Journal Boards

EDITOR IN CHIEF

Murat BAŞAR Orman Genel Müdürlüğü 0000-0003-4118-7601 Türkiye
Forest Engineering, Forest Management Revenue

Subject Matter Editors

Tree Breeding

Dr. Fatma FEYZİOĞLU Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-2729-5606 Türkiye
Forest Engineerin
Professional Ercan VELİOĞLU Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-8448-8677 Türkiye
Forest Engineering, Sivilculture
Dr. Hüseyin KARATAY Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-4443-6693 Türkiye
Horticulture Growing and Improvement, Sivilculture

Growing

Prof. Dr. Ali KAVGACI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ Türkiye
Forest Engineering
Assoc. Prof. Dr. Ali KAVGACI Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Forest Engineerin
Post Graduate Erdal ÖRTEL Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Forest Engineering, Forest Engineering, Sivilculture
Dr. Gaye KANDEMİR Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-4503-5317 Türkiye
Biology, Molecular Biology

Ecology

Assoc. Prof. Dr. Şükrü Teoman GÜNER Bartın Üniversitesi, Ulus Meslek Yüksekokulu 0000-0002-3058-7899 Türkiye
Forest Ecology
Dr. Sevda POLAT Orman Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0001-8732-8970 Türkiye
Forest Engineerin, Forest Ecology, Soil-Water Protection, Soil Science
Dr. Filiz YÜKSEK Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-3275-642X Türkiye
Forest Ecology
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6338-3307 Türkiye
Agriculture Science, Soil Ecology

Forest Management

Assoc. Prof. Dr. Neşat ERKAN Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 0000-0003-1800-4926 Türkiye
Forest Management Revenue , Forest Engineering, Forestry Law, Forestry Policy
Assoc. Prof. Dr. Taner OKAN İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 0000-0001-7531-5662 Türkiye
Forest Engineering
Dr. Ersin YILMAZ Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 0000-0003-0631-4716 Türkiye
Forest Engineerin, Forestry Policy
Dr. Mustafa BATUR Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 0000-0002-6637-6284 Türkiye
Forest Management Revenue
Dr. Nur DİKTAŞ BULUT Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-0911-7822 Türkiye
Forest Engineering, Forestry Law, Forestry Policy, Rural Development
Doctoral Hadiye BAŞAR Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-0885-6415 Türkiye
Forestry Policy

Conservation

Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA BURSA TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0001-5124-6279 Türkiye
Forest Engineerin
Zootechnics, Biometry and Genetics
Assoc. Prof. Dr. Akif KETEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0002-7444-6836 Türkiye
Forest Conservation
Asst. Prof. Dr. Alptuğ SARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0001-8003-5825 Türkiye
Forest Conservation

Forest Products

Prof. Dr. Coşkun KÖSE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0003-4626-2236 Türkiye
Forest Industry Engineering, Forest Engineerin
Prof. Dr. Gökhan GÜNDÜZ İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Türkiye
Materials Science and Technologies, Forest Engineerin
Assoc. Prof. Dr. Nadir YILDIRIM Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 0000-0003-2751-9593 Qatar
Engineering, Biomaterial , Composite Materials
Wooden Mechanics and Technology

Language Editors

Creative Commons License
Turkish Journal of Forestry Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.