türkçeye vakıf şahsiyetler bu ihtiyacın karşılanması için büyük çaba sarf etmiş, eserler yazmışlardır. Günümüze ulaşan bu eserlere göre, Arap coğrafyasında oldukça canlı bir Türkçe öğretim süreci yaşanmıştır. Ancak yapılan bu eğitim-öğretim faaliyetleri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi ve Türk eğitim tarihi açısından önemli olduğu halde yeterince incelenmemiştir. Bunun için, bu çalışmada Türklerin Osmanlı dönemine kadar Arap coğrafyasındaki varlığı ve Araplara Türkçe öğretimi faaliyetleri ele alınmış, o dönemde yazılmış Türkçe öğretim kitapları da tanıtılmıştır

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA39DA77PV
Journal Section Articles
Authors

Sami Baskın This is me

Publication Date December 1, 2012
Submission Date December 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 5

Cite

APA Baskın, S. (2012). TÜRKLERİN ARAPLARLA İLK MÜNASEBETLERİ VE OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRKÇENİN ARAPLARA ÖĞRETİMİ. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 45-53.

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD