Turkish Journal of Forestry Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Orman Genel Müdürlüğü |


Turkish Journal of Forestry Research started to be published in 2014 with the aim of gathering the research results published as technical bulletin, annual bulletin, technical report and journal under a single roof in the charge of Forestry Research Institutes.
Journal of Forestry Research, which is a peer-reviewed journal, aims to provide and share information on forest-related issues on national and international level. 
Within this scope;
•        Articles on interim or final reports of research projects that take part in the work plan of Forestry Research Institutes,
•        Articles, research papers and compilations of academicians, researchers or practitioners on forestry issues,
are published after a double-blind review process.

Turkish Journal of Forestry Research

ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Orman Genel Müdürlüğü |
Cover Image


Turkish Journal of Forestry Research started to be published in 2014 with the aim of gathering the research results published as technical bulletin, annual bulletin, technical report and journal under a single roof in the charge of Forestry Research Institutes.
Journal of Forestry Research, which is a peer-reviewed journal, aims to provide and share information on forest-related issues on national and international level. 
Within this scope;
•        Articles on interim or final reports of research projects that take part in the work plan of Forestry Research Institutes,
•        Articles, research papers and compilations of academicians, researchers or practitioners on forestry issues,
are published after a double-blind review process.

Volume 7 - Issue 1 - Jun 1, 2020
 1. Fruit and seed diversity of Smilax excelsa in the Black Sea Region, Turkey
  Pages 1 - 8
  Fahrettin ATAR , Ali BAYRAKTAR , Nebahat YILDIRIM , İbrahim TURNA , Deniz GÜNEY
 2. Boylu ardıcın (Juniperus excelsa) yapay gençleştirilmesi
  Pages 22 - 30
  Erdal ÖRTEL , Ali KAVGACI , Mehmet ÇALIKOĞLU , Mehmet TÜRKKAN , Hazin Cemal GÜLTEKİN , Abdurrahman ÇOBANOĞLU
 3. Batı Akdeniz Bölgesi orman işletme şeflerinin iş yükü düzeylerinin sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi
  Pages 31 - 48
  Ersin YILMAZ , İsmet DAŞDEMİR , Mehmet ERPULAT , Süleyman ALKAN , Kader Hale GÜLER , Zerrin KOŞDEMİR
 4. Mehmet Tevfik Bey’in 1917 Yılı Verilerine Göre Hendek Orman Fidanlığı Raporu ve Önemi
  Pages 49 - 61
  Erhan KILIÇ , Mustafa YILMAZ
 5. ENAT Karacabey endüstriyel ağaçlandırma yatırımında hasılat ve iç karlılık analizi
  Pages 62 - 75
  Neşat ERKAN , Kenan OK , Salih PARLAK
 6. Türkiye’de Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Coreidae) üzerine biyolojik gözlemler, parazitoitleri ve yayılışına katkılar
  Pages 9 - 21
  Şükran OĞUZOĞLU , Mustafa AVCI
 7. Bazı uçucu yağların çam kese böceğine [Thaumetopoea sp.) (Lepidoptera: Notodontidae )] karşı toksik etkilerinin araştırılması
  Pages 76 - 79
  Şeyma YİĞİT , İzzet AKÇA , İslam SARUHAN , Selime BAYHAN , Erol BAYHAN , Fethullah TEKİN
 8. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Anadolu sığla ormanlarında yarasa (Chiroptera) aktivitesinin belirlenmesi
  Pages 88 - 103
  Okan URKER , Tarkan YORULMAZ
 9. Silikon bazlı kimyasal maddelerle emprenye işleminin odunun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi
  Pages 80 - 87
  Ceyhun KILIÇ , Ümit YILDIZ
Indexes and Platforms