BibTex RIS Cite

AN ORIGIN ANALYSE OF GUITAR WITH REFERENCE TO ITS MYTHOLOGICAL ETYMOLOGY

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 96 - 107, 01.12.2012

Abstract

In this study, making an origin analyises of guitar was intended by means of its etymology which originated from Greek mythology and by means of comparing with stringed instruments of other Aryan languages family which have fonetic similarity to guitar. First of all, a short historical evolution of guitar was handled. It’s aim is sthrengthening the evidence which acquired from its etymology via investigating the stage of guitar in its history. It is confirmed that historical development of classic guitar have begun from Antique Greek and after dominioning of Arabs in Spain, it has settled this area and it is an ancestor of some string instruments and known as a Spanish folk instrument. Than, it is stated that this instruments name arises from a mythological king Kithairon who gave his name to the mountain that is near The Delphi Temple and Kithairon’s name have transformationed to kitre, kitharra, kithar and guitar in process of time. It also stated that this etymological origin (Kithairon) constitutes the origins of tar word which means both ‘string’ and ‘stringed instrument’ in Persian language. The “8” shaped bodies of guitar and tar confirm this theory

MİTOLOJİK ETİMOLOJİSİNDEN HAREKETLE GİTAR ÜZERİNE BİR KÖKEN ANALİZİ

Year 2012, Volume: 3 Issue: 5, 96 - 107, 01.12.2012

Abstract

Bu çalışmada, gitarın Yunan mitolojisi kaynaklı etimolojisi ve Hint-Ari dillerindeki fonetik benzerlikler taşıyan diğer telli çalgılar ailesi üyeleriyle karşılaştırılması aracılığıyla, bir köken analizi yapılması hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle gitarın kısa bir tarihçesi verilmiştir. Amaç, bu tarihçe içerisinde çalgının geçirdiği evreleri inceleyerek, etimolojisinden elde edilmiş olan bulguları sağlamlaştırmaktır. İspanyol halk çalgısı olarak bilinen klasik gitarın tarihsel serüveninin Antik Yunan’a dayandığı ve Arapların İspanya’daki hâkimiyeti ile bu topraklara yerleştiği ve bazı telli çalgıların atası olduğu saptanmıştır. Ardından, çalgının ismini Delphi yakınlarındaki bir dağa veren mitolojik bir kral olan Kithairon’dan aldığı ve kithairon isminin zamanla kitre, kitharra, kithar ve guitar şeklinde anıldığı saptanmıştır. Bu etimolojik kökenin, Farsça’da hem ‘tel’, hem de ‘telli bir çalgı’ anlamına geçen tar sözcüğün de kökenini oluşturduğu, bu çalışmada saptanmıştır. Hem gitarın, hem de tarın “8” biçimindeki gövdesi, bu iki çalgının ortak kökeni hakkında önemli bir ipucu vermektedir

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA45CZ28VD
Journal Section Articles
Authors

Banu Mustan Dönmez This is me

Savaş Burak Özkan This is me

Publication Date December 1, 2012
Submission Date December 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 5

Cite

APA Mustan Dönmez, B., & Özkan, S. B. (2012). MİTOLOJİK ETİMOLOJİSİNDEN HAREKETLE GİTAR ÜZERİNE BİR KÖKEN ANALİZİ. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 96-107.

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD