Academic Review of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibfAcademic Review of Economics and Administrative Sciences

ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf
Cover ImageVolume 14 - Issue 2 - Apr 12, 2021
 1. Jeotermal enerji potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi: Aydın ili örneği
  Pages 349 - 364
  Dilek GÜRCÜN, Ali PETEK
 2. Comparison of European countries’ health indicators and health expenditures by clustering analysis
  Pages 365 - 377
  Pınar YALÇIN BALÇIK, Şenol DEMİRCİ, Murat KONCA
 3. Theory of constraints: The application of wine production facility
  Pages 378 - 395
  Mehtap KARAKOÇ, Eser ŞIK
 4. Türkiye’de hisse senedi fiyatları ile reel döviz kuru arasındaki ilişki: Simetrik ve asimetrik nedensellik analizi
  Pages 396 - 412
  Burak SERTKAYA, Mehmet SONGUR
 5. Reel döviz kuru ve turizm geliri ilişkisi: Yapısal kırılmalı VAR analizi
  Pages 413 - 431
  Gökhan AKAR, Mehmet ÖZCAN
 6. Algılanan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti, müşteri tatmini ve müşteri sadakatine etkileri: Katılım bankası örneği
  Pages 432 - 452
  Yusuf KARAKAHRAMAN, Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI
 7. İhracatçı işletmelerin dağıtım politikalarının dışsal faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi
  Pages 453 - 466
  Fatih CURA, Mehmet Akif GÜNDÜZ
 8. Türkiye’de işsizlik histerisi: Kadın ve erkek işsizliğine bir bakış
  Pages 467 - 477
  Nazan ŞAK
 9. Türkiye’de hanehalkı sigara tüketiminin belirleyicileri
  Pages 478 - 494
  Miraç ERGİN, Egemen İPEK
 10. Barış inşasında yeni bir yaklaşım olarak hibrit barış: Bosna-Hersek örneği
  Pages 495 - 512
  Ayça EMİNOĞLU, Yeşim AYDIN
 11. Türkiye’de enflasyon ve faiz ilişkisi: Gibson paradoksunun Türkiye’de geçerliliği (2004-2020)
  Pages 513 - 526
  Musa ATGÜR
 12. Ekolojik ayak izi-enerji ar-ge harcamaları ilişkisi: OECD ülkeleri örneği
  Pages 527 - 541
  Efe Can KILINÇ
 13. İkili dış ticaret dengesi ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye-Rusya örneği
  Pages 542 - 558
  Ayşe ERGİN ÜNAL
 14. Arıma ve gri tahmin modellerinde Fourier serisi modifikasyonu: Türkiye enflasyonu uygulaması
  Pages 559 - 577
  Buğra BAĞCI
 15. Gelişme iktisadı üzerine kuramsal tartışmalar ve yeni kuramsal iktisadın katkıları
  Pages 578 - 597
  Harun BAL, Pınar ÇUHADAR
 16. Makroekonomik değişkenler ve içsel faktörler ile bankaların finansal performansı arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir araştırma
  Pages 598 - 611
  Bilge Leyli DEMİREL, Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Mustafa KEVSER
 17. Nörobilimin muhasebeye etkisi: Nöromuhasebe
  Pages 612 - 623
  Elif Nursun DEMİRCİOĞLU, Demet EVER
 18. Sosyal devlet perspektifinden Türkiye’de sosyal ve transfer harcamalarının iç ve dış borçlanma üzerinde etkisi
  Pages 624 - 641
  Emine Ebru BOZÇELİK
 19. Örgütsel performans ve işveren markası arasındaki ilişkiyi beyin görüntüleme yöntemiyle ölçümlemeye dair keşfedici bir çalışma
  Pages 642 - 655
  Arzu GİRİŞKEN
 20. Türkiye’de mahalle penceresinden kentsel güvenliğe yönelik bir uygulama önerisi: Mahalle bilgi sistemi
  Pages 656 - 669
  Halim Emre ZEREN, Yılmaz ŞİMŞEK
 21. Türkiye’de karayolu taşımacılığının değerlendirilmesi: Bir literatür taraması
  Pages 670 - 687
  Buket ÖZOĞLU, Sercan Bayram DEMİRCİ
 22. Adli muhasebe ve bilimsel mütalaa müessesesi: Ceza yargılaması örneği
  Pages 688 - 705
  Fevzi Serkan ÖZDEMİR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 0 2008-2016
Indexes and Platforms
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.