Academic Review of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibfAcademic Review of Economics and Administrative Sciences

ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf
Cover ImageVolume 13 - Issue 4 - Oct 1, 2020
 1. Döviz kuru ve döviz kuru volatilitesinin ihracat ve ithalata etkisi
  Pages 606 - 623
  Nigar ALEV
 2. Hisse senedi ve döviz kuru ilişkisinin yönü: Türkiye üzerine bir araştırma
  Pages 624 - 636
  Ahmet UĞUR , Nergis BİNGÖL
 3. Kaynak tüketim muhasebesinin önemi: Bir tekstil üretim işletmesinde uygulama
  Pages 637 - 647
  Hakan VARGÜN , Servet KILINÇASLAN
 4. 6360 sayılı kanunun yönetsel sonuçlarına büyükşehir belediye meclis üyelerinin yaklaşımları: Balıkesir örneği
  Pages 648 - 664
  Serif ÖNER , Sinem ŞAHNAGİL
 5. Bir dış politika analizi olarak neoklasik realizmin incelenmesi
  Pages 665 - 686
  Sami KİRAZ
 6. Vergilemede açıklık ve basitlik ilkesi: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun okunabilirlik düzeyine ilişkin bir inceleme
  Pages 687 - 695
  Cem Barlas ARSLAN
 7. İthalat, döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin zaman serisi analizi: Türkiye örneği (1994-2018)
  Pages 696 - 708
  Okyay UÇAN , Melike SARAÇ
 8. Vergi harcaması kavramının kökenleri üzerine
  Pages 709 - 723
  Zeynep AĞDEMİR , Deniz ABUKAN
 9. Yeni İpek Yolunun kıtalar arası demiryolu konteyner taşımacılığına etkisi: PESTLE analizi
  Pages 724 - 740
  Hulya ZEYBEK
 10. Vergi okuryazarlık düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Salihli Belediyesi örneği
  Pages 741 - 747
  Doğan BAKIRTAŞ , Ayşe ATILGAN YAŞA
 11. Struggling the pandemic crises as a global public good: the economic implications of pandemics
  Pages 758 - 775
  Hünkar GÜLER
 12. Acil durum ve afet yönetiminde süreç yaklaşımı ve teknoloji
  Pages 776 - 791
  Levent MEMİŞ , Cenay BABAOĞLU
 13. İdari ve adli para cezalarının karşılaştırılması
  Pages 792 - 808
  İbrahim ORGAN , Tülay BARAN
 14. Türkiye’de akademisyenlerin idari görevlerine dair “cam tavan” algısı ölçeği geliştirme
  Pages 809 - 823
  Havva TAHTALIOĞLU , Hüseyin ÖZGÜR
 15. The origin of the money, endogeneity of money supply and balance of payments: Post Keynesian approach
  Pages 824 - 839
  Yelda TEKGÜL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 2008-2020
Indexes and Platforms
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.