Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Influence of Healthcare Regulations Applied After Health Transformation Program on Financial Structures of University Hospitals

Year 2017, Volume 10, Issue 4, 159 - 172, 06.10.2017
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.319302

Abstract

Healthcare regulations are a policy tool that the public sector uses to finance and provide health care. The purpose of the study is to examine the transformation of health regulations in Turkey after the Health Transformation Program (2003) and the effects of the Communiqué on Healthcare Practices on the financial structure of the university hospitals with the financial statement analysis. In the study, the funding of the health care system will be dealt with in outline, and the Health Transformation Policy will be examined in terms of financial Statement belonging to the universities.

References

 • Akdağ, R., ve Erkoç, Y. (2011). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 2003-2010. Sağlık Bakanlığı, Türkiye.
 • Atun, R., Aydın, S., Chakraborty, S., Sümer, S., Aran, M., Gürol, vd (2013). Universal Health Coverage in Turkey: Enhancement of Equity. The Lancet, 382(9886): 65-99.
 • Avcı K., Çınaroğlu, S., (2015). Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin Örgütsel Ve Finansal Performans Göstergeleri Bakımından Kümelenmesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 1-23.
 • Baker, L. R. (2002). Government's Role in Health Care Delivery, The. Annals Health Law, 11(6): 73-92
 • Bezzola, M., and Martinsson P., (1998). "Overview of the Two Systems." İçinde Regulation of Health: Case Studies of Sweden and Switzerland. Springer US.: 9-28.
 • Bilgili, E., ve Ecevit, E. (2008). Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2).
 • Chernichovsky, D. (1995). Health system reforms in industrialized democracies: an emerging paradigm. The Milbank Quarterly: 339-372.
 • Chinitz, D. (2002). “Good and bad health sector regulation: an overview of the public policy dilemmas” içinde Saltman, R. B., Busse, R., & Mossialos, E. (Eds.). . Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Çaldağ, Y., (2007). Denetim ve Raporlama Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri. Gazi Kitabevi, Ankara
 • Immergut, E. M. (1992). Health politics: Interests and Institutions in Western Europe, Cambridge University Press Archive
 • İşeri M., (2005). Sorularla İşletme Finansmanı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KOBİ Danışma Birimi, İstanbul
 • Lameire, N., Joffe, P., & Wiedemann, M. (1999). Healthcare Systems—an International Review: an overview. Nephrology Dialysis Transplantation, 14(6), 3-9.
 • OECD, (2008). OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye, OECD and the World Bank, Paris: 15-43.
 • Palier, B., & Martin, C., (2008). From ‘a frozen landscape’to structural reforms: the sequential transformation of Bismarckian welfare systems. İçinde Reforming the Bismarckian Welfare Systems: 1-20.
 • Resmî Gazete, (2005). Karar No: 8873 http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/05/20050531M2.htm, (erişim tarihi: 17.02.2016)
 • Schmid, A., Cacace, M., & Rothgang, H. (2010). The changing role of the state in healthcare financing. (eds) Heinz Rothgang, Mirella Cacace, Lorraine Frisina, Simone Grimmeisen, Achim Schmid, and Claus Wendt. 25-52.
 • T.C Sağlık Bakanlığı, (2003). Sağlıkta Dönüşüm, Ankara
 • T.C Sağlık Bakanlığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS)
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı, (2014). Akdeniz Üniversite 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/2013/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/AKDEN%C4%B0Z%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0.pdf (erişim tarihi: 4.06.2016)

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Uygulanan Sağlık Regülasyonlarının Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarına Etkisi

Year 2017, Volume 10, Issue 4, 159 - 172, 06.10.2017
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.319302

Abstract

Sağlık regülasyonları, kamu kesiminin sağlık hizmetini sunmada ve finanse etmede kullandığı bir politika aracıdır. Çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık regülasyonlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003) sonrası geçirdiği dönüşümün ve bu dönüşüm de yer alan Sağlık Uygulama Tebliği’nin üniversite hastanelerinin mali yapısında oluşturduğu etkilerin, mali tablo analizi ile incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada sağlık sisteminin finansmanı konusu ana hatlarıyla ele alınacak ve bu çerçevede Sağlıkta Dönüşüm Politikası, üniversitelere ait mali tablolar itibarıyla incelenecektir. 

References

 • Akdağ, R., ve Erkoç, Y. (2011). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 2003-2010. Sağlık Bakanlığı, Türkiye.
 • Atun, R., Aydın, S., Chakraborty, S., Sümer, S., Aran, M., Gürol, vd (2013). Universal Health Coverage in Turkey: Enhancement of Equity. The Lancet, 382(9886): 65-99.
 • Avcı K., Çınaroğlu, S., (2015). Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin Örgütsel Ve Finansal Performans Göstergeleri Bakımından Kümelenmesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 1-23.
 • Baker, L. R. (2002). Government's Role in Health Care Delivery, The. Annals Health Law, 11(6): 73-92
 • Bezzola, M., and Martinsson P., (1998). "Overview of the Two Systems." İçinde Regulation of Health: Case Studies of Sweden and Switzerland. Springer US.: 9-28.
 • Bilgili, E., ve Ecevit, E. (2008). Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2).
 • Chernichovsky, D. (1995). Health system reforms in industrialized democracies: an emerging paradigm. The Milbank Quarterly: 339-372.
 • Chinitz, D. (2002). “Good and bad health sector regulation: an overview of the public policy dilemmas” içinde Saltman, R. B., Busse, R., & Mossialos, E. (Eds.). . Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Çaldağ, Y., (2007). Denetim ve Raporlama Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri. Gazi Kitabevi, Ankara
 • Immergut, E. M. (1992). Health politics: Interests and Institutions in Western Europe, Cambridge University Press Archive
 • İşeri M., (2005). Sorularla İşletme Finansmanı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KOBİ Danışma Birimi, İstanbul
 • Lameire, N., Joffe, P., & Wiedemann, M. (1999). Healthcare Systems—an International Review: an overview. Nephrology Dialysis Transplantation, 14(6), 3-9.
 • OECD, (2008). OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye, OECD and the World Bank, Paris: 15-43.
 • Palier, B., & Martin, C., (2008). From ‘a frozen landscape’to structural reforms: the sequential transformation of Bismarckian welfare systems. İçinde Reforming the Bismarckian Welfare Systems: 1-20.
 • Resmî Gazete, (2005). Karar No: 8873 http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/05/20050531M2.htm, (erişim tarihi: 17.02.2016)
 • Schmid, A., Cacace, M., & Rothgang, H. (2010). The changing role of the state in healthcare financing. (eds) Heinz Rothgang, Mirella Cacace, Lorraine Frisina, Simone Grimmeisen, Achim Schmid, and Claus Wendt. 25-52.
 • T.C Sağlık Bakanlığı, (2003). Sağlıkta Dönüşüm, Ankara
 • T.C Sağlık Bakanlığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS)
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı, (2014). Akdeniz Üniversite 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/2013/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/AKDEN%C4%B0Z%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0.pdf (erişim tarihi: 4.06.2016)

Details

Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Alpin GÜLŞEN
0000-0002-2860-4469
Türkiye


Mustafa YILDIRAN This is me
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date October 6, 2017
Application Date June 6, 2017
Acceptance Date September 28, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 10, Issue 4

Cite

APA Gülşen, M. A. & Yıldıran, M. (2017). Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Uygulanan Sağlık Regülasyonlarının Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarına Etkisi . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 159-172 . DOI: 10.25287/ohuiibf.319302

Creative Commons Lisansı
Ömer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBF) is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Pseudonymity License 4.0 international license.