PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 113 - 130, 02.11.2014

Abstract

In this study it is analyzed whether there is a cause-and-effect relationship between inflation and budget deficit in Turkey with the annual data covering the time period between 19782002 when inflation was high and chronic. Econometric methods used in the study is based on the Johansen co-integration analysis and Granger causality connected error correction model.Empirical results suggest that in the longrun budget deficit and inflation is co-integrated, while budget deficit is Granger cause of inflation in short-run. However, inflation is not Granger cause of budget deficit. İn other wordse causality is unilateral. The research also found that, response of inflation to a percentage increase in budget deficit is greater than ten percent in short-run.

References

 • Abizadeh, S. ve Yousefi, M. (1998), “Deficits and Inflation: An Open Economy Model of the United States”, Applied Economics, 30, 1307-1316.
 • Ahking, F.W. ve Miller, S.M. (1985), “The Relationship Between Government Deficits, Money Growth, and Inflation”, Journal of Macroeconomics, 7(4), 447-467.
 • Akçay, O.C. Alper, C.E. ve Özmucur, S. (1996), “Budget Deficit, Money Supply and Inflation: Evidence from Low and High Frequency Data from Turkey”, Boğazici University Research Papers, 96-112.
 • Altıntaş, H. Çetintaş, H. ve Taban, S. (2008), “Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 2, 185-208.
 • Bocutoğlu, E. (2012), Karşılaştırmalı makro iktisat: teoriler ve politikalar, Murathan Yayınevi.
 • Butt, B.Z. Rahman, K.U., ve Azeem, M. (2010), “The Causal Relationship Between Inflation, Interest Rate and Exchange Rate: The Case of Pakistan”, Transformations in Business and Economics, 9(2), 95- 102.
 • Catao, L.A.V. ve Terrones, M.E. (2005), “Fiscal Deficits and Inflation”, Journal of Monetary Economics, 52, 529-554.
 • Doğru, B. (2012), Merkez Bankası Politikalarının Fiyat İstikrarı ve Diğer İktisadi Olgular Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Örneği, İstanbul Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Çetintaş, H. (2005), “Türkiye’de Bütçe Açıkları Enflasyonun Nedeni midir?” İktisat İşletme ve Finans, Nisan, 115-127.
 • Darrat, A.F. (1985), “The Demand for Money in a Developing Economy: The Case of Kenya” World Development, 13(10-11), 1163-1170
 • Darrat, A.F. (2000), “Are Budget Deficit Inflationary? A Reconsideration of the Evidence”, Applied Economics, 7, 633-636.
 • De Haan, J. ve Zelhorst, D. (1990), “The Impact of Government Deficits on Money Growth in Developing Countries”, Journal of International Money and Finance, 9, 455-4
 • Edwards, S. ve Tabellını, G. (1991), “Explaining Fiscal Policies and Inflation in Developing Countries”, Journal of International Money and Finance, 10(1), 16-48.
 • Ejder, H.L. (2002), “Kamu Açıkları ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi ve Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3, 189-208.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasında Nedensellik İlişkisi Var mıdır? 1978-2002 Dönemi Türkiye Örneği

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 113 - 130, 02.11.2014

Abstract

Bu çalışmada enflasyonun yüksek ve kronik olduğu 1978-2002 arası dönemde yıllık verilerle Türkiye’de enflasyonla bütçe açığı arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olup olmadığı analiz edilmektedir. Çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemler Johansen eş bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testidir. Ekonometrik sonuçlara göre, uzun dönemde bütçe açığı ve enflasyon oranı eşbütünleşiktir. Kısa dönemde ise bütçe açığı enflasyonun Granger nedenidir. Ancak enflasyon bütçe açığının Granger nedeni değildir, yani nedensellik tek yönlüdür. Kısa dönemde enflasyonun bütçe açığında meydana gelen yüzde birlik artışa tepkisi yüzde ondan daha büyüktür.

References

 • Abizadeh, S. ve Yousefi, M. (1998), “Deficits and Inflation: An Open Economy Model of the United States”, Applied Economics, 30, 1307-1316.
 • Ahking, F.W. ve Miller, S.M. (1985), “The Relationship Between Government Deficits, Money Growth, and Inflation”, Journal of Macroeconomics, 7(4), 447-467.
 • Akçay, O.C. Alper, C.E. ve Özmucur, S. (1996), “Budget Deficit, Money Supply and Inflation: Evidence from Low and High Frequency Data from Turkey”, Boğazici University Research Papers, 96-112.
 • Altıntaş, H. Çetintaş, H. ve Taban, S. (2008), “Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 2, 185-208.
 • Bocutoğlu, E. (2012), Karşılaştırmalı makro iktisat: teoriler ve politikalar, Murathan Yayınevi.
 • Butt, B.Z. Rahman, K.U., ve Azeem, M. (2010), “The Causal Relationship Between Inflation, Interest Rate and Exchange Rate: The Case of Pakistan”, Transformations in Business and Economics, 9(2), 95- 102.
 • Catao, L.A.V. ve Terrones, M.E. (2005), “Fiscal Deficits and Inflation”, Journal of Monetary Economics, 52, 529-554.
 • Doğru, B. (2012), Merkez Bankası Politikalarının Fiyat İstikrarı ve Diğer İktisadi Olgular Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Örneği, İstanbul Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Çetintaş, H. (2005), “Türkiye’de Bütçe Açıkları Enflasyonun Nedeni midir?” İktisat İşletme ve Finans, Nisan, 115-127.
 • Darrat, A.F. (1985), “The Demand for Money in a Developing Economy: The Case of Kenya” World Development, 13(10-11), 1163-1170
 • Darrat, A.F. (2000), “Are Budget Deficit Inflationary? A Reconsideration of the Evidence”, Applied Economics, 7, 633-636.
 • De Haan, J. ve Zelhorst, D. (1990), “The Impact of Government Deficits on Money Growth in Developing Countries”, Journal of International Money and Finance, 9, 455-4
 • Edwards, S. ve Tabellını, G. (1991), “Explaining Fiscal Policies and Inflation in Developing Countries”, Journal of International Money and Finance, 10(1), 16-48.
 • Ejder, H.L. (2002), “Kamu Açıkları ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi ve Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3, 189-208.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Bülent DOĞRU This is me

Publication Date November 2, 2014
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Doğru, B. (2014). Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasında Nedensellik İlişkisi Var mıdır? 1978-2002 Dönemi Türkiye Örneği . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 9 (1) , 113-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/5712/76470