Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1306-6730 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |


Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economic and administrative sciences, especially in economics, business, finance, international relations, public administration.

In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1306-6730 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image


Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economic and administrative sciences, especially in economics, business, finance, international relations, public administration.

In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax

Creative Commons Lisansı

Volume 14 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Sosyolojik Bir Kategori Olarak Heterodoks İktisat
  Pages 263 - 276
  Hüsnü Bilir
 2. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri için Kurumsal Performans Karnesi Önerisi
  Pages 277 - 290
  Abdulkadir Fasal, Özlem Balaban
 3. Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Derinleşme Açısından Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama
  Pages 291 - 314
  Arzu Özmerdivanlı, Veli Akel
 4. İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri
  Pages 315 - 330
  Canan Güneş
 5. Kaldıraç ve Döngüsellik: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
  Pages 331 - 346
  Emine Kaya, Yelda Köksal
 6. Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları
  Pages 347 - 364
  Zeliha Kaygısız Ertuğ, Emrah Göksel
 7. Özel Sermayeli Bankaların Kurumsal Sürdürülebilirlik Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Çok Kriterli Bir Yaklaşım: Entropi-ARAS Bütünleşik Modeli
  Pages 365 - 390
  Fatih Ecer
 8. Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Seçilmiş Demografik ve Sosyo-Kültürel Kavramların Değerlendirilmesi
  Pages 391 - 408
  Mustafa Özkan
 9. Türkiye’de Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Koşulsuz Kantil Regresyon
  Pages 409 - 420
  Egemen İpek
 10. Mobil Teknolojinin Perakendecilik Üzerindeki Etkileri
  Pages 421 - 440
  İzzet Gülşen, Şuayıp Özdemir
 11. q-Faktör Modelinin Borsa İstanbul’da Geçerliliğinin Test Edilmesi
  Pages 441 - 456
  Nesrin Özkan
 12. Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi
  Pages 457 - 478
  Mesut Koç
 13. Mediating Effect of Corporate Social Responsibility in the Relationship between Innovation and Firm Value
  Pages 479 - 490
  Tülin Ural, Songül Kakilli Acaravcı, Oğuz Oypan, Yunus Karaömer
 14. Kripto Para Birimi Piyasalarında Etkinliğin Uzun Hafıza Ve Değişen Varyans Özelliklerinin Testi Yoluyla Analizi
  Pages 491 - 510
  Tuna Can Güleç, Hüseyin Aktaş
 15. Türk Çay Sektöründe Yasal Gelişim ve 1984 Serbestleştirmesi
  Pages 511 - 534
  Ali Rıza Saklı
 16. Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu
  Pages 535 - 558
  Ozan Ağlargöz, Şehmus Yardımcı