e-ISSN: 2630-5712
Founded: 1986
Period: Tri-annual
Publisher: Eskişehir Osmangazi University
Cover Image
       

Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University (J ESOGU Eng Arc Fac) (e-ISSN : 2630-5712) is a multidisciplinary, peer-reviewed and open access journal to present recent improvements in science and engineering. The journal accepts the papers in the engineering areas of Computer, Electrical-Electronics, Industrial, Civil, Geology, Chemical, Mining,  Mechanical and Metallurgical and Materials.

The Journal is published as 3 issues (April, August and December) per year.

The journal is currently indexed in ULAKBIM TR EBSCOIndex CopernicusDOAJ, SOBIAD, BASE and WorldCat

2021 - Volume: 29 Issue: 2

Research Article

AKTİVE ORANI TESTİ KULLANILARAK KALSİT YÜZEY MODİFİKASYONUNUN BELİRLENMESİNDE KARIŞTIRMA HIZI VE SÜRESİNİN ETKİSİ

Research Article

GERİLİM SARKMALARINA KARŞI YÜK DUYARLILIKLARINI GÖSTERMEK İÇİN BULANIK MANTIK UYGULAMASI

Research Article

DERİN KARIŞTIRMA YÖNTEMİ (DSM) İLE İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERDE ELASTİSİTE MODÜLÜ VE SERBEST BASINÇ MUKAVEMETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Research Article

A DEEP LEARNING BASED SLEEPNESS AND WAKEFULNESS DETECTION FOR DRIVERS

Research Article

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE İŞ GÜVENLİĞİ MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

DOĞAL GRAFİT İHRACATI YOĞUNLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Review

REAKTİF PUDRA BETONLARINDAKİ GELİŞMELER

Research Article

DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ

Research Article

A TIGHTLY COUPLED HEADING AND POSITIONING SYSTEM FOR INDOOR NAVIGATION OF MOBILE ROBOTS

Research Article

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Research Article

PERDELERİN DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDAKİ ETKİSİ

Research Article

COMPARISON OF DEEP LEARNING TECHNIQUES FOR DETECTION OF DOORS IN INDOOR ENVIRONMENTS

Review

AÇIK MADEN İŞLETMELERİNDE PARTİKÜL MADDE SALINIMI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Research Article

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BOND GRINDABILITY TEST AND STATIC AND DYNAMIC STRENGTH OF ROCKS

Research Article

TANE MORFOLOJİSİNİN KABARCIK-TANE YAPIŞMA SÜRESİNE VE FLOTASYON VERİMİNE OLAN ETKİSİ

Research Article

YÜKSEK DERİŞİMDE FOSFORÖZ ASİTTEN POTASYUM FOSFİT TUZLARI ÜRETİMİNDE REAKTÖR İŞLETİM TÜRÜNÜN ETKİSİ

Research Article

BİYOKÜTLEDEN ÜRETİLEN KARBON ALTLIK ÜZERİNDE ZNO NANO-ÇİÇEKLERİN BİRİKTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

Research Article

MODELLING OF MAGNESITE FLOTATIONS WITH TWO DIFFERENT COLLECTORS: BIOCOLLECTOR AND OLEATE

Research Article

JİPS ARTIĞINDAN TAGUCHİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK ÇÖKTÜRÜLMÜŞ KALSİYUM KARBONAT (ÇKK) ÜRETİMİ

Research Article

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN DEPREM SONRASI 10 YILLIK SÜREÇ SONUNDAKİ YAPI STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

INVESTIGATION OF THE ENTRAINMENT OF FINE SIZED CALCITE AND CHROMITE PARTICLES BY A FLOTATION COLUMN WITH NEGATIVE BIAS REGIME

Research Article

GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ

Research Article

DÖKÜM KALIPLARININ DÖKÜM TEZGÂHLARINA ATANMASI PROBLEMİ İÇİN BİR GENETİK ALGORİTMA

Creative Commons

20873  13565  13566 15461  13568    14913