Turkish Journal of Forestry Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Orman Genel Müdürlüğü |


Turkish Journal of Forestry Research started to be published in 2014 with the aim of gathering the research results published as technical bulletin, annual bulletin, technical report and journal under a single roof in the charge of Forestry Research Institutes.
Journal of Forestry Research, which is a peer-reviewed journal, aims to provide and share information on forest-related issues on national and international level. 
Within this scope;
•        Articles on interim or final reports of research projects that take part in the work plan of Forestry Research Institutes,
•        Articles, research papers and compilations of academicians, researchers or practitioners on forestry issues,
are published after a double-blind review process.

Turkish Journal of Forestry Research

ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Orman Genel Müdürlüğü |
Cover Image


Turkish Journal of Forestry Research started to be published in 2014 with the aim of gathering the research results published as technical bulletin, annual bulletin, technical report and journal under a single roof in the charge of Forestry Research Institutes.
Journal of Forestry Research, which is a peer-reviewed journal, aims to provide and share information on forest-related issues on national and international level. 
Within this scope;
•        Articles on interim or final reports of research projects that take part in the work plan of Forestry Research Institutes,
•        Articles, research papers and compilations of academicians, researchers or practitioners on forestry issues,
are published after a double-blind review process.

Volume 7 - Issue 2 - Dec 1, 2020
 1. Türkiye’deki Prunus avium L. popülasyonlarında bazı kantitatif özellikler için genetik parametrelerin tahmini
  Pages 179 - 192
  Ercan VELİOĞLU, Murat ALAN, Cihan ATMACA, Yusuf TAŞTAN, Burcu UZAN
 2. Ormancılık çalışmalarını kamuoyuna duyuracak etkili kitle iletişim araçlarına yönelik mevcut durum analizi (Isparta OBM örneği)
  Pages 131 - 146
  Arif KAYACAN, Süleyman ALKAN, Ersin YILMAZ, Yunus BAYİR, Uğur ALKAN
 3. Batı Akdeniz Bölgesindeki orman ürünleri sanayinin sertifikasyona yönelik kararı ve bu kararın etkileri
  Pages 147 - 161
  Ersin YILMAZ, Süleyman ALKAN, Arif KAYACAN, Yunus BAYİR, Zafer MAVİ
 4. Ormanların su üretim hizmetine yönelik yeni planlama yaklaşımı
  Pages 162 - 178
  Mehmet ÖZDEMİR, Yusuf SERENGİL, İbrahim YURTSEVEN, Muhittin İNAN, Pınar PAMUKÇU ALBERS, Celal TONBUL
 5. Kavak Odunu İşleyen İşletmelerin Sosyoekonomik Yapısı ve İşletme Sahiplerinin İş Doyum Özellikleri
  Pages 193 - 210
  Aşkın BOZKURT, İsmet DAŞDEMİR, Kısmet Kubra KALKAN BALCI
 6. Manufacture of wood fiber reinforced polyvinyl acetate rigid foams
  Pages 104 - 112
  Mehmet Emin ERGÜN, Ertan ÖZEN, Nadir YILDIRIM, Berk DALKILIÇ
 7. Orman atıklarının pelet olarak değerlendirilme imkânlarının araştırılması
  Pages 113 - 119
  Yasemin ZENGİN, Ayşegül ÇELİK, Mahmut DOK, Semra ÇOLAK, Asuman İlkay KARGİDAN, Alaettin ÇAKIR, Abdurrahman SEMERCİOĞLU
 8. Odun hammaddesi üretiminde çalışanların geçirdikleri iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden değerlendirilmesi
  Pages 120 - 130
  Emre GÖKSU, Hadiye BAŞAR, Mehmet EROL
Indexes and Platforms