PDF EndNote BibTex RIS Cite

YENİDEN SAHNELENEN AMERİKA: DEĞİŞEN KÜLTÜR TEMSİLİ ÖRNEKLERİ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 27 - 32, 01.12.2014

Abstract

Bir milletin kendini nasıl tanımladığına ve bu tanımlamanın eleştirmenler tarafından nasıl değerlendirildiğine bakıldığında, milli kültürün pek çok farklı tanımı ortaya çıkar. Milli kültürün oluşma ve temsil edilme örnekleri üzerine yoğunlaşan bu çalışma, dört çağdaş Amerikan Etütleri çalışmasını inceler ve tartışma iki problem çerçevesinde şekillenir: eğer Amerikan milli kültürü diye bir olgu var ise, bunu gündelik hayatın karmaşıklığı içinde nerede bulabiliriz: Amerikan milli kültürünü oluşturan uygulamaların tümü Amerikalılar için ve eleştirmenler için ne iade eder?

RE-ENACTING AMERICA: CASE STUDIES IN TRANSFORMATION OF CULTURAL REPRESENTATION

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 27 - 32, 01.12.2014

Abstract

How a nation understands itself and how such understandings are evaluated by critics and thinkers yield myriad definitions of a national culture. With an eye to the abundant ways of creating and representing national culture, this study looks at four recent examples of American Studies scholarship and the argument focuses on two questions: if there were such a thing as American national culture, where, exactly, would we find it within the messiness of everyday cultural practices: and, what could the cluster of practices called American national culture mean for Americans and for the scholar representing them?

Details

Other ID JA28YT85DY
Journal Section Article
Authors

Işıl ÖZCAN This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 9

Cite

APA Özcan, I. (2014). YENİDEN SAHNELENEN AMERİKA: DEĞİŞEN KÜLTÜR TEMSİLİ ÖRNEKLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (9) , 27-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27573/290147

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD