Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 1 - 17, 29.06.2020

Abstract

References

 • Akay, E., Uzuner, Y., & Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 43-68.
 • Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., & Aytekin, C. (2016). Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(39), 70-90.
 • Bernal, E. M. (1994). Finding and cultivating minority gifted/talented students. A paper presented at the National Conference on Alternative Teacher Certification. Washington, DC.
 • Bishop, W. E. (1980). Successful teachers of the gifted. In J. S. Renzulli & E.P. Stoddard (Eds), Under One Cover: Gifted and Talented Education in Perspective (pp. 152-160). Reston, VA: Council for Exceptional Children.
 • Burg, B. (1988). Programs for gifted children in Israel. Gifted Education International, 5 (2), 110-113.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. bs.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Işık-Ercan, Z. Z. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için temel prensipler ve kullanılan teknikler. A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili ve M. R. Şirin (Eds.), Üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (Onsekizinci baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lewis, J. F. (1982). Bulldozers or chairs? Gifted students describe their ideal teacher. The Gifted Child Today, 16-19.
 • Lott, L. A., Hudak, B. J. and Sheetz, J. A. (1975). Strategies And Techniques For Meainstreming: A Resource Room Handbook. Michigan: Monroe County Intermediate School District. Eripek, 2007
 • MEB. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_ adresinden 19.11.2018 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2017). Öğretmen yeterlilikleri oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar 19.11.2018 tarihinde erişildi).
 • MEB. (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1963.pdf adresinden 19.11.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Özaşama Matbacılık, Ankara.
 • Milgram, R. M. (1979). Perception of teacher behavior in gifted and nongifted children. Journal of Educational Psychology, 71 (1), 125-128.
 • Rogers, K. (2009). Effective Programs. Kerr, Barbara (Ed.), Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent, Rossier School of Education University of Southern California, Doctor Thesis, 15-17.
 • Tortop, H.S., & Kunt, K. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.
 • Tortop, H. S., & Dinçer, S. (2016). Destek Eğitim Odalarında Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Uygulama Hakkındaki Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 4(2).

The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 1 - 17, 29.06.2020

Abstract

This aim of this research is to examine the opinions of special education in-service teacher trainers on K-12 teachers’ educational needs regarding special talented students. The sample group of the research was consisted of 132 provincial teacher trainers whose job is to provide in-service training for K-12 teachers on special talented student training rooms. The teacher trainers have been working as “Special Talented Students Support Training Room Teacher Trainer” in different provinces of Turkey under the Ministry of Education’s General Directorate of Special Education and Guidance Services. The trainers we selected with simple random sampling method. This research is the first study to examine the teacher needs of the provincial formers of special talented support education rooms that provide in-service training for teachers with special skills. When the responses were examined according to the demographics of the trainers; it was found that the responses did not differ according to their gender, education level and the institutions they work for. However, differences were found in the responses according to trainers’ duration of teaching job and the number of trainings they performed. When the responses were analysed in terms of participants’ consensus, the response level to the expression of "Teachers need to communicate with special talented students." were highest (4.40); whereas the response level to the expression of “Teachers need to choose the materials suitable for the teaching process of special talented students.” were the lowest average (4.13). The results obtained show that provincial teacher trainers of the support education room think that teachers need many issues regarding the teaching of special talented students.

References

 • Akay, E., Uzuner, Y., & Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 43-68.
 • Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., & Aytekin, C. (2016). Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(39), 70-90.
 • Bernal, E. M. (1994). Finding and cultivating minority gifted/talented students. A paper presented at the National Conference on Alternative Teacher Certification. Washington, DC.
 • Bishop, W. E. (1980). Successful teachers of the gifted. In J. S. Renzulli & E.P. Stoddard (Eds), Under One Cover: Gifted and Talented Education in Perspective (pp. 152-160). Reston, VA: Council for Exceptional Children.
 • Burg, B. (1988). Programs for gifted children in Israel. Gifted Education International, 5 (2), 110-113.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. bs.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Işık-Ercan, Z. Z. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için temel prensipler ve kullanılan teknikler. A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili ve M. R. Şirin (Eds.), Üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (Onsekizinci baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lewis, J. F. (1982). Bulldozers or chairs? Gifted students describe their ideal teacher. The Gifted Child Today, 16-19.
 • Lott, L. A., Hudak, B. J. and Sheetz, J. A. (1975). Strategies And Techniques For Meainstreming: A Resource Room Handbook. Michigan: Monroe County Intermediate School District. Eripek, 2007
 • MEB. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_ adresinden 19.11.2018 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2017). Öğretmen yeterlilikleri oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar 19.11.2018 tarihinde erişildi).
 • MEB. (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1963.pdf adresinden 19.11.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Özaşama Matbacılık, Ankara.
 • Milgram, R. M. (1979). Perception of teacher behavior in gifted and nongifted children. Journal of Educational Psychology, 71 (1), 125-128.
 • Rogers, K. (2009). Effective Programs. Kerr, Barbara (Ed.), Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent, Rossier School of Education University of Southern California, Doctor Thesis, 15-17.
 • Tortop, H.S., & Kunt, K. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.
 • Tortop, H. S., & Dinçer, S. (2016). Destek Eğitim Odalarında Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Uygulama Hakkındaki Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 4(2).

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Onur ÇOBANOĞLU> (Primary Author)
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
0000-0003-3423-3841
Türkiye


Salih Zeki GENÇ>
Çanakkale Onsekiz Mart University
Türkiye

Publication Date June 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ojer650494, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2020}, volume = {7}, number = {1}, pages = {1 - 17}, title = {The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students}, key = {cite}, author = {Çobanoğlu, Ahmet Onur and Genç, Salih Zeki} }
APA Çobanoğlu, A. O. & Genç, S. Z. (2020). The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students . Osmangazi Journal of Educational Research , 7 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/650494
MLA Çobanoğlu, A. O. , Genç, S. Z. "The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students" . Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/650494>
Chicago Çobanoğlu, A. O. , Genç, S. Z. "The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students". Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students AU - Ahmet OnurÇobanoğlu, Salih ZekiGenç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 7 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students %A Ahmet Onur Çobanoğlu , Salih Zeki Genç %T The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students %D 2020 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Çobanoğlu, Ahmet Onur , Genç, Salih Zeki . "The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students". Osmangazi Journal of Educational Research 7 / 1 (June 2020): 1-17 .
AMA Çobanoğlu A. O. , Genç S. Z. The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students. OJER. 2020; 7(1): 1-17.
Vancouver Çobanoğlu A. O. , Genç S. Z. The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students. Osmangazi Journal of Educational Research. 2020; 7(1): 1-17.
IEEE A. O. Çobanoğlu and S. Z. Genç , "The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 7, no. 1, pp. 1-17, Jun. 2020