Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Restructuring ‘Hegemony’ in the Age of Neoliberal Globalization

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 91 - 112, 02.11.2014

Abstract

This article aims to present a critical evaluation of the theory of hegemonic stability and world system theory on an epistemological and an ontological basis and provides an alternative theoretical route by associating the process of globalisation with the reconstruction of hegemony in today’s world. In parallel with this objective, a Gramscian derived articulation of hegemony is presented in order to analyze the role of the global configuration of capital, state and social relations of production in the formation process of the transnational historic bloc as a new hegemonic constellation. From this point of view, hegemony, in its simple terms, is conceptualized as a prevailing consensus among transnationalizing social forces consist of classes, international institutions, globally-minded, political elites and transnational capitalist class. Briefly stated, drawing on neo-Gramscian approach and theory of global capitalism, this study aims to provide an up-to-date and analytically valid conceptualization of hegemony in the age of neo-liberal globalization.

References

 • Arrighi, G.(1994), The Long Twentieth Century, London: Verso.
 • Arrighi, G. and B. J. Silver (1999), Chaos and Governance in the Modern World System, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Ashford, N.(1993), ″The Ideas of the New Right″, Ed. N. Ashford, and A. G. Jordan, Public Policy and the Impact of the New Right. London; New York: Pinter Publishers.
 • Augelli, E. and C. Murphy (1988), America's Quest for Supremacy and the Third World: A Gramscian Analysis, London: Pinter Publishers.
 • Bieler A. and A. D. Morton (2004), ″A critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International Relations″, Capital & Class, 28(1), 85-113.
 • Blyth, M. (2002), Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, New York: Cambridge University Press.
 • Cox, R. W. (1981), ″Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory″, Millennium: Journal of International Studies, 10 (2), 126-55.
 • Cox, R. W. (1983), ″Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in Method ″, Millennium: Journal of International Studies, 12(2),162–175.
 • Cox, R. W. (1989), ″Production, the State and Change in World Order″, Ed. E. Czempiel and J.N. Rosenau, Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s, Toronto: Lexington Books.
 • Cox, R. W. (1993), ″Production and Security″, Ed. R. W. Cox and T. J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cox, R. W. (1997), The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order, London: Palgrave Macmillan.
 • Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). (2006), Preliminary Overview of the Economics of Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile: United Nations.
 • Friedman, M. (1962), Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press.
 • Frank, A. G. (1998), ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley: University of California Press.
 • Gill, S. (1990), American Hegemony and the Trilateral Commission, Cambridge: Cambridge University Press.

Neo-liberal Küreselleşme Çağında ‘Hegemonya’ yı Yeniden Yapılandırmak

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 91 - 112, 02.11.2014

Abstract

Bu makale Hegemonik İstikrar ve Dünya Sistemi kuramlarının epistemolojik ve ontolojik düzeyde eleştirel bir değerlendirmesini yapmayı ve günümüz dünyasında hegemonyanın yeniden inşasını küreselleşme süreci ile ilişkilendirerek alternatif bir kuramsal rota sunmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, yeni bir hegemonik yapılanma olarak ulusötesi tarihsel bloğun oluşum sürecinde sermayenin, devletin ve toplumsal üretim ilişkilerinin küresel biçimlenişinin oynadığı rolü değerlendirebilmek amacıyla hegemonya meselesinin Gramscici bir ifadelendirmesi sunulacaktır. Bu bakış açısından hareketle en basit anlamıyla hegemonya, uluslararası kurumlar, küreselleşme yanlısı siyasal elitler ve ulusötesi kapitalist sınıflardan müteşekkil ulusötesileşen toplumsal güçler arasında hakim olan bir mutabakat olarak kavramsallaştırılmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu çalışma yeni Gramscici yaklaşıma ve küresel kapitalizm kuramına dayanarak neo-liberal küreselleşme çağında hegemonyanın daha güncel ve analitik olarak daha geçerli bir yorumunu sunmayı hedeflemektedir.

References

 • Arrighi, G.(1994), The Long Twentieth Century, London: Verso.
 • Arrighi, G. and B. J. Silver (1999), Chaos and Governance in the Modern World System, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Ashford, N.(1993), ″The Ideas of the New Right″, Ed. N. Ashford, and A. G. Jordan, Public Policy and the Impact of the New Right. London; New York: Pinter Publishers.
 • Augelli, E. and C. Murphy (1988), America's Quest for Supremacy and the Third World: A Gramscian Analysis, London: Pinter Publishers.
 • Bieler A. and A. D. Morton (2004), ″A critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International Relations″, Capital & Class, 28(1), 85-113.
 • Blyth, M. (2002), Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, New York: Cambridge University Press.
 • Cox, R. W. (1981), ″Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory″, Millennium: Journal of International Studies, 10 (2), 126-55.
 • Cox, R. W. (1983), ″Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in Method ″, Millennium: Journal of International Studies, 12(2),162–175.
 • Cox, R. W. (1989), ″Production, the State and Change in World Order″, Ed. E. Czempiel and J.N. Rosenau, Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s, Toronto: Lexington Books.
 • Cox, R. W. (1993), ″Production and Security″, Ed. R. W. Cox and T. J. Sinclair, Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cox, R. W. (1997), The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order, London: Palgrave Macmillan.
 • Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). (2006), Preliminary Overview of the Economics of Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile: United Nations.
 • Friedman, M. (1962), Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press.
 • Frank, A. G. (1998), ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley: University of California Press.
 • Gill, S. (1990), American Hegemony and the Trilateral Commission, Cambridge: Cambridge University Press.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Muhammed Kürşad ÖZEKİN This is me

Publication Date November 2, 2014
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Özekin, M. K. (2014). Restructuring ‘Hegemony’ in the Age of Neoliberal Globalization . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 9 (1) , 91-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/5712/76469