PDF EndNote BibTex RIS Cite

IN THE CONTEXT OF “DEMOCRACY PACKAGE EFFECTS OF MEDIA AND IDEOLOGY RELATIONSHIP ON NEWS TEXTS

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 27 - 35, 01.12.2014

Abstract

A relationship between media and ideology is being discussed time to time in communication studies, especially ideologies’ effect on the media’s power of defining to world through presentations of facts is attracting attention as an important issue. Ideological view mostly plays a decisive role in making news from facts process and same fact can be defined in different ways by different publishing organizations. In this article, news about ‘Democracy Package’ which has been discussed too much in the Turkish media is studied. Also paradigm of different newspapers analyzed by expression analysis method. In this way, effects of ideological differences and ownership structures on generating news texts had been exposed. Our basic hypothesis before is different newspapers with different ideologies can be design varied realities. Texts for the discourse analysis are selected from news which is dated on 1st, 2nd and 3rd October 2013, of the first page of these newspapers : Akşam, Sabah, Yeni Şafak, Hürriyet, Aydınlık, Ortadoğu and Sözcü. At the end of the study, identified that all seven different newspapers are designed different realities. As an additionally evaluation, some of them are producing similar realities and some of them producing totally discrete worlds. All this data, endorse our hypothesis which is different newspapers with different ideologies can be design varied realities

DEMOKRASİ PAKETİ BAĞLAMINDA MEDYA VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİNİN HABER METİNLERİNE YANSIMASI

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 27 - 35, 01.12.2014

Abstract

Medya ve ideoloji ilişkisi iletişim araştırmalarında zaman zaman işlenmekte, özellikle ideolojilerin “durumu tanımlama gücü” olan medyanın olayları sunumuna nasıl etki ettiği önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. İdeolojik bakış, çoğu zaman olayların haberleştirilmelerinde belirleyici bir güç olmakta ve aynı olay farklı yayın kuruluşlarından farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada 2013 yılında çok tartışılan Demokrasi Paketi’nin Türk basınında nasıl haberleştirildiği, farklı gazeteler örnekleminde söylem analizi yöntemiyle analiz edilmiş, böylelikle ideolojik farklılıkların ve sahiplik yapılarının ilgili haberlerin metinlerinin inşasında nasıl etkin oldukları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma öncesindeki temel varsayımız, farklı ideolojilere sahip gazetelerin aynı olayla ilgili farklı gerçeklikler tasarlayabildikleri yönündedir. Söylem analizi yapılacak metinler 1,2 ve 3 Ekim 2013 tarihli Akşam, Sabah, Yeni Şafak, Hürriyet, Aydınlık, Ortadoğu ve Sözcü gazetelerinin ilk sayfalarında yer alan haber ve spotlardan seçilmiştir. İlgili çalışma sonunda 7 gazetenin de birbirlerinden farklı gerçeklikler tasarladıkları, kiminin diğerine benzediği, kiminin ise tamamen farklı bir gerçekliği tercih ettiği görülmektedir. Tüm bu veriler, farklı ideolojilere sahip gazetelerin aynı olayla ilgili farklı gerçeklikler tasarlayabilmelerine yönelik çalışma öncesi varsayımımızı haklılaştırmaktadır

Details

Other ID JA39AJ27HZ
Journal Section Article
Authors

Emel ARIK This is me
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Arık, E. (2014). DEMOKRASİ PAKETİ BAĞLAMINDA MEDYA VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİNİN HABER METİNLERİNE YANSIMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 27-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27572/290135

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD