PDF EndNote BibTex RIS Cite

ORGANIZATIONAL JUSTICE AND LOAFING BEHAVIORS

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 51 - 54, 01.12.2014

Abstract

Nowadays, each business which targets achievement have to trustand be generous toward sits employees.It is proven in researchs that employee scooperation and solidarity are compulsary for the company’s success. Also, business success depend on employees share the same target and complement each other. To prevent social idleness as a result of team work stake part a lot more in business, is a necessity for executives. Social idleness is the effort of individuals as a member of a group is less than the effort of individuals as individualy. The results of researchs demonstrate that socialidleness is a social disease might form negative consequences for individuals, socialin stitutions and society. In the study it is assumed that organizational just iceperceptions and practices might have role in resolving the social illness and it is revealed that socials lacking behaviour widely explained by organizational justice perceptions

ÖRGÜTSEL ADALET VE KAYTARMA DAVRANIŞLARI

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 51 - 54, 01.12.2014

Abstract

Günümüzde başarıyı hedefleyen her işletme, çalışanlarına güvenmek ve çalışanlarına karşı cömert olmak durumundadır. Çalışanlar arasındaki işbirliği ve dayanışmanın, işletmenin başarısı için zorunlu olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmaktadır. İşletmenin başarısı aynı zamanda çalışanların aynı hedefi paylaşmalarına ve birbirlerini tamamlamalarına bağlıdır. Nitekim ekip çalışmalarının işletmelerde çok daha fazla yer tutması sonucunda sosyal kaytarmanın önüne geçmek yöneticiler açısından zorunluluk arz etmektedir. Sosyal kaytarma, grup üyesi olarak harcanan çabanın bireylerin tek tek harcayacağı çabadan daha az olmasıdır. Sosyal kaytarmanın yapılan araştırmalar sonucunda, bireyler, sosyal kurumlar ve toplumlar için olumsuz sonuçlar oluşturabilecek bir sosyal hastalık olduğu ortaya konulmuştur. Söz konusu sosyal hastalığın çözümlenmesinde ise örgütsel adalet algısının ve uygulamalarının rolü olabileceği düşünülerek hazırlanan bu çalışmada, örgütsel adalet algısının sosyal kaytarma davranışını önemli oranda açıkladığı görülmüştür

Details

Other ID JA39DZ26UC
Journal Section Article
Authors

Yeter DEMİR USLU This is me
ORDU ÜNİVERSİTESİ, ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ


Mustafa Fedai ÇAVUŞ This is me
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 9

Cite

APA Demir Uslu, Y. & Çavuş, M. F. (2014). ÖRGÜTSEL ADALET VE KAYTARMA DAVRANIŞLARI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (9) , 51-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27573/290153

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD