PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE IMPORTANCE OF PATTERN ORGANIZATION FOR CLASSICAL GUITAR SIGHT READING

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 52 - 60, 01.12.2014

Abstract

With the 1912-1913 Balkan Wars, Ottoman Empire lost her lands in Balkans. After the Balkan Wars Sanjak of Novi Pazar, Kosovo and Macedonia included in Serb-Croat-Slovenian Kingdom. The status of Muslims which continued to live in kingdom determined with agreements and constitutions. According to these documents the Muslims living in the kingdom were accepted as religion minority and were treated according to this status in all businesses. The religion threads of Muslims were directed by the Islam Union of Kingdom of Yugoslavia. The Muslim minority didn’t have education on their mother tongue. Within the state schools opened “the Muslim –Serb” classes for the Muslim students which have education in Serbian language. Also Catholic children didn’t have rights to have education in the classes which Serbian children were educating. Due to this within the state schools opened “the CatholicMuslim” schools. Within the religious rights Muslim students had religion lesson twice in a week and Ramadan feast and the Kurban feast declared as public holidays

YUGOSLAVYA KRALLIĞI’NDA MÜSLÜMANLARIN STATÜSÜ VE İLKÖĞRETİM HAKLARI

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 52 - 60, 01.12.2014

Abstract

Osmanlı devleti 1912–1913 Balkan savaşlarıyla Balkanlar’daki topraklarını kaybetti. Balkan savaşlarından sonra Yeni Pazar Sancağı, Kosova ve Makedonya Sırp–Hırvat-Sloven Krallığına dâhil edildi. Krallıkta yaşamaya devam eden Müslümanların statüleri özel anlaşmalarla ve anayasalarla belirlendi. Bu belgelere göre krallıkta yaşayan Müslümanlar dini azınlık olarak tanındılar ve bütün işlerde bu statüye göre muamele gördüler. Müslüman azınlığın dini konularını Yugoslavya Krallığı İslam Birliği yönetmekteydi. Yugoslavya Krallığında dini azınlık olarak tanınan Müslümanların anadilde eğitim hakları yoktu. Sırpça eğitim gören Müslümanlara devlet okulları dâhilinde “Müslüman - Sırp” sınıfları açıldı. Sırp çocukların okuduğu sınıflara Katolik çocuklar da alınmadığından “Katolik - Müslüman” sınıfları da açıldı. Dini haklar dâhilinde okullarda Müslüman öğrencilere haftada iki saat din dersi okutuldu, Ramazan ve Kurban bayramlarında resmi tatil hakkı verildi

Details

Other ID JA35UG62VN
Journal Section Article
Authors

Fetnan DERVİŞ This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Derviş, F. (2014). YUGOSLAVYA KRALLIĞI’NDA MÜSLÜMANLARIN STATÜSÜ VE İLKÖĞRETİM HAKLARI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 52-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27572/290139

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD