PDF EndNote BibTex RIS Cite

TURKISH PUBLICATIONS INTO MEDIA LITERACY EDUCATION: AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 5 - 15, 01.12.2014

Abstract

The interest in media literacy in Turkey has steadily increased afterthe 2000s. A significant accumulation was seen when considering the movement of media literacy education in Turkey, The purpose of this study is to provide a bibliography for beginners in the study of the medialiteracy education in Turkey. The bibliography included researches directly related to media literacy and medialiteracy education. As a result, they were included 233 researches thought to be related to media literacy education in this study. In addition, an overview of media literacy education efforts in Turkey is given as analyzed in terms of year, type and content

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 5 - 15, 01.12.2014

Abstract

Medya okuryazarlığı eğitimi alanı, ülkemizde 2000’li yıllardan sonra akademik ilginin giderek arttığı bir disiplin olmuştur. Günümüze kadar devam eden bu sürece bakıldığında medya okuryazarlığı eğitimine yönelik Türkiye’de dikkate değer bir birikimin oluştuğu gözlenmiştir. Bu çalışmada konuyla ilgilenen araştırmacılara yol gösterici olması ve derli toplu bir bibliyografya sunulması amaçlanmıştır. Araştırmada doğrudan medya okuryazarlığı ile ilgili olan çalışmalara yer verilmiştir. Sonuçta medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili olduğu düşünülen 233 çalışmanın tam künyesine yer verilmiş, ayrıca yıl, yayın türü ve içerik açısından analiz edilerek Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi çalışmalarının genel bir fotoğrafı ortaya konulmaya çalışılmıştır

Details

Other ID JA27CE45GE
Journal Section Article
Authors

Adnan ALTUN This is me
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 9

Cite

APA Altun, A. (2014). MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (9) , 5-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27573/290150

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD