Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2019, Volume: 27 Issue: 2, 85 - 92, 15.08.2019
https://doi.org/10.31796/ogummf.558453

Abstract

References

 • Demir H, Polat E, Sönmez İ (2010). Ülkemiz için Yeni Bir Organik Gübre: Solucan Gübresi. Tarım Aktüel, 14: 54-60.
 • Kahya E (2015). Mühendislik Ekonomisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir.
 • Özkan G, Güleryüz M (2016). Bazı Organik Gübre Uygulamaları ile Kimyasal Gübre Uygulamasının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Meyvelerin Kimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 77-83.
 • TUİK, http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim tarihi: 05.05.2018).
 • Liu F, Zhu P, Xue J (2012). Comparative Study on Physical and Chemical Characteristics of Sludge Vermicomposting by Eisenia Fetida. Procedia Environmental Sciences, 16:418-423.
 • Tutar U, Karaman İ (2017). Investigation of Antibacterial Properties of Mucus and Coelomic Fluid Obtained from Eisenia Fetida. Cumhuriyet Sci. J., 38: 427-434.
 • Kaplan DL, Hartenstein R, Neuhauser EF, Malecki MR (1980). Physicochemical requirements in the environment of the earthworm Eisenia foetida. Soil Biology and Biochemistry, 12: 347-352.
 • Taciroğlu B, Kara EE, Sak T (2016). Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı. KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(2): 201-207.

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Year 2019, Volume: 27 Issue: 2, 85 - 92, 15.08.2019
https://doi.org/10.31796/ogummf.558453

Abstract

Bu çalışmada bir organik
gübre çeşidi olan solucan gübresi üretiminin yaygınlaşması amacıyla, bu alanda
yatırım yapmayı düşünen karar vericilere, yatırımın olurluluğu, farklı kısıtlar
(bütçe, alan, teknik vb.) altında üretilecek gübre miktarı, oluşacak maliyetler
ve grafik ile desteklenmiş ekonomik analizler açısından destek verecek bir
karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek sisteminin
karar vericiye sunacağı bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere öncelikle,
Eskişehir il sınırlarında yer alan bir tesis ayrıntılı bir şekilde incelenmiş,
solucan miktarının zaman içindeki değişimini tahmin edebilecek bir tahmin
modeli oluşturulmuş ve bir solucan gübresi tesisinin olurluluk çalışmasında yer
alması gereken tüm maliyet kalemleri belirlenmiştir. Ayrıca bütçe kısıtı
altında üretilen solucan gübresi miktarını eniyileyecek ve seçilmesi gereken
üretim yöntemi ve üretim kapasitesini belirleyecek bir karar modeli
geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek sistemi yatırımcıların olurluluk ve
ekonomik analizleri kolayca yapabilmelerini sağlayacağından, solucan üretiminin
yaygınlaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu da ülke ekonomisi, çevre ve
insan sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

References

 • Demir H, Polat E, Sönmez İ (2010). Ülkemiz için Yeni Bir Organik Gübre: Solucan Gübresi. Tarım Aktüel, 14: 54-60.
 • Kahya E (2015). Mühendislik Ekonomisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir.
 • Özkan G, Güleryüz M (2016). Bazı Organik Gübre Uygulamaları ile Kimyasal Gübre Uygulamasının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Meyvelerin Kimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 77-83.
 • TUİK, http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim tarihi: 05.05.2018).
 • Liu F, Zhu P, Xue J (2012). Comparative Study on Physical and Chemical Characteristics of Sludge Vermicomposting by Eisenia Fetida. Procedia Environmental Sciences, 16:418-423.
 • Tutar U, Karaman İ (2017). Investigation of Antibacterial Properties of Mucus and Coelomic Fluid Obtained from Eisenia Fetida. Cumhuriyet Sci. J., 38: 427-434.
 • Kaplan DL, Hartenstein R, Neuhauser EF, Malecki MR (1980). Physicochemical requirements in the environment of the earthworm Eisenia foetida. Soil Biology and Biochemistry, 12: 347-352.
 • Taciroğlu B, Kara EE, Sak T (2016). Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı. KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(2): 201-207.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

İlke ÖZEN This is me 0000-0002-5510-7513

Zehra Cansu ŞİMŞEK This is me 0000-0003-2406-1003

Feriştah ÖZÇELİK 0000-0003-0329-203X

Tuğba SARAÇ 0000-0002-8115-3206

Publication Date August 15, 2019
Acceptance Date June 25, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA ÖZEN, İ., ŞİMŞEK, Z. C., ÖZÇELİK, F., SARAÇ, T. (2019). SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), 85-92. https://doi.org/10.31796/ogummf.558453
AMA ÖZEN İ, ŞİMŞEK ZC, ÖZÇELİK F, SARAÇ T. SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. August 2019;27(2):85-92. doi:10.31796/ogummf.558453
Chicago ÖZEN, İlke, Zehra Cansu ŞİMŞEK, Feriştah ÖZÇELİK, and Tuğba SARAÇ. “SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 27, no. 2 (August 2019): 85-92. https://doi.org/10.31796/ogummf.558453.
EndNote ÖZEN İ, ŞİMŞEK ZC, ÖZÇELİK F, SARAÇ T (August 1, 2019) SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 2 85–92.
IEEE İ. ÖZEN, Z. C. ŞİMŞEK, F. ÖZÇELİK, and T. SARAÇ, “SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ”, ESOGÜ Müh Mim Fak Derg, vol. 27, no. 2, pp. 85–92, 2019, doi: 10.31796/ogummf.558453.
ISNAD ÖZEN, İlke et al. “SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 27/2 (August 2019), 85-92. https://doi.org/10.31796/ogummf.558453.
JAMA ÖZEN İ, ŞİMŞEK ZC, ÖZÇELİK F, SARAÇ T. SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 2019;27:85–92.
MLA ÖZEN, İlke et al. “SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 2, 2019, pp. 85-92, doi:10.31796/ogummf.558453.
Vancouver ÖZEN İ, ŞİMŞEK ZC, ÖZÇELİK F, SARAÇ T. SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 2019;27(2):85-92.

20873  13565  13566 15461  13568    14913