Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 104 - 125 2021-01-08

Public value: an investigation on the definition and measurement
Kamu değeri: tanımı ve ölçülmesi üzerine bir inceleme

Şerafettin ERTEN [1]


Public value is an approach put forward in order to produce alternative solutions at the points of criticism brought to traditional public management and new public management approaches. Bureaucratic, centralized and bulky structure of traditional public administration; the new public management's view of the citizen as customers and the excessive emphasis on economic efficiency cannot respond to new needs, especially in the public sphere, public interest and public service areas. The public value approach reveals a new role distribution and management understanding of these three main areas within a network of public administrations, politicians, citizens and other stakeholders. Public value is a result of public service and is produced for the public interest with the participation of all stakeholders in the public sphere. Although it has been generally accepted in the field of public administration since the day it was first introduced, discussions on the concept continue. These discussions focus especially on the definition and measurement of public value. There is no agreed definition and measurement method in the literature. Therefore, the field of public value exhibits a fragmented structure. In this study, it is aimed to introduce approaches to measuring public value in the context of “public value” and "public values” concepts' meanings and differences and thus guide the further studies that intended measuring public value in Turkey.
Kamu değeri, geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu işletmeciliği yaklaşımlarına getirilen eleştiri noktalarında, alternatif çözümler üretmek amacıyla ortaya konulmuş bir yaklaşımdır. Geleneksel kamu yönetiminin bürokratik, merkeziyetçi ve hantal yapısı; yeni kamu işletmeciliğinin vatandaşı müşteri olarak görmesi ve ekonomik verimliliğe yaptığı aşırı vurgu, özellikle kamusal alan, kamu yararı ve kamu hizmeti alanları çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verememektedir. Kamu değeri yaklaşımı kamu yönetimleri, politikacılar, vatandaşlar ve diğer paydaşlardan oluşan bir ağ içerisinde bu üç temel alana ilişkin yeni bir rol dağılımı ve yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. Kamu değeri kamu hizmetinin bir sonucudur ve kamu yararı için kamusal alan içerisinde yer alan tüm paydaşların katılımı ile üretilir. İlk ortaya atıldığı günden itibaren kamu yönetimi alanında genel kabul görmesine rağmen, kavrama ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmalar özellikle kamu değerinin tanımlanması ve ölçülmesi noktalarında yoğunlaşmaktadır. Literatürde üzerinde uzlaşılmış bir tanım ve ölçüm yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle kamu değeri alanı parçalı bir yapı sergilemektedir. Bu çalışmada, kamu değeri alanında yapılan başlıca tanımlar ve ölçüm yaklaşımları ortaya konularak; hem bu boyutlara ilişkin bir netlik kazandırılması, hem de ülkemizde gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterilmesi amaçlanmıştır.
 • Alford, J., Douglas, S., Geuijen, K., & Hart, P. (2017). Ventures in Public Value Management: Introduction to the Symposium. Public Management Review, 19(5), 589-604.
 • BBC. (2004). Building Public Value: Renewing the BBC for a Digital World. London: BBC.
 • Behn, R. D. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. Public Administration Review, 63(5), 586-606.
 • Benington, J. (2011). From Private Choice to Public Value? İçinde, Public Value: Theory and Practice. (Ed. J. Benington, & M. Moore). (s. 31-51). Hampshire: Palgrave MacMillan.
 • Blaug, R., Horner, L., & Lekhi, R. (2006). Public Value, Politics and Public Management. London: The Work Foundation.
 • Bozeman, B. (2007). Public Values and Public Interest. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 • Bozeman, B. (2009). Public Values Theory: Three Big Questions. International Journal of Public Policy, 4(5), 369-375.
 • Bozeman, B., & Johnson, J. (2015). The Political Economy of Public Values: A Case for the Public Sphere and Progressive Opportunity. American Review of Public Administration, 45(1), 61-85.
