PDF EndNote BibTex RIS Cite

Street Children In Terms of The Family-Religion Relationship

Year 2012, Volume 32, Issue 32, 177 - 217, 01.06.2012

Abstract

One of the most important social problems of today’s world is street children. Children left to streets or children who leave home due to separation of families, incompatibility in the family, violence, stepfather and mother, molestation, hardships with subsistence have become a problem whose influence is felt in big cities as in other countries of the world. This study was carried out on 270 children chosen with snowball sampling method from among street children living in Samsun (n=10), Ordu (n=11), Ankara (n=80), İstanbul (n=134), Bursa (n=19) and Antalya (n=16) in the year 2008–2009. In the study, religiosity levels of street children were analyzed with respect to variables like family type, type of relationship with parents, harmony of father and mother.

Aile ve Din İlişkisi Açısından Sokak Çocukları

Year 2012, Volume 32, Issue 32, 177 - 217, 01.06.2012

Abstract

Günümüz dünyasının en önemli toplumsal sorunlarından birisini sokak çocukları oluşturmaktadır. Ailelerin parçalanması, aile içi geçimsizlikler ve şiddet, üvey anne baba, cinsel istismar, geçim zorlukları vb. nedenlerle evini terk eden ya da sokağa atılan çocuklar dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin bazı büyük şehirlerinde de etkisini hissettiren bir sorun olmaya başlamıştır. Bu çalışma, Samsun’da (n=10), Ordu’da (n=11), Ankara’da (n=80) İstanbul’da (n=134), Bursa’da (n=19) ve Antalya’da (n=16) olmak üzere 2008–2009 yılında sokak çocuklarından kartopu örnekleme metodu ile seçilen toplam 270 çocuk üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, sokak çocuklarının dindarlık düzeyleri; aile tipi, anne ve baba ile ilişki durumu ve anne baba uyumu gibi değişkenler açısından incelenmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İsa ÖZEL This is me

Publication Date June 1, 2012
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 32, Issue 32

Cite

ISNAD Özel, İsa . "Aile ve Din İlişkisi Açısından Sokak Çocukları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32 / 32 (June 2012): 177-217 .