e-ISSN: 2630-5712
Founded: 1986
Publisher: Eskişehir Osmangazi University
Cover Image
       

Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University (J ESOGU Eng Arc Fac) (e-ISSN : 2630-5712) is a multidisciplinary, peer-reviewed and open access journal to present recent improvements in science and engineering. The journal accepts the papers in the engineering areas of Computer, Electrical-Electronics, Industrial, Civil, Geology, Chemical, Mining,  Mechanical and Metallurgical and Materials.

The Journal is published as 3 issues (April, August and December) per year.

The journal is currently indexed in ULAKBIM TR EBSCOIndex CopernicusDOAJ, SOBIAD, BASE and WorldCat

2023 - Volume: 31 Issue: 2

Research Article

CLT ÇOK KATLI KONUTLARIN YAPIM VE ÇEVRESEL KOŞULLARININ TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK ANALİZİ

Research Article

ESTIMATING THE NOISE-INDUCED HEARING LOSSES UNDER FUZZY ENVIRONMENT

Research Article

ALEV SPREY PİROLİZİ İLE İÇİ BOŞ Al2O3 KÜRECİKLERİN SENTEZLENMESİNDE BAŞLANGIÇ KİMYASALI OLARAK KULLANILAN EMÜLSİYONLARIN MORFOLOJİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Research Article

KONTROL PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ FREKANS SALINIM YÖNTEMLERİ İLE AYARLANMASININ NÖTRALİZASYON PROSESİ ÖRNEĞİNDE GERİ BESLEME KONTROL PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AUTONOMOUS VEHICLE FOR WASTE MATERIAL COLLECTION AND FIRE DETECTION

Research Article

NiCr İÇERİKLİ TERMAL SPREY KAPLAMALARIN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Review

Smart materials and their advanced biomedical applications: HNT and HNT-polymer composites

Research Article

BAZALT KESİM ATIKLARININ YER KAROSU MAT SIRLARDA KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Research Article

A NEW APPROACH TO TENSILE TESTING OF GFRP BARS

Research Article

BİR METAL SANAYİ İŞLETMESİNDE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİYLE BÜTÜNLEŞİK İŞ YÜKLERİNİN ANALİZİ

Research Article

FIRÇASIZ DA MOTORLARI İLE SÜRÜLEN VE HEM DİNAMİK HEM DE KİNEMATİK MODEL BELİRSİZLİKLERİ İÇEREN ROBOT KOLLARININ UYARLAMALI DENETİMİ

Research Article

ÇOK SAYIDA PARALEL DEVREYE SAHİP ORTA GERİLİM YERALTI KABLO SİSTEMLERİNDE TASARIMA VE İŞLETMEYE BAĞLI PARAMETRELERİN AKIM DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Research Article

POLİLAKTİK ASİT/ POLİ (STİREN-KO-METİL METAKRİLAT) /HALLOYSİT NANOKOMPOZİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE HALLOYSİT VE POLİLAKTİK ASİT MİKTARININ ETKİSİ

Research Article

BOZULMA ETKİLİ VE TEK BAKIM EKİPLİ BAKIM ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

Research Article

EVALUATION OF ASPHALT PAVEMENT PERFORMANCE FOR DIFFERENT DIATOMITE CONTENT

Research Article

ODAKLAMA DERİNLİĞİNİN ARTIRILMASINDA DERİN ÖZELLİKLERİN ODAKLAMA DEĞERLERİNİN ÇIKARILMASINDAKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

TARIMSAL SULAMADA RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

CREATIVE COMMONS

download  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

REVIEWER CREDITS

download   The journal is registered to Reviewer Credits. 

If you are a referee for any article to review in the journal, you can add this task to your profile via Reviewer Credits web site if you wish.

20873  13565  13566 15461  13568    14913