Year 2014, Volume 1 , Issue 1 A, Pages 60 - 67 2014-12-24

Ayıüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) türünün envanterine ait bir araştırma: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü örneği
A study on inventory of Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.) species within areas of Trabzon Regional Forestry Directorate

Ahmet İPEK [1] , İsa SERTKAYA [2] , Mustafa GEDİKLİ [3] , Ömer CEYLAN [4] , Hanife ERDOĞAN GENÇ [5] , Mustafa AKBULUT [6] , Hüseyin BAYKAL [7] , Yusuf ŞAVŞATLI [8]


Bu çalışmada, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü alanlarındaki Vaccinium arctostaphylos L. türüne yönelik olarak 2013-2014 yıllarında yürütülen envanter çalışmasında elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışmada, Orman İşletme Şeflikleri düzeyinde yetişme alanı (ha), taze sürgün toplam serveti (ton) ve meyve toplam serveti verileri (ton) esas alınarak yayılım bölgeleri ile ilgili veriler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Bölgedeki 9.382 ha alanda, toplam taze sürgün servetinin 1.202.381 ton; toplam meyve servetinin ise 893.514 ton olduğu belirlenmiştir.

In this research, data obtained from the inventory conducted in the 2013-2014 years for Vaccinium arctostaphylos L. sites within the areas of Trabzon Regional Directorate of Forestry were evaluated. Based on the statistics related to the habitats (ha), total wealth of fresh shoots (tonnes) and total wealth of fruits (tonnes) by the Forestry Rangerships level, data on the spreading sites were examined. According to results for the 9382 ha areas within the Region, total yields were 1202381 and 893514 tonnes for the fresh shoots and of the fruits, respectively.
 • Akbulut, M., Baykal H., Şavşatlı, Y., 2013. Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.) ve Yöreden Selekte Edilen Çay Üzümü (V. arctostaphylos L.) Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi.
 • Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, ISSN: 1308-3945, 6 (2): 49-54, 2013.
 • Altun, L., Usta, A., Günlü, A., Kulaç, Ş., Güney, D., Güvendi, E., Çaykara Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Ayıüzümü’nün (V. arctostaphylos L.) Bazı Ekolojik Özellikleri, 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, KTÜ Orman Fakültesi, 1- 4 Kasım 2006, Trabzon.
 • Austin, M.E. 1978. Rabbiteye blueberries. Fruit Var. J. 33:51-53.
 • Ayaz, F. A., Kadıoğlu, A., Acar, C, Turna, I., 2001. Effect of fruit maturation on sugar and organic acid composition in two blueberries (V. arctostaphylos and V. myrtillus) native to Turkey. New Zealand J. of Crop and Hort. Sci. 29(2):137-141.
 • Çelik, H., 2006. Likapa Systematik Botany, Yaban Mersini (Likapa) Sistematikteki Yeri.
 • http://www.uzumsu.com/dosyalar/likapa-sistmtk-botany-k
 • Çelik, H., 2008. Maviyemiş (Yaban Mersini, Likapa) Yetiştiriciliği El Kitabı. Artvin’de Yaban Mersini (Likapa) Yetiştiriciliği Eğitimi Projesi, AÇÜ Orman Fakültesi Dekanlığı, DOKAP LDI-172, Artvin, 67 s.
 • Davis, P. H., 1978. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Pres. 6:89-108.
 • Eck, P., Gough, R.E., Hall, I.V., Spiers, J.M.. 1990. Blueberry management, pp. 273-333. In: G.J. Galleta and D.G. Himelrick (eds), Small fruit crop management. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Erbay, A., İpek, A., Genç, H. E., 2010. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Odun Dışı Orman Ürünlerinin Gözdesi; Vaccinium arctostaphylos L, III. Ulusal Karadeniz ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 Cilt: III Sayfa: 1126-1133.
 • Galletta, G.J., 1975. Blueberries and Cranberries, 154-196. In: J. Janick and J.N. Moore (eds). Advances in Fruit Breeding, Purdue Univ. Press, West Lafayette, IN.
 • Gültekin, H.C., 2010, Antioksidan Meyveler, Ayı Üzümleri (Vaccinium L.), Orman ve Av Dergisi, Eylül-Ekim, 5, 49-53.
 • Karaer, F. ve Adak, Y., 2006. Türkiye Florasında Üzümsü Meyve Olarak Kullanılan Taksonların Yayılış Alanları ve Ekolojik Özellikleri, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Eylül, Tokat, Bildiriler Kitabı: 141-144.
 • Luby, J.J., Ballington, J.R., Draper, A.D., Pliszka, K., Austin, M.E., 1990. Blueberries and cranberries (Vaccinium). In: J.N. Moore and J.R. Ballington (eds). Genetic resources of temperate fruit and nut crops. Acta Horticulturae 290:391-456.
 • Sarıyıldız, T., 2008. Ekoloji ve Toprak Bilgisi. Artvin’de Yaban Mersini (Likapa) Yetiştiriciliği Eğitimi Projesi, AÇÜ Orman Fakültesi Dekanlığı, Ders Notu, DO-KAP LDI-172, Artvin, 82 s.
 • http://sifalibitkiler.rejimdiyet.com/faydalarina-gore/bobrege-faydalilar/ayi-uzumu-vaccinium-arctostaphylos-nelere-iyi-gelir-nelere-faydalidir.htm, 27 Ağustos 2009.
 • Ürgenç, S., 1990. Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 407, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Forest Products
Authors

Author: Ahmet İPEK

Author: İsa SERTKAYA

Author: Mustafa GEDİKLİ

Author: Ömer CEYLAN

Author: Hanife ERDOĞAN GENÇ

Author: Mustafa AKBULUT

Author: Hüseyin BAYKAL

Author: Yusuf ŞAVŞATLI

Dates

Application Date : October 15, 2014
Acceptance Date : November 20, 2014
Publication Date : December 24, 2014

APA İpek, A , Sertkaya, İ , Gedi̇kli̇, M , Ceylan, Ö , Erdoğan Genç, H , Akbulut, M , Baykal, H , Şavşatlı, Y . (2014). Ayıüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) türünün envanterine ait bir araştırma: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü örneği . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (1 A) , 60-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ogmoad/issue/24674/214041