Year 2019, Volume 27 , Issue 2, Pages 85 - 92 2019-08-15

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

İlke ÖZEN [1] , Zehra Cansu ŞİMŞEK [2] , Feriştah ÖZÇELİK [3] , Tuğba SARAÇ [4]


Bu çalışmada bir organik gübre çeşidi olan solucan gübresi üretiminin yaygınlaşması amacıyla, bu alanda yatırım yapmayı düşünen karar vericilere, yatırımın olurluluğu, farklı kısıtlar (bütçe, alan, teknik vb.) altında üretilecek gübre miktarı, oluşacak maliyetler ve grafik ile desteklenmiş ekonomik analizler açısından destek verecek bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek sisteminin karar vericiye sunacağı bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere öncelikle, Eskişehir il sınırlarında yer alan bir tesis ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, solucan miktarının zaman içindeki değişimini tahmin edebilecek bir tahmin modeli oluşturulmuş ve bir solucan gübresi tesisinin olurluluk çalışmasında yer alması gereken tüm maliyet kalemleri belirlenmiştir. Ayrıca bütçe kısıtı altında üretilen solucan gübresi miktarını eniyileyecek ve seçilmesi gereken üretim yöntemi ve üretim kapasitesini belirleyecek bir karar modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek sistemi yatırımcıların olurluluk ve ekonomik analizleri kolayca yapabilmelerini sağlayacağından, solucan üretiminin yaygınlaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu da ülke ekonomisi, çevre ve insan sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
Solucan gübresi, Karar destek sistemi, Matematiksel model, Olurluluk analizi
  • Demir H, Polat E, Sönmez İ (2010). Ülkemiz için Yeni Bir Organik Gübre: Solucan Gübresi. Tarım Aktüel, 14: 54-60.
  • Kahya E (2015). Mühendislik Ekonomisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir.
  • Özkan G, Güleryüz M (2016). Bazı Organik Gübre Uygulamaları ile Kimyasal Gübre Uygulamasının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Meyvelerin Kimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 77-83.
  • TUİK, http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim tarihi: 05.05.2018).
  • Liu F, Zhu P, Xue J (2012). Comparative Study on Physical and Chemical Characteristics of Sludge Vermicomposting by Eisenia Fetida. Procedia Environmental Sciences, 16:418-423.
  • Tutar U, Karaman İ (2017). Investigation of Antibacterial Properties of Mucus and Coelomic Fluid Obtained from Eisenia Fetida. Cumhuriyet Sci. J., 38: 427-434.
  • Kaplan DL, Hartenstein R, Neuhauser EF, Malecki MR (1980). Physicochemical requirements in the environment of the earthworm Eisenia foetida. Soil Biology and Biochemistry, 12: 347-352.
  • Taciroğlu B, Kara EE, Sak T (2016). Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı. KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(2): 201-207.
Primary Language tr
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5510-7513
Author: İlke ÖZEN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2406-1003
Author: Zehra Cansu ŞİMŞEK

Orcid: 0000-0003-0329-203X
Author: Feriştah ÖZÇELİK
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8115-3206
Author: Tuğba SARAÇ (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2019

Bibtex @research article { ogummf558453, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {mmfdergi@ogu.edu.tr}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {85 - 92}, doi = {10.31796/ogummf.558453}, title = {SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Özen, İlke and Şi̇mşek, Zehra Cansu and Özçeli̇k, Feriştah and Saraç, Tuğba} }
APA Özen, İ , Şi̇mşek, Z , Özçeli̇k, F , Saraç, T . (2019). SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 85-92 . DOI: 10.31796/ogummf.558453
MLA Özen, İ , Şi̇mşek, Z , Özçeli̇k, F , Saraç, T . "SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2019 ): 85-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ogummf/issue/47376/558453>
Chicago Özen, İ , Şi̇mşek, Z , Özçeli̇k, F , Saraç, T . "SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2019 ): 85-92
RIS TY - JOUR T1 - SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ AU - İlke Özen , Zehra Cansu Şi̇mşek , Feriştah Özçeli̇k , Tuğba Saraç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31796/ogummf.558453 DO - 10.31796/ogummf.558453 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 92 VL - 27 IS - 2 SN - -2630-5712 M3 - doi: 10.31796/ogummf.558453 UR - https://doi.org/10.31796/ogummf.558453 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ %A İlke Özen , Zehra Cansu Şi̇mşek , Feriştah Özçeli̇k , Tuğba Saraç %T SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ %D 2019 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 27 %N 2 %R doi: 10.31796/ogummf.558453 %U 10.31796/ogummf.558453
ISNAD Özen, İlke , Şi̇mşek, Zehra Cansu , Özçeli̇k, Feriştah , Saraç, Tuğba . "SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 / 2 (August 2019): 85-92 . https://doi.org/10.31796/ogummf.558453
AMA Özen İ , Şi̇mşek Z , Özçeli̇k F , Saraç T . SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 2019; 27(2): 85-92.
Vancouver Özen İ , Şi̇mşek Z , Özçeli̇k F , Saraç T . SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2019; 27(2): 85-92.