Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences
Submission Date
Start: January 4, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |


Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economics, business, finance, international relations, and public administration. In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax.

88x31.png

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image


Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economics, business, finance, international relations, and public administration. In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax.

88x31.png

Volume 16 - Issue 1 - Apr 1, 2021
 1. Makine Öğrenmesi Teknikleri İle Hisse Senedi Fiyat Tahmini
  Pages 1 - 16
  Nesrin KOÇ USTALI, Nedret TOSUN, Ömür TOSUN
 2. Decision Tree Analysis of Consumers’ Intentions to Purchase Coffee in Glass Flasks
  Pages 17 - 33
  Sezgin IRMAK, Mehmet Özer DEMİR
 3. Evaluation of the Cluster Components for Apiculture Products and Honey in the Black Sea Region of Turkey
  Pages 34 - 54
  Özgür TEOMAN, Onur YENİ
 4. Temel Anayasal Hak ve Hürriyetler Açısından 1982 Anayasasına Foucauldian Bir Bakış
  Pages 55 - 86
  Turgay KAHVECİ, Rukiye TINAS
 5. Uluslararası Değişim Öğrencilerinin Memnuniyet ve Uyumunun Tavsiye Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği
  Pages 87 - 109
  Mahmut Sami İŞLEK, Elif ÖZTÜRK
 6. Does Cash Conversion Cycle Affect Firm Profitability? Evidence from the Listed Small and Medium-Sized Enterprises
  Pages 110 - 123
  Işıl EREM CEYLAN
 7. Dönüşümcü Liderliğin, Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Öğrenmenin Aracı Rolü
  Pages 124 - 145
  Vural ÇAĞLIYAN, Melis ATTAR, Safa KÜLAHLI
 8. 19. Yüzyıl Temettuat Defterleri’ne Göre Üsküp/Koçana Kazası’nın Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı ile Gelir Dağılımının Analizi
  Pages 146 - 165
  Gökay KARADUMAN, Ahmet TABAKOĞLU
 9. Rus Jeopolitiğinde Deniz Gücünün Önemi ve Rusya Federasyonu’nun Güncel Akdeniz Stratejisi
  Pages 166 - 185
  Halit HAMZAOĞLU
 10. Israeli-Palestinian Cyber Conflict
  Pages 186 - 204
  Mohammed ABU SAADA, Yıldırım TURAN
 11. E-Ticaret Pazaryeri Web Sitelerinin Dinamikleri: Covid-19 Pandemi Sürecindeki Değişim
  Pages 205 - 226
  Ramazan NACAR, Kadir ÖZDEMİR
 12. Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Hesap Verebilirlik ve Ardılları Arasındaki İlişkilerde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütlerin Sıkılık Durumunun Düzenleyici Rolü: Şehir Hastanesi'nde Bir Araştırma
  Pages 227 - 251
  Ayşe ASLAN, Azmi YALÇIN
 13. Neoliberalizm, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Baskı Gruplarının Rolü
  Pages 252 - 275
  Ragıp YILMAZ, Salih ARSLAN
Submission Date
Start: January 4, 2021

econlit ile ilgili görsel sonucu

ebsco ile ilgili görsel sonucu

asos index ile ilgili görsel sonucu

sobiad ile ilgili görsel sonucu

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu"akademik dizin" ile ilgili görsel sonucu

acar index ile ilgili görsel sonucu

arastirmax ile ilgili görsel sonucuarastirmax ile ilgili görsel sonucu

2019 Sobiad Impact Factor: 0,607

2020 Sobiad Impact Factor: 0,679