PDF EndNote BibTex RIS Cite

COLOR NAMES IN AZERBAIJANI TURKISH IN TERMS OF STRUCTURE, MEANING AND ORIGIN

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 67 - 70, 01.12.2014

Abstract

In this study that aims to examine and evaluate the color names that constitutes the elements of vocabulary, the formation forms and features of color names in Azerbaijani Turkish with regard to formation, meaning and origin are emphasized. To this end, color names in Azerbaijani Turkish have been identified, grouped and feautures were determined based on variety of Azerbaijani Turkish dictionaries.With regard to word structure, color names in Azerbaijani Turkish are generally simple, derived compound words, and words consisting of more than one word. An important part of color names in Azerbaijani Turkish consists of similarity adjectives. In terms of meaning; the decisive criteria are having more than one color meaning, lightness and darkness, human skin and visage and nature. In terms of etymology, color names of Azerbaijani Turkish consist of Turkish, Arabic, Persian and French words

YAPI, ANLAM VE KÖKENLERİ BAKIMINDAN AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ RENK ADLARI

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 67 - 70, 01.12.2014

Abstract

Söz varlığını oluşturan unsurlardan renk adlarını incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada yapı, anlam ve köken bakımından Azerbaycan Türkçesindeki renk adlarının oluşum şekilleri ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, Azerbaycan Türkçesine ait çeşitli sözlüklerden hareketle Azerbaycan Türkçesindeki renk adları tespit edilmiş, gruplandırılmış ve özellikleri belirlenmiştir. Azerbaycan Türkçesinde renk adları yapı yönünden genellikle basit, türemiş, birleşik ve birden fazla kelimeden oluşmuştur. Azerbaycan Türkçesindeki renk adlarının önemli bir kısmını benzerlik sıfatları oluşturmaktadır. Anlam yönünden; birden fazla anlam, açıklık ve koyuluk, insan teni ve çehresi ve tabiat belirleyici ölçütler olarak ortaya çıkmaktadır. Köken bilgisi yönünden ise Azerbaycan Türkçesinde renk adları Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca kelimelerden oluşmuştur

Details

Other ID JA37UD96CU
Journal Section Article
Authors

Salim KÜÇÜK This is me
ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ


Samet CANTÜRK This is me
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Küçük, S. & Cantürk, S. (2014). YAPI, ANLAM VE KÖKENLERİ BAKIMINDAN AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ RENK ADLARI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 67-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27572/290142

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD