PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 73 - 90, 02.11.2014

Abstract

The main aim of this study is to determine the availability and frequency of realization of financial analysis performed by tourism operation certified five star hotel companies operated at the Mediterranean Region of Turkey. Also, it is examined the what pays attention to in the process of financial analysis and financial analysis techniques used in the context of the frequency of use and severity. In this context, data were collected by questionnaire created from 191 tourism operations certified five stars hotel companies operating in the Mediterranean region. In the analysis result, it is determined that financial analysis was carried out for the purposes of planning and performance auditing in hotel companies. It also determined financial analysis was carried out on a monthly basis. Finally it is determined to the most important and mostly used financial analysis technique by hotel companies is horizontal analysis.

References

 • Akgüç, Ö.(1998), Finansal Yönetim, İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın.
 • Akgüç, Ö.(2011), Mali Tablolar Analizi, İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın.
 • Apak S. ve Demirel E. (2010), Finansal Yönetim, İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim. Aydın, N. (1988), İşletmelerin Birleşmesinde Finansal Analiz Ve Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M.(2010), Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bakır H. ve Şahin C. (2009), Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Berk N. (2010), Finansal Yönetim, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ceylan A. ve Korkmaz T. (2008), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Chesnick D. S. (2000), “Financial Management and Ratio Analysis For Cooperative Enterprises” U.S. Department of Agriculture, Rural Business–Cooperative Service, RBS Research Report 175.
 • Çabuk A. ve Lazol İ. (2010), Mali Tablolar Analizi, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Çetiner, E. (2002), Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Jagels M. G. ve Coltman, M. M. (2004), Hospitality Management Accounting, NewYork: Wiley.
 • Kalaycı, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karadeniz E. (2008), Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karadeniz, E. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal Ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 309-324.
 • Karapınar, A. ve Ayıkoğlu Zaif, F. (2012), Finansal Analiz, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kim, D. J. (2006), “A Comparative Study of Financial Ratios between Hotels and Restaurants”, International Journal of Tourism Sciences, 6(1), 95-106.

Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 73 - 90, 02.11.2014

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli beş yıldızlı otel işletmelerinde finansal analizin gerçekleştirilme durumunun ve sıklığının belirlenmesidir. Ayrıca finansal analiz sürecinde nelere dikkat edildiği ve kullanılan finansal analiz teknikleri, kullanım sıklığı ve önem derecesi bağlamında incelenmiştir. Bu bağlamda oluşturulan anketle Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 191 adet turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otelden veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda otel işletmelerinde planlama ve performans denetimi amaçlarıyla finansal analizin gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Çalışmada yine finansal analizin aylık olarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Son olarak otel işletmelerinin en sık kullandığı ve önem verdikleri analiz tekniğinin karşılaştırmalı tablolar analizi olduğu saptanmıştır.

References

 • Akgüç, Ö.(1998), Finansal Yönetim, İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın.
 • Akgüç, Ö.(2011), Mali Tablolar Analizi, İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın.
 • Apak S. ve Demirel E. (2010), Finansal Yönetim, İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim. Aydın, N. (1988), İşletmelerin Birleşmesinde Finansal Analiz Ve Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M.(2010), Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bakır H. ve Şahin C. (2009), Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Berk N. (2010), Finansal Yönetim, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ceylan A. ve Korkmaz T. (2008), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Chesnick D. S. (2000), “Financial Management and Ratio Analysis For Cooperative Enterprises” U.S. Department of Agriculture, Rural Business–Cooperative Service, RBS Research Report 175.
 • Çabuk A. ve Lazol İ. (2010), Mali Tablolar Analizi, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Çetiner, E. (2002), Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Jagels M. G. ve Coltman, M. M. (2004), Hospitality Management Accounting, NewYork: Wiley.
 • Kalaycı, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karadeniz E. (2008), Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karadeniz, E. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal Ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 309-324.
 • Karapınar, A. ve Ayıkoğlu Zaif, F. (2012), Finansal Analiz, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kim, D. J. (2006), “A Comparative Study of Financial Ratios between Hotels and Restaurants”, International Journal of Tourism Sciences, 6(1), 95-106.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Erdinç KARADENİZ>

0000-0003-2658-8490


Selda KAHİLOĞULLARI This is me

Publication Date November 2, 2014
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Karadeniz, E. & Kahiloğulları, S. (2014). Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 9 (1) , 73-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/5712/76468