PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT INTO the INTERNAL MOTIVATION of the VOCATIONAL BURNOUT AMONG QUALIFIED WORKERS

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 36 - 43, 01.12.2014

Abstract

One of the factors that adversely affect the lives of today’s working professional burnout syndrome. Occupational burnout, causing adverse effects in both individual and organizational aspects of a phenomenon. Now, today, began to take place among the employees in this occupational burnout problems often business executives, employee motivation, and in particular on intrinsic motivation and internal motivation to think about the need to address in detail the leaves. Qualified employees may involve internal motivation high by keeping performance. Employees are capable of self-actualized in their mind and begin to think his work. The result will increase the performance and efficiency of the organization. This is the case in the present wants to see

NİTELİKLİ ÇALIŞANLAR ARASINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İÇ MOTİVASYONA ETKİSİ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 36 - 43, 01.12.2014

Abstract

Günümüz çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi de mesleki tükenmişlik sendromudur. Mesleki tükenmişlik, hem bireysel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere yol açan bir olgudur. Artık günümüzde çalışanlar arasında sıkça yaşanmaya başlanan bu mesleki tükenmişlik sorunları işletme yöneticilerini, çalışanların motivasyonu ve özellikle de içsel motivasyonu üzerinde de düşünmek ve iç motivasyonu detaylı bir şekilde ele almak zorunda bırakmaktadır. Nitelikli çalışanlar, iç motivasyonunu yüksek tutarak performansı da beraberinde getirebilir. Çalışan kendi zihninde ve yaptığı işlerde kendini gerçekleştirdikçe yetenekli olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Sonuçta örgütteki performans ve verimlilik de artacaktır. Günümüzde yöneticilerin de görmek istediği durum budur

Details

Other ID JA35EN59NV
Journal Section Article
Authors

Engin YURDASEVER
ORDU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ


Seyfi TOP This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Yurdasever, E. & Top, S. (2014). NİTELİKLİ ÇALIŞANLAR ARASINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İÇ MOTİVASYONA ETKİSİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 36-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27572/290138

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD