Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |


Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economics, business, finance, international relations, and public administration. In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax.

88x31.png

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image


Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economics, business, finance, international relations, and public administration. In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax.

88x31.png

Volume 15 - Issue 2 - Aug 1, 2020
 1. The Effect of Annual Independent Audit Reports on Stock Market Performance: Evidence from Turkey and Germany
  Pages 389 - 410
  Göksal Selahatdin Selahatdin KELTEN , Hakan SARITAŞ
 2. Tüketicilerin Mobil Bankacılık Uygulamalarını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler: Uluslararası Bir Karşılaştırma
  Pages 411 - 436
  Cevat SÖYLEMEZ , Ercan TAŞKIN
 3. Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Bir Elektrik Dağıtım Şirketinin Hizmet Kalitesinin Araştırılması
  Pages 437 - 456
  Veysel YILMAZ , Yasemin KİNAŞ
 4. Küçük ve Orta Ölçekli Otellerde Yönetsel Etkinliğin İş Doyumuna Etkisi: Batı Karadeniz Örneği
  Pages 457 - 474
  Said KINGIR , Dilara Eylül KOÇ , Nilüfer ŞAHİN TEZCAN , Ömer SARAÇ
 5. Algılanan Örgütsel Politikanın Ardılları Üzerine Ulusal Yazın Bağlamında Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 475 - 492
  Deniz DİRİK , Hakkı Okan YELOĞLU
 6. Turist Rehberinin Performansının Destinasyon İmajına Etkisinde Etik Davranışlarının Rolü
  Pages 493 - 518
  Zeynep ÇOKAL , İbrahim YILMAZ
 7. Halkla İlişkiler ve Etik: 2000 Yılı Sonrası Filmlerde Halkla İlişkiler Mesleği Temsilinin Etik Kodlar Bağlamında İncelenmesi
  Pages 519 - 542
  Gül COŞKUN DEĞİRMEN , Özgür YALÇIN
 8. Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: “Turkey Home” Örneği
  Pages 543 - 564
  Fatih ERCAN
 9. Türkiye’de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler
  Pages 565 - 582
  Fatih AKBAYIR , Ahmet Burçin YERELİ
 10. Türkiye’de Bir Yönetim Danışmanı: Urwick Orr and Partners ve Türk Hava Yolları’ndaki Danışmanlık Faaliyetleri (1967-1971)
  Pages 583 - 602
  Akansel YALÇINKAYA
 11. Özdeşleşmenin Reklama Karşı Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Ünlü-Ürün Uyumunun Ilımlaştırıcı Rolü
  Pages 603 - 624
  Semra DOĞAN , Bayram Zafer ERDOĞAN
 12. Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma
  Pages 625 - 648
  Aytül BİŞGİN , Sema ÜNLÜER , Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
 13. Bağımsız Denetim Görüşünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması
  Pages 649 - 662
  Kenan SAĞIM , Şükriye Gül REİS
 14. Bir Araştırma Nesnesi Olarak Habis Sorunlar ve Kamu Yönetimi Disiplini
  Pages 663 - 676
  Abdullah UZUN
 15. A Conceptual Framework of Internationalization of Family Business Groups: Turkey Context
  Pages 677 - 698
  Ayşe ÇOBAN KAYACI , Aylin ATAAY
 16. İş Özerkliği ile İşe Bağlanma Arasındaki İlişki: Kişi-İş Uyumunun Aracı ve Algılanan Yönetici Desteğinin Düzenleyici Rolü
  Pages 699 - 718
  Daimi KOÇAK
 17. Seçim İttifakı Sisteminin 2018 Milletvekili Genel Seçimine Etkileri
  Pages 719 - 742
  Çağrı D. ÇOLAK
 18. Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği
  Pages 743 - 764
  Ceyhun AKYOL , Burhanettin ZENGİN , Süleyman AKKAŞOĞLU , Şevki ULAMA
 19. Örgüt Kültürü ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 765 - 792
  Gamze MACİT , Ramazan ERDEM
 20. Darülaceze’nin Kuruluş Gelir Giderleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 793 - 810
  Büşra KARATAŞER

econlit ile ilgili görsel sonucu

ebsco ile ilgili görsel sonucu

asos index ile ilgili görsel sonucu

sobiad ile ilgili görsel sonucu

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu"akademik dizin" ile ilgili görsel sonucu

acar index ile ilgili görsel sonucu

arastirmax ile ilgili görsel sonucuarastirmax ile ilgili görsel sonucu

2019 Sobiad Impact Factor: 0,607