 • Bozeman, B., & Sarawitz, D. (2011). Public Value Mapping and Science Policy Evaluation. Minerva, 49, 1-23.
 • Bracci, E., Gagliardo, E. D., & Bigoni, M. (2014). Performance Management Systems and Public Value Strategy: A Case Study. Public Value Management, Measurement and Reporting, 3, 129-157.
 • Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review, 74(4), 445-456.
 • Coats, D., & Passmore, E. (2008). Public Value: The Next Steps in Public Service Reform. London: The Work Foundation.
 • Ćwiklicki, M. (2016). Comparison of Public Value Measurement Frameworks. Zarządzanie Publiczne, 1(35), 20-31.
 • De Vries, M. S., & Kim, P. S. (2011). Introduction to Value and Virtue in Public Administration. İçinde, Value and Virtue in Public Administration: A Comparative Perspective (Ed. M. S. De Vries, & P. S. Kim). (s. 1-17). Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Faulkner, N., & Kaufman, S. (2018). Avoiding Theoretical Stagnation: A Systematic Review and Framework for Measuring Public Value. Australian Journal of Public Administration, 77(1), 69-86.
 • Fukumoto, E., & Bozeman, B. (2019). Public Values Theory: What Is Missing? American Review of Public Administration, 49(6), 635-648.
 • Garofalo, C. (2011). Governance and Values in Contemporary Public Service. İçinde, Value and Virtue in Public Administration: A Comparative Perspective (Ed. M. S. De Vries, & P. S. Kim). (s. 17-33). Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Guarini, E. (2014). Measuring Public Value in Bureaucratic Settings: Opportunities and Constraints. Public Value Management, Measurement and Reporting, Studies in Public and Non-Profit Governance, 3, 301-319.
 • Guthrie, J., & Russo, S. (2014). Public Value Management: Challenge of Defining, Measuring and Reporting for Public Services. Public Value Management, Measurement and Reporting Studies in Public and Non-Profit Governance, 3, 3-17.
 • Hills, D., & Sullivan, F. (2006). Measuring Public Value 2: Practical Approaches. London: The Work Foundation.
 • Jorgensen, T. B., & Bozeman, B. (2007). Public Values An Inventory. Administration & Society, 39(3), 354-381.
 • Karkin, N., & Janssen, M. (2014). Evaluating Websites from a Public Value Perspective: A Review of Turkish Local Government Websites. International Journal of Information Management, 34, 351-363.
 • Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform. UK: Cabinet Office Strategy Unit.
 • Kernaghan, K. (2003). Integrating Values into Public Service: The Values Statement as Centerpiece. Public Administration Review, 63(6), 711-719.
 • Mendel, S. C., & Brudney, J. L. (2014). Doing Good, Public Good, and Public Value. Nonprofit Management & Leadership, 25(1), 23-40.
 • Meynhardt, T. (2009). Public Value Inside: What is Public Value Creation?. International Journal of Public Administration, 32(3-4), 192-219.
 • Meynhardt, T., & Bartholomes, S. (2011). (De)Composing Public Value: In Search of Basic Dimensions and Common Ground. International Public Management Journal, 14(3), 284-308.
 • Meynhardt, T., & Jasinenko, A. (2018). Measuring Public Value: Scale Development and Validation. XXII IRSPM Annual Conference (s. 1-22). Edinburgh: http://programme.exordo.com/irspm2018/delegates/presentation/139/ (Erişim Tarihi: 05.02.2020).
 • Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge: Harward University Press.
 • Moore, M. H. (2003). The Public Value Scorecard: A Rejoinder and An Alternative to "Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations" by Robert Kaplan. Working Paper 18. The Hauser Center for Nonprofit Organizations.
 • Moore, M. H. (2007). Recognising Public Value: The Challenge of Measuring Performance In Government. İçinde, A Passion for Policy: Essays in Public Sector Reform (Ed. J. Wanna). (s. 91-116). Canberra: ANU E Press.
