Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İlkyardım Yönetmeliğine Göre Verilen İlk Yardım Eğitiminin Kalitesi Ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisinin Ölçümü

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 13 - 20, 31.08.2021
https://doi.org/10.38213/ohsacademy.910227

Abstract

6331 sayılı iş güvenliği kanunu ve bağlı yönetmelikleri çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dışında, ilk yardım, acil durum eğitimi gibi eğitimler aldırılmasını zorunlu tutmaktadır. İlk yardım yönetmeliğine göre az tehlikeli işyerlerinde 20 çalışan için 1 kişiye ilk yardım eğitimi verilmelidir. Bu kapsamda bir devlet üniversitesinde ilk yardım eğitimi almaya gönüllü olan 39 kişinin eğitim öncesi ve sonrası bilgileri test edilmiş, demografik özellikleri analiz edilmiştir. Anket uygulamasına katılan fakat eğitim sonunda yapılan yazılı/teorik sınavı geçemeyerek, ilk yardımcı belgesi almaya hak kazanamayan 9 kişinin ön testleri iptal edilmiş, analize 30 kişinin verileri ile devam edilmiştir. Anket sonuçları SPSS ile değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Örneklem sayısı 30 altı olduğundan Wilcoxon yöntemine göre analiz edilmiş, test analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Test sonuçlarına göre ilk yardım eğitimi uygulanmadan önce çalışanların değerlendirmelerinin ortalaması 4,12 standart sapması 0,56’dır. Eğitimin ardından bu değerler sırasıyla 4,52 ve 0,56 olmuşlar. Eğitime katılanların kurumda aldıkları görevlere bakıldığında çoğunluğunun laboratuvarlarda çalışan akademik veya idari personel (teknisyen, tekniker vb.) olduğu görülmüştür. Evlilerin ve özellikle çocuğu olanların ilk yardım eğitimine daha çok ilgi gösterdikleri gözlenmiştir. İki günlük ilk yardım eğitimi sonunda üniversitede görev yapan idari ve akademik personelin ilk yardım bilgi düzeyinin genel olarak yükseldiği görülmektedir. Kişilerin eğitim aldıktan sonra ilk yardım uygulamalarına karşı daha özgüvenli oldukları, iş ve sosyal çevrelerindekileri de eğitim alma konusunda cesaretlendirdikleri sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda üniversitede görev yapan ve öğrencilerle birebir çalışan akademik ve idari personelin acil durumlara müdahale yetkinliğinin arttırılması amacıyla ilk yardım uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması gerekmektedir.

References

 • Öztürk, M., Sancak, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Ya-sar University, 2(7), 761-794. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179158 (Erişim Tarihi: 09.02.2021).
 • Aydınlı, H. İ., Halis, M. (2004). Eğitimin İşletme Etkinliğindeki Yeri ve Önemi. Mevzuat Dergisi, 7(74), 1-14. https://www.mevzuatdergisi.com/ (Erişim Tarihi: 09.02.2021).
 • Allı, Benjamin O. (2005) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel İlkeler, Duyarlılık Arttırma Seminerleri, ISAG OHS Projesi, Ankara.
 • Ekemen, K. S., (2006.) Eski ve Yeni İş Kanunlarında Çalışanların İSG Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergi-si, 30, 12-17. https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/dergiler/30.pdf (Erişim Tarihi: 09.02.2021).
 • Andsoy I., Şahin A., Ural S.,(2014), “Bir Devlet Üniversitesinde Görev Yapan Güvenlik Personeline Verilen İlkyardım Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 84-90. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/81947 (Erişim Tarihi: 09.01.2020)
 • İlkyardım Yönetmeliği, 29 Temmuz 2015, Resmî Gazete Sayı: 29429, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm (erişim tarihi 10.02.2021)

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 13 - 20, 31.08.2021
https://doi.org/10.38213/ohsacademy.910227

Abstract

References

 • Öztürk, M., Sancak, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Ya-sar University, 2(7), 761-794. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179158 (Erişim Tarihi: 09.02.2021).
 • Aydınlı, H. İ., Halis, M. (2004). Eğitimin İşletme Etkinliğindeki Yeri ve Önemi. Mevzuat Dergisi, 7(74), 1-14. https://www.mevzuatdergisi.com/ (Erişim Tarihi: 09.02.2021).
 • Allı, Benjamin O. (2005) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel İlkeler, Duyarlılık Arttırma Seminerleri, ISAG OHS Projesi, Ankara.
 • Ekemen, K. S., (2006.) Eski ve Yeni İş Kanunlarında Çalışanların İSG Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergi-si, 30, 12-17. https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/dergiler/30.pdf (Erişim Tarihi: 09.02.2021).
 • Andsoy I., Şahin A., Ural S.,(2014), “Bir Devlet Üniversitesinde Görev Yapan Güvenlik Personeline Verilen İlkyardım Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 84-90. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/81947 (Erişim Tarihi: 09.01.2020)
 • İlkyardım Yönetmeliği, 29 Temmuz 2015, Resmî Gazete Sayı: 29429, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm (erişim tarihi 10.02.2021)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Published Date 4(2)
Journal Section Research Article
Authors

Merve KARAMUSTAFA (Primary Author)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7052-4246
Türkiye


Ceylan Merve BİNİCİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7672-5185
Türkiye


Uğur Buğra ÇELEBİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2658-1291
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Karamustafa, M. , Binici, C. M. & Çelebi, U. B. (2021). İlkyardım Yönetmeliğine Göre Verilen İlk Yardım Eğitiminin Kalitesi Ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisinin Ölçümü . OHS ACADEMY , 4 (2) , 13-20 . DOI: 10.38213/ohsacademy.910227