Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 87 - 95 2019-06-01

Orman fidanlıklarında yabancı otlarla mücadelede EFRICAD ekipmanı kullanımının maliyet analizi
Cost analysis of EFRICAD equipment use in weed control in forest nurseries

Emre GÖKSU [1] , Salih PARLAK [2] , Zülfü BOZA [3]


Geniş bir yüz ölçümüne sahip orman fidanlıklarında yabancı otlarla etkin mücadele yapılabilmesi modern mekanizasyon tekniklerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, geliştirilen EFRICAD (Ege Forestry Research Institute Computer Aided Design) ekipmanı ile yastıklarda fidan sıra aralarının kolay ve hızlı bir şekilde ilaçlanarak yabancı otlarla çok daha ekonomik ve etkili bir mücadelenin yapılması hedeflenmiştir. Günümüzde orman fidanlıklarında kullanılan bu tür çekilebilir tip yastık ilaçlama ekipmanı bulunmamaktadır. Bu bağlamda Muradiye (Manisa) Orman Fidanlık Şefliği’nde denemeleri gerçekleştirilen EFRICAD ekipmanının maliyet analizi yapılmış ve geleneksel mücadele yöntemlerinin maliyetleri ile karşılaştırılarak sağladığı ekonomik getiriler hesaplanmıştır. Fidanlık üretim programında yer alan 50 dekar (da) alanda 1+0 yaşındaki çıplak köklü fidanların bulunduğu yastıklarda yabancı otlarla mücadelede EFRICAD ekipmanı kullanılarak gerçekleşen maliyetlere kıyasla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından belirlenen maliyetlerin 11,94 kat; yöresel koşullara göre belirlenen maliyetlerin ise 12,56 kat fazla olduğu saptanmıştır. EFRICAD ekipmanının orman fidanlıklarında kullanılması ile işletme kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak fidan yastıklarındaki yabancı otlarla mücadelenin daha ekonomik olarak gerçekleştirilebileceği ortaya konulmuştur.

In the forest nurseries with a large area, the effective weed control necessitates the use of modern mechanization techniques. In this study, we aimed at fighting against the weeds in seedbeds easily and quickly and in a more economical and effective way with the development of EFRICAD (Aegean Forestry Research Institute Computer Aided Design). There is no such a trailer type-seedbed spraying equipment that is used in the forest nurseries today. In this context, the EFRICAD equipment was tested in the Muradiye (Manisa) Forest Nursery, and cost analysis was performed and by comparing the cost of existing control methods, the economic returns of the equipment were calculated. Results of the plot application in  a 50-decare (da) area in the nursery production program showed that the costs calculated in nursery for weed control on 1+0 year old bare-root seedlings, were 11.94 times higher in General Directorate of Forestry (GDF) unit prices and 12.56 times higher in local market conditions than the use of EFRICAD equipment. As a result, we suggest that using EFRICAD equipment on seedling beds in the forest nurseries for weed control will provide more efficient and productive results.

  • Acar, D., Tolunay, A., Alkan, H., 2004. Devlet orman fidanlık işletmelerinde maliyet yönetimi çabaları ve maliyet yönetiminin işletme başarısındaki rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 101-118s.
  • Alkan, H., 2003. Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta, 331s.
  • Boza, Z., Parlak, S., Göksu, E., Güven, M., Akkaş, M.E., Bozkurt, N., 2017. Orman Fidanlıkları İçin Çekilebilir Tip Yastık İlaçlama Ekipmanının Tasarımı ve Prototipinin Yapılması. Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Proje Sonuç Raporu (yayınlanmamış), İzmir, 56s.
  • GİB, 2004. Gelirler İdaresi Başkanlığı, T.C. Resmi Gazete, 25446 sayı, 28 Nisan2004 tarih ve 333 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
  • GİB, 2005. Gelirler İdaresi Başkanlığı, T.C. Resmi Gazete, 5741 sayı, 28 Şubat 2005 tarih 345 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
  • İlter, E., Türegün, H., Yüksel, S., Savyer, S., Şirin, G., Çevik, İ., Acar, İ., Dinç, B.,1988. Fidanlıklarda Fidan Üretim Maliyetlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, No:198, Ankara, 47s.
  • Kavgacı, A., Yılmaz, E., Erkan, S., Divrik, A. K., Etli, T., Işık, A., Coşgun, S., Coşgun, U., Terzi, M., 2018. Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının Araştırılması (Eğirdir ve Antalya Orman Fidanlık Müdürlükleri Örneği). Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Proje Sonuç Raporu (yayınlanmamış), Antalya, 34s.
  • OGM, 2016. Orman Genel Müdürlüğü, 2016 Yılı Analizli Birim Fiyat Cetveli. Muradiye Orman Fidanlık Şefliği Kayıtları. OGM, 2018. Orman Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara, 79s.
  • Parlak S., 2016. Kültüre alınan Anacamptis sancta parsellerinde yabancı otlarla mücadelede kimyasal ve mekanik yöntemlerin etkinliğinin belirlenmesi, Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Dergisi, 4(1):126-133 DOI: http://dx.doi.org/10.17568/oad.13856
  • Ürgenç, S., 1998. Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği, II. Baskı, Dilek Ofset Matbaacılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayın No: 3395, Orman Fakültesi Yayın No: 442, ISBN 975-404-445-7, İstanbul, 717s.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date 2019
Journal Section Forest Management
Authors

Orcid: 0000-0002-1205-5872
Author: Emre GÖKSU (Primary Author)
Institution: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3808-3297
Author: Salih PARLAK
Institution: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3478-9364
Author: Zülfü BOZA
Institution: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 19, 2018
Acceptance Date : February 22, 2019
Publication Date : June 1, 2019

APA Göksu, E , Parlak, S , Boza, Z . (2019). Orman fidanlıklarında yabancı otlarla mücadelede EFRICAD ekipmanı kullanımının maliyet analizi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 6 (1) , 87-95 . DOI: 10.17568/ogmoad.499203