 • Mulgan, G. (2019). Background: Searching for Value. İçinde, Public Value: How can it be measured, managed and grown? (Ed. G. Mulgan, J. Breckon, M. Tarrega, H. Bakhshi, J. Davies, H. Khan, & A. Finnis). (s. 6-11). London: NESTA.
 • Mulgan, G., Breckon, J., Tarrega, M., Bakhshi, H., Davies, J., Khan, H., & Finnis, A. (2019). Summary. İçinde, Public Value: How can it be measured, managed and grown? (Ed. G. Mulgan, J. Breckon, M. Tarrega, H. Bakhshi, J. Davies, H. Khan, & A. Finnis). (s. 4-6). London: NESTA.
 • Nabatchi, T. (2012). Putting the “Public” Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values. Public Administration Review, (72), 699-708.
 • O’Flynn, J. (2007). From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications. The Australian Journal of Public Administration, 66(3), 353-366.
 • Papi, L., Bigoni, M., Bracci, E., & Gagliardo, E. D. (2018). Measuring Public Value: A Conceptual and Applied Contribution to the Debate. Public Money & Management, 38(7), 503-510.
 • Rhodes, R. A., & Wanna, J. (2007). The Limits to Public Value, or Rescuing Responsible Government from the Platonic Guardians. The Australian Journal of Public Administration, 66(4), 406-421.
 • Savoldelli, A., Misuraca, G., & Codagnone, C. (2013). Measuring the Public Value of E-Government: The eGEP2.0 Model. Electronic Journal of e-Government, 15(1), 373-388. Scott, C. (2006). Museums: Impact and Value. Cultural Trends, 15(1), 45-75.
 • Smith, R. F. (2004). Focusing on Public Value: Something New and Something Old. Australian Journal of Public Administration, (63), 68-79.
 • Spano, A. (2014). How Do We Measure Public Value? From Theory to Practice. Public Value Management, Measurement and Reporting, Studies in Public and Non-Profit Governance, 3, 353-373.
 • Stanhope, J. (2007). Shaping Opportunities, Creating Public Value: Government and Community Collaboration in the Australian Capital Territory. İçinde, A Passion for Policy: Essays in Public Sector Reform (Ed. J. Wanna). (s. 47-58). Canberra: ANU E Press.
 • Stoker, G. (2006). Public Value Management A New Narrative for Networked Governance? American Review of Public Administration, 36(1), 41-57.
 • Talbot, C. (2008). Measuring Public Value: A Competing Values Approach. London: The Work Foundation.
 • Thompson, F., & Rizova, P. (2013). Understanding and Creating Public Value: Business is the engine, government the flywheel (and also the regulator). Public Management Review, 1-22.
 • Tierney, N. W. (2018). Value Management in Healthcare. Boca Raton: CRC Press.
 • Turkel, E., & Turkel, G. (2016). Public Value Theory: Reconciling Public Interests, Administrative Autonomy and Efficiency. Review of Public Administration and Management, 4(2), 1-7.
 • Wang, X., & Wang, Z. (2019). Beyond Efficiency or Justice: The Structure and Measurement of Public Servants’ Public Values Preferences. Administration & Society,1-29.
 • Williams, I., & Shearer, H. (2011). Appraising Public Value: Past, Present, and Futures. Public Administration, 89(4), 1367-1384.
 • Yocco, V. S., Heimlich, J. E., Meyer, E., & Edwards, P. (2009). Measuring Public Value: An Instrument and an Art Museum Case Study. Visitor Studies, 12(2), 152-163.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0297-0580
Author: Şerafettin ERTEN (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 17, 2020
Acceptance Date : July 24, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Erten, Ş . (2021). Kamu değeri: tanımı ve ölçülmesi üzerine bir inceleme . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 104-125 . DOI: 10.25287/ohuiibf.705258