Journal Contacts

Editor

Assoc. Prof. Dr. SEYFULLAH GÜL
ONDOKUZ MAYIS UNIV
seyfullah.gul@omu.edu.tr
03623121919
OMÜ Eğitim Fakültesi 

Editor

Dr. Belgin BAL İNCEBACAK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
belgin.bal@omu.edu.tr
OMÜ Eğitim Fakültesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.