Year 2018, Volume 5 , Issue 2, Pages 123 - 134 2018-12-01

Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık
Kazım Karabekir Pasha: We won the independence war by the agency of forests

Erhan KILIÇ [1] , Kenan OK [2]


Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından Kazım Karabekir’in milli mücadeleye doğu cephesindeki katkıları ve kimsesiz çocukları himaye eden kişiliği bilinmektedir. Ancak, Kazım Karabekir’in ülke ormancılık eğitimiyle ilgisi, ormanlar ile milli mücadele arasında kurduğu ilişkiler yaygın bilinen konular değildir. Bu makalede, Kazım Karabekir’in 15 Kasım 1923’te Orman Mektebi Alisi’ne yapmış olduğu ziyarete yönelik tarihi belgeler tanıtılmakta, bu ziyaretten elde edilen bilgilerden günümüz için çıkarılabilecek sonuçlar tartışılmaktadır.

Kazım Karabekir, a hero commander of independence war of Turkey, is known with a great contribution at eastern front of the battle and personality to protect orphan children. However, Karabekir’s interest in forestry education and ideas on the relations between forestry and independence war are not widely known. In this study, his visit to the Forest High School on November 15th, 1923 is presented and the documents and speeches deal with this event are investigated and discussed to understand forest history

  • Anonim., 1917. Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, Ticaret ve Ziraat Nezaret Bütçesi Tutanakları.Anomim., 1920. Zabıt Ceridesi, 1920. 78. Oturum Baltalık Kanun Lahiyâsı görüşmeleri Anonim., 1921. TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Bölümü. 30.18.1.1/2.40.13.1.Anonim., 1922. TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi. Meclis-i Vükela Mazbataları. Fon Kodu: 224.137.4.1 İstanbul.Anonim., 1923. TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi. Hariciye Nezâreti İstanbul Murahhaslığı. Fon Kodu: 21.149.1.1 İstanbul.Anomim., 1924a. TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Bölümü. 30.18.1.1 / 9.26.19.Anomim., 1924b. TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Bölümü. 30.18.1.1 /10.28.19.1.Anomim., 1948. Genaral Kazım Karabekir. Orman ve Av Dergisi, Sayı 230, Sayfa 28-29.Atay, İ., 1975. Türkiye’de Akademik Düzeyde Ormancılık Eğitimi, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt XXIV, Sayı 2. Bingöl, İ., 1990. Geçmişten Günümüze Ormanlarımız ve Ormancılığımız. Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul. Cin, H., 1978. Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de Ormanların Hukuki Rejimi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1Cilt:35Ceride-i Resmiye., 1921. Baltalık Kanunu. No:39Diker, M., 1947. Türkiye'de Ormancılık. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara. Eraslan, İ., 1989: Türkiye’de ormancılık Öğretim ve Eğitim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi, Ormancılık Eğitim Kültür Vakfı Yayın No 1., 157 sayfa.Gümüş, C., 2012. Türkiye’de Ormancılık Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, 5531 Sayılı Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler Kongresi, İhsan. 1917. Ormanlarımızın Tarihçesi. Orman Mektebi Alisi Mecmuası (1), 26.Karabekir, K., 1960. İstiklâl Harbimiz. Türkiye Yayınevi, İstanbul.Karabekir, K., 2008. Hayatım. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.Karabekir, K., 2009. Günlükler. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.Kutluk, H., 1965. Dağvaryan Efendi, Uyan ve Başını Kaldır. Orman ve Av Dergisi, Cilt 37 Sayı 7, Sayfa 17-22, Kutluk, H., 1967. Türkiye Ormancılığı İle İlgili Tarihi Vesikalar Cild 2. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.Nadir K., 1948, Ormandan Yapraklar. İnkılap Yayınevi, İstanbul. Tevhid-i Efkâr, (1923). Tevhidi Efkâr Gazetesi, 16 Kasım 1923 sayısı.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date 2018
Journal Section Forest Management
Authors

Orcid: 0000-0002-3268-5038
Author: Erhan KILIÇ (Primary Author)
Institution: Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0292-6152
Author: Kenan OK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 1, 2018

Bibtex @review { ogmoad424009, journal = {Ormancılık Araştırma Dergisi}, issn = {2149-0783}, eissn = {2149-0775}, address = {}, publisher = {Orman Genel Müdürlüğü}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {123 - 134}, doi = {10.17568/ogmoad.424009}, title = {Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Erhan and OK, Kenan} }
APA KILIÇ, E , OK, K . (2018). Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık. Ormancılık Araştırma Dergisi , 5 (2) , 123-134 . DOI: 10.17568/ogmoad.424009
MLA KILIÇ, E , OK, K . "Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık". Ormancılık Araştırma Dergisi 5 (2018 ): 123-134 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ogmoad/issue/37057/424009>
Chicago KILIÇ, E , OK, K . "Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık". Ormancılık Araştırma Dergisi 5 (2018 ): 123-134
RIS TY - JOUR T1 - Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık AU - Erhan KILIÇ , Kenan OK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17568/ogmoad.424009 DO - 10.17568/ogmoad.424009 T2 - Ormancılık Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 134 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0783-2149-0775 M3 - doi: 10.17568/ogmoad.424009 UR - https://doi.org/10.17568/ogmoad.424009 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ormancılık Araştırma Dergisi Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık %A Erhan KILIÇ , Kenan OK %T Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık %D 2018 %J Ormancılık Araştırma Dergisi %P 2149-0783-2149-0775 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17568/ogmoad.424009 %U 10.17568/ogmoad.424009
ISNAD KILIÇ, Erhan , OK, Kenan . "Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık". Ormancılık Araştırma Dergisi 5 / 2 (December 2018): 123-134 . https://doi.org/10.17568/ogmoad.424009
AMA KILIÇ E , OK K . Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık. orman. 2018; 5(2): 123-134.
Vancouver KILIÇ E , OK K . Kazım Karabekir Paşa: Kurtuluş Savaşı’nı ormanlar sayesinde kazandık. Ormancılık Araştırma Dergisi. 2018; 5(2): 134-123.