Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi

Year 2020, Volume: 35 Issue: 2, 167 - 174, 15.06.2020
https://doi.org/10.7161/omuanajas.627547

Abstract

İnsan beslenmesinde önemli bir role sahip olan buğdayın yüksek tane verimi yanında kalite özelliğine de sahip olması istenilmektedir. Bu çalışma, tane verimi ve kalite özellikleri yönünden üstün performans gösteren yazlık ekmeklik buğday ileri hatlarının belirlenmesi amacıyla 2012-2013 yetiştirme sezonunda Diyarbakır ve Mardin lokasyonlarında yağışa dayalı şartlarda yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. İncelenen tüm özelliklerde genotip, lokasyon ve genotip x lokasyon interaksiyonları parametrelerinde istatistiki olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tane verimi 341.46-511.67 kg da-1, bin tane ağırlığı 37.40-45.99 g, hektolitre ağırlığı 80.18-82.33 kg, klorofil içeriği 44.1-47.4, tanede protein içeriği %12.42-14.75, nişasta içeriği %64.90-65.81 ve yaş gluten içeriği %25.56-28.64 değerleri arasında değişim göstermiştir. Islah çalışmalarında başarıyı artırmak ve olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için lokasyon denemelerinden önce erken-geç ekim ve sulu-kuru koşullarda deneme gibi farklı çevre şartları oluşturarak ileri hatlardaki genotipik farklılıkların ortaya çıkarılmasının faydalı olacağı kanısına varılmıştır. 

References

  • Anjum, F.M. ve Walker, C.E. 2000. Grain, flour and bread‐making properties of eight Pakistani hard white spring wheat cultivars grown at three different locations for 2 years. International journal of food science & technology, 35(4): 407-416

Investigation of grain yield and quality traits of spring bread wheat genotypes grown in different environment

Year 2020, Volume: 35 Issue: 2, 167 - 174, 15.06.2020
https://doi.org/10.7161/omuanajas.627547

Abstract

Wheat, which has an important role in human nutrition, is expected to have high quality as well as high grain yield. This study was carried out in order to determine the spring bread wheat advanced lines that show superior performance in terms of grain yield and quality characteristics in rainfed conditions of Diyarbakir and Mardin locations in the 2012-2013 growing season. The study was established as a randomized complete block design with 4 replications. Significant differences were determined in the parameters of genotype, location and genotype x location interactions. According to the results obtained from the research; the trait ranges are 3414.6-5116.7 kg ha-1 for grain yield, 37.40-45.99 g for thousand kernel weight, 80.18-82.33 kg hl-1 for test weight, 44.1-47.4 for chlorophyll content, 12.42-14.75% for grain protein content, 64.90- 65.81% for grain starch content and 25.56%-28.64% for wet gluten content. In order to increase the success in breeding studies, it was concluded that it would be beneficial to reveal the genotypic differences in advanced lines by early-late sowing and under dry-land and irrigated conditions before the location trials. In order to increase success in breeding studies, it was concluded that it would be beneficial to reveal genotypic differences in advanced lines by creating different environmental conditions such as early-late sowing and testing in well-water and water stress before location attempts.

References

  • Anjum, F.M. ve Walker, C.E. 2000. Grain, flour and bread‐making properties of eight Pakistani hard white spring wheat cultivars grown at three different locations for 2 years. International journal of food science & technology, 35(4): 407-416

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Authors

Önder ALBAYRAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0003-2440-7748
Türkiye


Ferhat KIZILGEÇİ
MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-7884-5463
Türkiye


Mehmet YILDIRIM
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6953-4479
Türkiye


Cuma AKINCI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-3514-1052
Türkiye

Publication Date June 15, 2020
Acceptance Date March 13, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 35 Issue: 2

Cite

APA
ALBAYRAK, Ö., KIZILGEÇİ, F., YILDIRIM, M., AKINCI, C. (2020). Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(2), 167-174. https://doi.org/10.7161/omuanajas.627547
MLA
ALBAYRAK, Önder et al. “Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık Ekmeklik buğday Genotiplerinin Tane Verimi Ve Kalite özellikleri yönünden Incelenmesi”. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 35, no. 2, 2020, pp. 167-74, doi:10.7161/omuanajas.627547.
Chicago
ALBAYRAK, Önder, Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, and Cuma AKINCI. “Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık Ekmeklik buğday Genotiplerinin Tane Verimi Ve Kalite özellikleri yönünden Incelenmesi”. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35, no. 2 (June 2020): 167-74. https://doi.org/10.7161/omuanajas.627547.
EndNote
ALBAYRAK Ö, KIZILGEÇİ F, YILDIRIM M, AKINCI C (June 1, 2020) Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35 2 167–174.
ISNAD
ALBAYRAK, Önder et al. “Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık Ekmeklik buğday Genotiplerinin Tane Verimi Ve Kalite özellikleri yönünden Incelenmesi”. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35/2 (June 2020), 167-174. https://doi.org/10.7161/omuanajas.627547.
AMA
ALBAYRAK Ö, KIZILGEÇİ F, YILDIRIM M, AKINCI C. Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi. ANAJAS. June 2020;35(2):167-174. doi:10.7161/omuanajas.627547
Vancouver
ALBAYRAK Ö, KIZILGEÇİ F, YILDIRIM M, AKINCI C. Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi. ANAJAS. 2020;35(2):167-74.
IEEE
Ö. ALBAYRAK, F. KIZILGEÇİ, M. YILDIRIM, and C. AKINCI, “Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi”, ANAJAS, vol. 35, no. 2, pp. 167–174, 2020, doi: 10.7161/omuanajas.627547.
JAMA
ALBAYRAK Ö, KIZILGEÇİ F, YILDIRIM M, AKINCI C. Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi. ANAJAS. 2020;35:167–174.
Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769