Year 2019, Volume 14 , Issue 2, Pages 347 - 364 2019-08-30

Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları
The Views of Newly Graduate Engineers’ Regarding To The Undergraduate Education Received and Perceptions of Professional Competence

Zeliha Kaygısız Ertuğ [1] , Emrah Göksel [2]


Günümüz ekonomisi ve gelişim sürecindeki işletmeler; üretimde bilimsel yöntemlerin kullanılması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve üretim çeşitliliğinin artmasının yanında, müşteri tercihlerinde meydana gelen değişimlere bağlı olarak, teknolojilerini sürekli geliştirip yeni ürünler üretmeye zorlanmıştır. Bu durum ortaya çıkan ihtiyacın karşılanmasında önemli bir faktör olan nitelikli insan gücü teminine yönelik talebi artırmıştır. Bu çalışmanın amacı; orta ve yükseköğretim döneminde verilen eğitimleri mezun mühendislerin bakış açıları ile değerlendirmektir. Çalışmanın evrenini 2017 yılında, Eskişehir ilinde çalışan mühendisler oluşturmaktadır. Anketler basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle 142 mühendise uygulanabilmiştir. Anketin güvenilirlik oranı %83’dür. Çalışmanın sonucunda mezun mühendislerin lisans döneminde aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle piyasaya ilk çıktıklarında zorlandıkları; belirli bir süre diğer çalışanlardan destek almak durumunda kaldıkları ve arzuladıkları pozisyonlarda çalışabilmek için ilave eğitim almaları gerektiğine inandıkları ortaya çıkmıştır. 

Modern Economy and businesses have been forced to improve their technology and produce new products, depending on use of scientific method in manufacture, change of consumption habits and rise of manufacture multiplicity including change of customer options. This situation has increased qualified person demand, which is an important factor in fulfilment of this need. The intent of this study is to evaluate the education given during the middle and upper education period with the perspective of graduated engineers. The target population is consist of engineers who work in Eskisehir in 2017. Questionnaires could applied to 142 engineers. The reliability of the questionnaire was determined as %83. It is detected that the graduated engineers have difficulty in the work place with the given education during the period of upper education when they first begin any work.  Additionally, in a period of time they were forced to get help from another workers and believe that they need additional education in order to work in the better position they desired. 

