BibTex RIS Cite

ANALYSIS OF THE EFFECTIVE FACTORS OF EĞİRDİR AGRICULTURAL PRODUCERS' DECISION PROCESS ON HAVING AN AGRICULTURAL INSURANCE

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 66 - 76, 01.12.2012

Abstract

Due to various risks faced by agricultural production, agricultural insurance is widely used around the world. State-sponsored agricultural insurances came into effect by the agricultural insurances law enacted in 2005 in Turkey which is in the adaptation process to European Union. In this study, level of awareness of agricultural insurance and the effects and effect levels of factors that considered as effective on the decision of farmer’s applying for agricultural insurance in Eğirdir region are tried to be revealed in the light of the data obtained from 427 face to face interviews. As a result, ages of farmers is emerged as an important demographic factor on the decision of applying for agricultural insurance and it’s found that there is a reverse relation between the farmer’s ages and the ratio of applying agricultural insurance. Education degrees of farmers are also found as an important factor on the ratio of applying agricultural insurance. As well as a significant relation between land size and ratio of applying for agricultural insurance is not found, the ratio of application for agricultural insurance of the farmers who owned land under 20 decares are more than the ratio of application for agricultural insurance of the farmers who owned 20 decares and above land. The ratio of applying for agricultural insurance is % 49 in the center of district and it’s found the highest ratio among all settlements, the average ratio of villages is % 31 and the average ratio of towns and counties is % 12 and it’s the lowest ratio of agricultural insurance ratios according to the settlement size. It is seen that % 86 of the farmers who have information about state-sponsored agricultural insurance applied agricultural insurance because of the premium payments given by the state. It is established that enlightenment about the support of the state in agricultural insurance will increase the ratio of agricultural insurance applications

EĞİRDİR İLÇESİ TARIM ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASI YAPTIRMAYA KARAR VERME SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 66 - 76, 01.12.2012

Abstract

Tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu çeşitli riskler nedeniyle, tarım sigortaları dünya çapında yaygın olarak uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olan ülkemizde de 2005 yılında çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu ile devlet destekli tarım sigortaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, 427 üretici ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketlerle elde edilen verilerin ışığında Eğirdir ilçesinde tarım sigortası uygulamasının bilinirlik düzeyi ve çiftçilerin tarım sigortası yaptırma kararı vermelerinde etkili olduğu düşünülen faktörlerin tarım sigortası yaptırmadaki etkileri ve etki düzeyleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, demografik etkenlerden çiftçilerin yaşlarının tarım sigortası yaptırma konusunda önemli bir etken olduğu ortaya çıkmış, çiftçilerin yaşları ile tarım sigortası yaptırma oranları arasında ters yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çiftçilerin eğitim seviyelerinin de tarım sigortası yaptırmadaki etkisi önemli bulunmuştur. Arazi büyüklüğü ile tarım sigortası yaptırma oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakla beraber 20 dekar ve üstünde araziye sahip olanların 20 dekar altında araziye sahip olanlara göre daha az oranda tarım sigortası yaptırdıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamındaki yerleşim yerlerine göre tarım sigortası yaptırma düzeyleri ilçe merkezinde % 49 ile en yüksek seviyede bulunmakta, % 31 ile ikinci olarak köyler gelmekte ve % 12 ile belde ve kasabalarda en düşük seviyede bulunmaktadır. Devlet destekli tarım sigortası hakkında bilgi sahibi olanların devlet destekli tarım sigortası yaptırmalarında % 86 oranında devletin prim
desteğinin etkili olduğu görülmektedir. Tarım sigortalarındaki devlet desteği hususunda
bilgilendirmenin artırılmasının tarım sigortası yaptırma oranını artıracağı ortaya
çıkmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA35TE78YY
Journal Section Articles
Authors

Adnan Ertan This is me

Mustafa Gök This is me

Publication Date December 1, 2012
Submission Date December 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 5

Cite

APA Ertan, A., & Gök, M. (2012). EĞİRDİR İLÇESİ TARIM ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASI YAPTIRMAYA KARAR VERME SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 66-76.

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD