Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 244 - 260 2021-01-08

Evaluation of the researches between 2009-2018 years conducted on SME’s and entrepreneurship in Turkey
Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi

İbrahim YALÇIN [1] , Yasin Murat İŞCAN [2]


In this study, the evaluation of SME and Entrepreneurship papers published in international journals from its first occurrence to the today’s status will be briefly summarized. In order to understand how the research field is academically analyzed and appreciated in Turkey, a qualitative method, content analysis, is used in the thesis study. By means of online search in Tubitak-Ulakbim database in social science between the years 2009-2018, 311 papers and 2 journals having “SME” or “Entrepreneurship” word in the title are reached and these papers are analyzed by means of MAXQDA 2018 software. According to analyses, it is concluded that “Qualitative Design” is used in 186 papers, “Survey Method” is used in 169 papers, “Entrepreneurial Behaviour” subject is focused in 74 papers and “Finance and Financial Management” is used in 71 papers. According to implications of these results, suggestions are given for the future studies conducted in the research field in Turkey.
Bu çalışmada, Türkiye’deki akademik dünyada kobi’ler ve girişimcilik üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların bir değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışmada, akademik olarak Türkiye’de araştırma alanının nasıl değerlendirildiğinin anlaşılabilmesi için nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. 2009-2018 yılları arasında Tubitak-Ulakbim veri tabanı sosyal bilimler alanında dergi ve makale başlığında “KOBİ” veya “Girişimcilik” kelimeleri 311 adet makale ve 2 adet dergiye ulaşılarak MAXQDA 2018 programıyla değerlendirmeler yapılmıştır.
 • Blackburn, R. and Brush, C.G. (eds) (2008). Small Business and Entrepreneurship, (Vols 1–5), Sage Library in Business and Management. London: Sage. Blackburn R. and Kovalainen A. (2009). Researching small firms and entrepreneurship: Past, present and future, International Journal of Management Reviews 127-148
 • Carlsson, B., P. Braunerhjelm, M. McKelvey, C. Olofsson, L. Persson, H., Ylinenpaa (2013). The Evolving Domain of Entrepreneurship Research, Small Business Economics, 913-930
 • Gibb, A.A. (2000). SME policy, academic research and the growth of ignorance: mythical concepts, myths, assumptions, rituals and confusions. International Small Business Journal, 18(3), 13–35.
 • KOSGEB; 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı(KSEP)
 • Meyer, Martin S., Libaers, D., Thijs, B., Grant, K., Glänzel, W., Debackere, K. (2014) Origin and emergence of entrepreneurship as a research field.. 473-485
 • Schmude, J., Welter, F. and Heumann, S. (2008). Entrepreneurship research in Germany. Entrepreneurship Theory and Practice, 32 (2) 289-312.
 • Xheneti M. and Blackburn R. (2010). Small Business and Entrepreneurship (SBE): An Analysis of Publications and Implications for the Development of the Field., 1-21, (https://pdfs.semanticscholar.org/9ad0/f5567da7eacd6156e7d976830cc0bf1ecefc.pdf)
 • Yalçın, İbrahim (2016), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yeniden Yapılanma Stratejileri, 3. Baskı, Nobel Yayınları Yayın No: 7, ISBN: 978-605-9663, Ankara, Zahra and Newey (2009), Maximizing the impact of organization Science: Theory Building at the intersection of diciplines and/or Fields, 1059-1075
 • http://www.kobigirisim. net/2013/06/kobi-ne-demek.html
 • http://www.ufuk2020.com/haberler/avrupa-birligi-ab-kobi-tanimi.html
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18521, 24.04.2020. 14:53
 • http://www.kosgeb.gov.tr 24.04.2020. 14:53
 • http://www.resmi gazete.gov.tr, 24.04.2020; 22.00,
 • http://www.kobi.org.tr/index.php/tanimi,
 • http://www.vergialgi.net 24.04.2020, 22:10,
 • http://www.kosgeb.gov.tr 24.04.2020, 22:14
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7203-8030
Author: İbrahim YALÇIN (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8320-9392
Author: Yasin Murat İŞCAN
Institution: KOSGEB
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 21, 2020
Acceptance Date : September 7, 2020
Publication Date : January 8, 2021

APA Yalçın, İ , İşcan, Y . (2021). Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 244-260 . DOI: 10.25287/ohuiibf.741079