Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 83 - 104, 29.06.2020

Abstract

References

 • Akman, B. (2011). Okul Öncesi Matematik Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Ardemagni, M. ve Aslan, Z. (2006). Introducing young people to the protection of heritage sites and historic cities- A practical guide for school teachers in the Arab Region. UNESCO. Retrieved in 08th of September 2017 from http://www.iccrom. org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml.
 • Arnas, Y. (2009). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel Kitabevleri.
 • Atay, T. ve Aydın, S. (2009). Halk Bilimi Toplumsal Uygulamalar, Törenler ve Ritüeller; Geçiş Törenleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi. Retrieved in 10th of December 2017 from https://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/2598.
 • Baran, G. ve Erdoğan, S. (2003). Erken Çocukluk Döneminde Matematik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 28(130), 32-40.
 • Can, M. (2009). Kültürel Miras ve Müzecilik Çalışma Raporu. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Canoğlu, M. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocuklarda Proje Tabanlı Öğrenmenin Sezgisel Matematik Becerilerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Retrieved in 5th of December 2017 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 215651).
 • Eroğlu, A. (2011). Türk Ninnilerinde İslami Motifler. Konya: Mehir Vakfı Yayınları.
 • Giren, S. (2013). Sosyal Problem Çözme Eğitiminin Altı Yaş Çocuklarının Matematik Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Retrieved in 6th of September 2017 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 354858).
 • Gürkan, B. (2015). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Retrieved in 7th of September 2017 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 398240).
 • Güvenç, B. (2015). “ Kültürün ABC’si”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Helimoğlu, M. (2009). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları Yayınları.
 • Kandır, A. ve Orçan, M. (2010). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Külcü, Ö. T. (2015). "Kültürel Miras Kavramının Eğitim Açısından Önemi." Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 1.1 : 27-32.
 • Kültürel Mirasın ve Çeşitliliğin Korunması, Yaratıcılığın Teşviki. Retrieved in 4th of April 2018 from http://www.UNESCO.org.tr/?page=11:0:5:turkce.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı, (2013). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuz, Ö. (2008). Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuz, Ö. (2009b). Somut olmayan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği. Milli Folklor, 82, 6-12.
 • Powell, A. B. and Marilyn, F. (1997). "Ethnomathematical knowledge." Ethnomathematics: Challenging Eurocentrism in mathematics education, 5-11.
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Hakkında. Retrieved in 4th of April 2018 from http://www.UNESCO.org.tr/?page=11:129:5:turkce.
 • Sümer, M. K. (2000). Portakalı Soydum Baş Ucuma Koydum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Şeker, T. P. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik İnanç ve Öz yeterliliklerinin 48-60 Aylık Çocukların Matematik Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Doktora Tezi). Retrieved in 4th of April 2018 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 349048).
 • Şimşek, A. vd. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şirin, M. R. (1990). Ninni Bebeğim Ninni. Ankara: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • Tekneci, S. (2009). Okul Öncesi Dönemde Alınan Satranç Eğitiminin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerin Matematik Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Retrieved in 4th of April 2018 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 241769).
 • Turan, Ş. (2014). Türk Kültür Tarihi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Tylor, E. (1920). Primitive Culture Researches Into The Development Of Mythology, Philosophy, Religion Language, Art and Custom. [DX Reader version]. Retrieved in 4th of January 2018 from https://archive.org/details/primitiveculture01tylouoft. Ulutaş, İ. (2015). Okul Öncesinde Matematik Eğitimi. Ankara: Hedef Yayınları.
 • UNESCO (2003). Somut Olmayan Kültürel Mirası Korunması Sözleşmesi. Retrieved in 3rd of January 2017 from http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,50543/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html.
 • Ungan, S. (2009). İşlevsel Yönleriyle Ninniler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Uzun, Ü. (2013). "Farklı Türlerde Eğitim Hizmeti Veren Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliliklerine Ait Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)." Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünal, Z. G. (2014). Kültürel Mirasın Korunması. İstanbul: İSMEP Rehber Kitaplar Beyaz Gemi Sosyal Proje Ajansı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, T. (2011). Aşıklardan Halk Hikayeleri I. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design And Methods. Beverly Hills: Sage Publications.

Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 83 - 104, 29.06.2020

Abstract

Based on the idea of helping preschool children to develop their cultural self, in this research, we aimed to create sample class activities on the use of intangible cultural heritage elements in teaching the concept of number for the children aged 48-66 months and to present the results of the application. The research group children were chosen with proper sampling method for the study which was carried out in the case study design of the qualitative research methods. The study group consisted of 15 students, 5 girls and 10 boys aged 48-66 months, who were attending the preschool of a government primary school located in the District of Körfez of Kocaeli Province. Within the scope of the research, a total of 39 books including intangible cultural heritage elements were examined and some of the cultural elements were selected. By using these selected elements, specific activities for the concept of number were prepared and applied in the class for a ten-week period by the researchers. According to the data obtained from the control list which was applied before and after the application (as pre-test and post-test), it was found that the students gained the skills of recognizing the numbers from 1 to 10, pairing objects with numbers, counting rhythmically and telling the order of objects. It was seen that most of the students were able to identify the jokes, proverbs, idioms, lullabies, rhymes and riddles among the intangible cultural heritage elements and give appropriate examples of them.

