Journal Boards

Editörler

Assoc. Prof. Dr. Seyfullah GÜL Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Turkey
Cultural and Natural Heritage, Turkish Human Geography
Dr. Belgin BAL İNCEBACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0003-4643-8051 Turkey
Education & Teacher Training, Educational Studies, Math Education

Editorial Board

Editorial Board
Assoc. Prof. Dr. Salih RAKAP ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Prof. Dr. Süleyman YAMAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Assoc. Prof. Dr. Yakup Alper VARIŞ (MÜZİK EĞİTİMİ) ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION, MUSIC EDUCATION ART MAJOR
Asst. Prof. Dr. Dilek BÜYÜKAHISKA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Assoc. Prof. Dr. Seyfullah GÜL Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇEBİ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-4055-728X
Asst. Prof. Dr. Rüveyda Hicran ÇEBİ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0001-9451-7040

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati AKYOL - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat PEKER - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ - Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU - Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU - Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR - Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE - Gazi Üniversitesi

Footer Text
Journal of Ondokuz Mayıs University Faculty of Education is a refereed academic journal that accepts original research articles on Educational Sciences and Teacher Training and is published twice a year (June and December).