PDF EndNote BibTex Cite

The Sahıhayn Perceptionon Andalucia Transmitting Prophetic Traditions and Comparison of East Islamic World

Year 2013, Volume 34, Issue 34, 109 - 136, 01.08.2013

Abstract

Sahih of the al-Bukhari and Muslim on hadith science is one of the most important works.Both books are named in the form of Sahîhayn because of the adoption of sahih hadiths.Sahîhayn, has written to propitiate the Muslims from periods. Some of them even if they have made assessments of the direction which one is better.At this point, the different opinions in the world of Islam has occurred.Eastern Islamic world and against the different approaches Sahîhayn exhibited in Andalusia.The eastern approach to the Muslim world at the same rate in both worksare introduced, on the hadith of Muslim Andalusia preferred method Sahîh movement.The fifth and sixth centuries, Muslim scholars of the Islamic AndalusiaSahîh by reference to the value of Bukhari gave to the fore while.Sahîhayn understanding of al-Andalus is basically a comparison of health. They did not evaluate in this direction on the two works. Andalusia scholars prefer Sahih Muslim completely methodical reason.

Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması

Year 2013, Volume 34, Issue 34, 109 - 136, 01.08.2013

Abstract

Buhârî ve Müslim’in Sahîh’i, hadis ilminde en önemli eserlerinin başında gelmektedir. Her iki eserdeki hadislerin sahîh kabul edilmesi hasebiyle Sahîhayn şeklinde isimlendirilmiştir. Sahîhayn, yazıldıkları dönemlerden itibaren Müslümanların teveccühünü kazanmıştır. Hatta bazıları onlar arasında bile hangisinin daha iyi olduğu yönde değerlendirmeler yapmışlardır. İslâm dünyasında bu noktada farklı kanaatler izhar edilmiştir. Doğu İslâm dünyası ile Endülüs’te Sahîhayn’a karşı farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. Doğu İslâm dünyasında her iki esere aynı oranda bir yaklaşım ortaya konulurken, Endülüs’te Müslim’in hadisler ile ilgili metodundan hareketle Sahîh’ini tercih etmişlerdir. Hicri beşinci ve altıncı asır Endülüs âlimleri Müslim’in Sahîh’ini ön plana çıkarırken Buhârî’ye de atıflar yaparak değer vermişlerdir. Endülüs’teki Sahîhayn anlayışı temelde sıhhat kıyaslaması değildir. Onlar her iki eser hakkında bu yönde bir değerlendirme yapmamışlardır. Endülüslü âlimlerin Müslim’in Sahîh’ini öncelemelerinin sebebi tamamen metodik boyuttadır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa ÖZTOPRAK>

Publication Date August 1, 2013
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 34, Issue 34

Cite

ISNAD Öztoprak, Mustafa . "Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 / 34 (August 2013): 109-136 .