References

 • Akman, B. (2011). Okul Öncesi Matematik Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Ardemagni, M. ve Aslan, Z. (2006). Introducing young people to the protection of heritage sites and historic cities- A practical guide for school teachers in the Arab Region. UNESCO. Retrieved in 08th of September 2017 from http://www.iccrom. org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml.
 • Arnas, Y. (2009). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel Kitabevleri.
 • Atay, T. ve Aydın, S. (2009). Halk Bilimi Toplumsal Uygulamalar, Törenler ve Ritüeller; Geçiş Törenleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi. Retrieved in 10th of December 2017 from https://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/2598.
 • Baran, G. ve Erdoğan, S. (2003). Erken Çocukluk Döneminde Matematik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 28(130), 32-40.
 • Can, M. (2009). Kültürel Miras ve Müzecilik Çalışma Raporu. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Canoğlu, M. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocuklarda Proje Tabanlı Öğrenmenin Sezgisel Matematik Becerilerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Retrieved in 5th of December 2017 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 215651).
 • Eroğlu, A. (2011). Türk Ninnilerinde İslami Motifler. Konya: Mehir Vakfı Yayınları.
 • Giren, S. (2013). Sosyal Problem Çözme Eğitiminin Altı Yaş Çocuklarının Matematik Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Retrieved in 6th of September 2017 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 354858).
 • Gürkan, B. (2015). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Retrieved in 7th of September 2017 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 398240).
 • Güvenç, B. (2015). “ Kültürün ABC’si”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Helimoğlu, M. (2009). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları Yayınları.
 • Kandır, A. ve Orçan, M. (2010). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Külcü, Ö. T. (2015). "Kültürel Miras Kavramının Eğitim Açısından Önemi." Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 1.1 : 27-32.
 • Kültürel Mirasın ve Çeşitliliğin Korunması, Yaratıcılığın Teşviki. Retrieved in 4th of April 2018 from http://www.UNESCO.org.tr/?page=11:0:5:turkce.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı, (2013). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuz, Ö. (2008). Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuz, Ö. (2009b). Somut olmayan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği. Milli Folklor, 82, 6-12.
 • Powell, A. B. and Marilyn, F. (1997). "Ethnomathematical knowledge." Ethnomathematics: Challenging Eurocentrism in mathematics education, 5-11.
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Hakkında. Retrieved in 4th of April 2018 from http://www.UNESCO.org.tr/?page=11:129:5:turkce.
 • Sümer, M. K. (2000). Portakalı Soydum Baş Ucuma Koydum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Şeker, T. P. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik İnanç ve Öz yeterliliklerinin 48-60 Aylık Çocukların Matematik Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Doktora Tezi). Retrieved in 4th of April 2018 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 349048).
 • Şimşek, A. vd. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şirin, M. R. (1990). Ninni Bebeğim Ninni. Ankara: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • Tekneci, S. (2009). Okul Öncesi Dönemde Alınan Satranç Eğitiminin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerin Matematik Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Retrieved in 4th of April 2018 from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (No. 241769).
 • Turan, Ş. (2014). Türk Kültür Tarihi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Tylor, E. (1920). Primitive Culture Researches Into The Development Of Mythology, Philosophy, Religion Language, Art and Custom. [DX Reader version]. Retrieved in 4th of January 2018 from https://archive.org/details/primitiveculture01tylouoft. Ulutaş, İ. (2015). Okul Öncesinde Matematik Eğitimi. Ankara: Hedef Yayınları.
 • UNESCO (2003). Somut Olmayan Kültürel Mirası Korunması Sözleşmesi. Retrieved in 3rd of January 2017 from http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,50543/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html.
 • Ungan, S. (2009). İşlevsel Yönleriyle Ninniler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Uzun, Ü. (2013). "Farklı Türlerde Eğitim Hizmeti Veren Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliliklerine Ait Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)." Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünal, Z. G. (2014). Kültürel Mirasın Korunması. İstanbul: İSMEP Rehber Kitaplar Beyaz Gemi Sosyal Proje Ajansı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, T. (2011). Aşıklardan Halk Hikayeleri I. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design And Methods. Beverly Hills: Sage Publications.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Sümeyra ŞAHİN This is me
Republic of Turkey Ministry of National Education
0000-0002-9149-2287
Türkiye


Emre EV ÇİMEN> (Primary Author)
Eskişehir Osmangazi University
Türkiye

Publication Date June 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ojer733313, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2020}, volume = {7}, number = {1}, pages = {83 - 104}, title = {Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children}, key = {cite}, author = {Şahin, Sümeyra and Ev Çimen, Emre} }
APA Şahin, S. & Ev Çimen, E. (2020). Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children . Osmangazi Journal of Educational Research , 7 (1) , 83-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/733313
MLA Şahin, S. , Ev Çimen, E. "Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children" . Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 83-104 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/55386/733313>
Chicago Şahin, S. , Ev Çimen, E. "Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children". Osmangazi Journal of Educational Research 7 (2020 ): 83-104
RIS TY - JOUR T1 - Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children AU - SümeyraŞahin, EmreEv Çimen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 104 VL - 7 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children %A Sümeyra Şahin , Emre Ev Çimen %T Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children %D 2020 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin, Sümeyra , Ev Çimen, Emre . "Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children". Osmangazi Journal of Educational Research 7 / 1 (June 2020): 83-104 .
AMA Şahin S. , Ev Çimen E. Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children. OJER. 2020; 7(1): 83-104.
Vancouver Şahin S. , Ev Çimen E. Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children. Osmangazi Journal of Educational Research. 2020; 7(1): 83-104.
IEEE S. Şahin and E. Ev Çimen , "Usage of Intangible Cultural Heritage Elements in Teaching Number Concept for 48-66 Month Old Children", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 7, no. 1, pp. 83-104, Jun. 2020