PDF EndNote BibTex RIS Cite

Woman Education in the Context of Informal Religious Education

Year 2012, Volume 32, Issue 32, 237 - 272, 01.06.2012

Abstract

There are two kinds of religious education in Turkey: Formal and informal religious education. While formal religious education is given by religion teachers at state schools, informal religious education is offered mostly by religion men and women at various places and times. Informal religious education is given for the purpose of enlightening people about religion. This is the duty of the Presidency of Religious Affairs. While women make up of half of the total population of the county, mostly men are benefited from these religious services, and women religious education is neglected. The aim of this research is to evaluate the states of women in the context of informal religious education. This study was carried out on a total 600 women living in Samsun by the way of method of random as a sample and administered a questionnaire consisted of 30 questions in 2009. It was generally found that the religious perceptions of women were very high, they took their religious knowledge from their families, their religious information level was high, they were very curious about religious knowledge, and they trusted very much on the men of religion. At the end of the study, some useful suggestions were made for the better religious services towards religious education of women.

Yaygın Din Eğitimi Kapsamında Kadınların Eğitimi

Year 2012, Volume 32, Issue 32, 237 - 272, 01.06.2012

Abstract

Türkiye’de iki çeşit din eğitimi verilmektedir: Örgün ve yaygın din eğitimi. Örgün din eğitimi, okullarda din kültürü öğretmenleri tarafından verilirken, yaygın din eğitimi ise genellikle, din adamları tarafından, çeşitli mekân ve zamanlarda, gerçekleştirilmektedir. Yaygın din eğitimi, halkı din konusunda aydınlatmak amacıyla verilmektedir. Bu ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevidir. Ancak, bu din eğitimi hizmetlerinden, toplam nüfusun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen, daha ziyade erkekler faydalanmakta, kadınların din eğitimi ise ihmal edilmektedir. İşte bu araştırmanın amacı da, yaygın din eğitimi bağlamında, kadınların durumunu değerlendirmektir. Bu çalışma, 2009 yılında, Samsun’da yaşayan kadınlardan, tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 600 kadına, 30 sorudan oluşan anket formunun uygulanmasıyla hazırlanmıştır. Anketlere verilen cevaplardan hareketle, kadınların dindarlık algılarının genellikle çok yüksek olduğu, dini bilgilerini öncelikle ailelerinden edindikleri, dini bilgi düzeylerinin yüksek olduğu, dini öğrenmek konusunda çok meraklı oldukları ve din adamlarına çok güvendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, kadınların din eğitimine yönelik olarak daha iyi din hizmetleri sunmak için yararlı olacağı düşünülen birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ayşegül GÜN This is me

Publication Date June 1, 2012
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 32, Issue 32

Cite

ISNAD Gün, Ayşegül . "Yaygın Din Eğitimi Kapsamında Kadınların Eğitimi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32 / 32 (June 2012): 237-272 .