Academic Review of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibfAcademic Review of Economics and Administrative Sciences

ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf
Cover ImageVolume 13 - Issue 3 - Jul 15, 2020
 1. Finansal Raporlamanın İnternet Üzerinden Yayınlanması ve Gelişmiş Ülke Şirketleri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 386 - 400
  Fehmi KARASİOĞLU , Ümmü ALTIN
 2. Mutfak Çalışanlarında Algılanan Dışsal Prestij ve İşe Adanmışlığının Yenilik Performansına Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama
  Pages 401 - 412
  Selcen BALKI , İbrahim İLHAN , Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 3. Türkiye İçin Döviz Rezerv Yeterlilik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
  Pages 413 - 425
  Yusuf DEMİR
 4. Dijital Ekonomide Finansal Raporlamaya İlişkin Sorunlar ve Türkiye Açısından Çözüm Önerileri
  Pages 426 - 445
  Yusuf ARTAR , İ̇lker KIYMETLİ ŞEN
 5. Konaklama İşletmelerinde Hizmet Hatası Telafi Stratejilerinin Kurumsal İtibara Etkisi
  Pages 446 - 461
  Erkan AKGÖZ , Darya KRASNİKOVA
 6. Türkiye’de A Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi (01/2013- 12/2017)
  Pages 462 - 476
  Nuh Ali İPEKTEN , Gölgen İPEKTEN , Bekir ELMAS
 7. Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri
  Pages 477 - 491
  Gürkan ÇALMAŞUR , Hüseyin DAŞTAN , Zeynep KARACA
 8. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde Sürekli Olarak Yer Alan Şirketlerin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Analizi
  Pages 492 - 511
  Erdinç KARADENİZ , Buket UZPAK
 9. Kamu Hizmeti Anlayışındaki Değişimin Türk Yönetim Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 512 - 530
  Şadiye ARSLAN
 10. Algılanan Sosyal Desteğin Personel Güçlendirme ve İş Stresine Etkisi: Kendilik Algısının Düzenleyicilik Rolü
  Pages 531 - 545
  Selen DOĞAN , Yavuz Sezer OĞUZHAN
 11. Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Pages 546 - 558
  Yunus Emre BİROL , Bünyamin DEMİRGİL
 12. Bağımsız Denetim Kalitesinin Şirketlerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi:Borsa İstanbul'da Bir Uygulama
  Pages 559 - 576
  Bilal KESEN , Mehmet Nuri SALUR
 13. Enflasyon ile Finansal Gelişme İlişkisi: Yüksek ve Düşük Enflasyonlu Ülkeler Üzerine Ampirik Kanıtlar
  Pages 577 - 592
  Sena TÜRKMEN , Hüseyin AĞIR
 14. Zıtlık Stratejisi veya Göreceli Güç Stratejisi: 2010’lu Yıllarda Türkiye Hisse Senedi Piyasasından Bir Kanıt
  Pages 593 - 605
  Fatih YİĞİT
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 2008-2018
Indexes and Platforms
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.