PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Religion and Music: An Overview Trial to the Relationship of Religion and Music in the Context of History of Religions

Year 2013, Volume 35, Issue 35, 45 - 70, 01.09.2013

Abstract

Looking at the relationship of religion and music throughout the history it is not possible to mention a single attitude. In terms of some religious traditions music and religion is something that cannot be considered together. But in terms of most of the religious traditions the music it is something that express to not expressing, unspeakable and deep inside; or notice to people something that is beyond matter. In this article taking into account the historical processes of religion it has been examined approach of religion to music and meaning attributed.

Din ve Müzik: Dinler Tarihi Bağlamında Din - Müzik ilişkisine Genel Bir Bakış Denemesi

Year 2013, Volume 35, Issue 35, 45 - 70, 01.09.2013

Abstract

Tarih boyunca din müzik ilişkisine bakıldığında tek bir tutumdan söz etmek mümkün görünmemektedir. Bazı dinsel gelenekler açısından müzik ve din bir arada düşünülemeyen bir şeydir. Ama birçok dinsel gelenek açısından ise müzik ifade edilemeyeni, dile gelmeyeni, derinlerde olanı ifade eden, anlatan ya da insanın maddenin ötesini fark etmesini sağlayan bir şeydir. Bu makalede dinlerin tarihsel süreçleri dikkate alınarak dinlerin müziğe yaklaşımları ve yükledikleri anlam incelenecektir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Cengiz BATUK This is me

Publication Date September 1, 2013
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 35, Issue 35

Cite

ISNAD Batuk, Cengiz . "Din ve Müzik: Dinler Tarihi Bağlamında Din - Müzik ilişkisine Genel Bir Bakış Denemesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 35 / 35 (September 2013): 45-70 .