 • Altın, Mustafa; Uğur, Latif Onur; Bekem, İlknur (2010), “Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Programı Müfredatlarının ve Eğitim Donanımlarının Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği”, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 Kasım, Antalya-Turkey.
 • Bai, Limin (2006). “Graduate Unemployment: Dilemmas and Challenges in China's Move to Mass Higher Education”, Cambridge University Press, The China Quarterly, No. 185: 128-144.
 • Besleme, Mehmet (2006), “Çalışan Kimya Mühendislerinin Kimya Mühendisliği Eğitimine İlişkin Taleplerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bloom, Andreas; Saeki, Hiroshi (2011), “Employability and Skill Set of Newly Graduated Engineers in India”, Policy Research Working Paper, April 2011, Rapor No: WPS5640.
 • Durak, Gökhan (2009), “Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi”, Trakya Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Düzakın, Erkut; Yılmaz, Özgün (2009), “İşletme Mezunlarının İş Hayatındaki Yeri ve İşletme Eğitimi: 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun İşletme Mezunlarından Beklentileri Üzerine Araştırma”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S. 1: 149–164.
 • Elshorbagy, Amin; Schönwetter, Dieter J (2002), “Engineer Morphing: Bridging the Gap Between Classroom Teaching and the Engineering Profession”, International Journal of Engineering Education, Vol. 18 No. 3: 295-300.
 • Gençoğlu, Muhsin T; Gençoğlu, Eda (2005), “Mühendislik Lisans Eğitimi ve Başarı Ölçütleri”, TMMOB Mühen-dislik Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezi, Ankara, 2005: 271-280.
 • Göral, Ahmet (2008), “İş Çevrelerinin Meslek Eğitim Merkezlerinden Beklentileri ve Meslek Eğitim Merkezle-rinin Bu Beklentileri Karşılama Düzeyi”, Yedi Tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yük-sek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Grant Haworth, Jennifer; Conrad, Clifton F. (1997), “Emblems of Quality in Higher Education: Developing and Sustaining High-Quality Programs”, ISBN: ISBN-0-205-19546-6, ERİC Number: ED409804.
 • İçli, Gülnur (2007), “İşletmelerin Meslek Yüksek Okulu Mezunları ile ilgili görüşleri ve Beklentileri (Lülebur-gaz ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler üzerine bir araştırma)”, Marmara Üniversitesi İkti-sadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ.İ.B.F) Dergisi, C. XXIII, S. 2: 263-272.
 • Lin, Z. Jun (2008), “A Factor Analysis on Knowledge and Skill Components of Accounting Education: Chinese Case”, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol.24: 110-118.
 • Massie, J. Brett; Strang, Adam J; Ward, Rose Marie (2009), “Emloyer Perceptions of the Academic Prepara-tion of Enrtry- Level Certified Athletic Trainers”, Athletic Training Education Journal, Vol. 4, No. 2: 70-74.
 • Mustafa, Zabrikcam; Norkisme, Zainal Abidin; Suradi, Nur Riza Mohd; İsmail, Wan Rosmanira; Şahabuttin, F.F.A; Zaharim, Azami; Zalina, Mohd Ali (2008), “Engineering Education, Profession and Employer: Percep-tion of Engineers in Electronic Sector”, 5th WSEAS / IASME International Conference on Enginieering Ed-ucation (EE'08), Heraklion, Greece, Temmuz 22-24: 355-359.
 • Sönmez, Murat (2011), “Mühendis ve Mühendis Yardımcılarının Yaşam Boyu Öğreniminde Meslek Yüksek Okullarının Rolü”, Electronic Journal of Vocational Colleges, (Aralık 2011): 1-7.
 • Todd, Robert H.; Sorensen, Carl D; Magleby, Spencer P (1993), “Designing a Senior Capstone Course to Satis-fy Industrial Customers”, Journal of Engineering Education, Vol. 82 No. 2: 92-100.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1488-2377
Author: Zeliha Kaygısız Ertuğ (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7468-2986
Author: Emrah Göksel
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2019

Bibtex @research article { oguiibf468739, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1306-6730}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {347 - 364}, doi = {10.17153/oguiibf.468739}, title = {Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları}, key = {cite}, author = {Kaygısız Ertuğ, Zeliha and Göksel, Emrah} }
APA Kaygısız Ertuğ, Z , Göksel, E . (2019). Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 14 (2) , 347-364 . DOI: 10.17153/oguiibf.468739
MLA Kaygısız Ertuğ, Z , Göksel, E . "Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2019 ): 347-364 <https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/47902/468739>
Chicago Kaygısız Ertuğ, Z , Göksel, E . "Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2019 ): 347-364
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları AU - Zeliha Kaygısız Ertuğ , Emrah Göksel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17153/oguiibf.468739 DO - 10.17153/oguiibf.468739 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 364 VL - 14 IS - 2 SN - 1306-6730- M3 - doi: 10.17153/oguiibf.468739 UR - https://doi.org/10.17153/oguiibf.468739 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları %A Zeliha Kaygısız Ertuğ , Emrah Göksel %T Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları %D 2019 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1306-6730- %V 14 %N 2 %R doi: 10.17153/oguiibf.468739 %U 10.17153/oguiibf.468739
ISNAD Kaygısız Ertuğ, Zeliha , Göksel, Emrah . "Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (August 2019): 347-364 . https://doi.org/10.17153/oguiibf.468739
AMA Kaygısız Ertuğ Z , Göksel E . Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 14(2): 347-364.
Vancouver Kaygısız Ertuğ Z , Göksel E . Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 14(2): 364-347.