Year 2017, Volume 4 , Issue 2, Pages 152 - 152 2017-11-27

Dikili ağaçlardan odun örnekleri alınmasında mekanize bir teknik
A mechanized technic to take wood samples from living trees

Yağmur BİRİCİK [1] , Ünal AKKEMİK [2]


Odunun anatomik yapısını incelemek için dikili ağaçların gövdelerinden odun örneği alınmasında keski kullanılmaktadır. Bu uygulama; çok zaman almakta, mekanik güç gerektirmekte ve ağacı fazla tahrip etmektedir. Önerilen bu mekanize teknikle odun örnekleri, ucuna istenilen ebatta silindirik pançların takılabildiği yüksek hızlı ve şarjlı profesyonel matkap kullanılmak suretiyle 1-2 dakika gibi çok kısa bir sürede alınabilmektedir. Bu sayede, enerji kaybı azalmakta, ağaca verilen tahribat en aza inmekte ve alınan odun örneklerinden mikrotomla enine, radyal ve teğet yönde kesit almak mümkün olmaktadır.

For examining wood anatomical structure, the chisel is used to take wood samples from living trees. This practice takes a lot of time, requires mechanical power and destroys trees much more. With this proposed mechanized technic, wood samples can be taken in 1-2 minutes by using a professional, high speed and cordless drill that cylindrical punches can be plugged into. Thanks to this technic, energy loss reduces, the damage done to trees decreases and taking transverse, radial and tangential sections from wood samples by microtome is possible.

  • Teknik not olduğu için referans bulunmamaktadır.
Subjects Science
Published Date 2017
Journal Section Forest Products
Authors

Orcid: 0000-0002-9696-7536
Author: Yağmur BİRİCİK (Primary Author)
Institution: Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2099-5589
Author: Ünal AKKEMİK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 28, 2017
Acceptance Date : October 18, 2017
Publication Date : November 27, 2017

APA Bi̇ri̇ci̇k, Y , Akkemi̇k, Ü . (2017). Dikili ağaçlardan odun örnekleri alınmasında mekanize bir teknik . Ormancılık Araştırma Dergisi , 4 (2) , 152-152 . DOI: 10.17568/ogmoad.340428