Year 2005, Volume 20 , Issue 20-21, Pages 171 - 211 2005-03-01

The Strategy of Khalif Umar’s Commander Appointment: The Case of Sa’d b. Abû al-Waqqâs and Abû Ubayda b. al-Jarrah
Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği

İsrafil BALCI [1]


Khalif Umar followed basically political strategies of the former Khalif Abû Bakr, though he appointed new commanders and ad-ministrators. In this context, he appointed Abû Ubayda b. al-Jarrah in place of Khalid b. Walid as the commander of current army for Byzantium, and Sa’d b. Abi Waqqas in place of Musanna b. Kharisa as the commander of the army for Sasanids. The rea-sons for these new appointments seem to be determined according to new political situations, the preference of the Khalif, qualities of the new commanders, their positions within Islamic community and the political balance between different tribes. This paper aims at exploring this type of historical conditions so as to throw a light behind the appointments of new commanders of the armies for Byzantium and Sasanids.
Hz. Ömer kendisinden önceki halife Ebu Bekir’in politikalarını de-vam ettirmiş, ancak bu politikaları mevcut komutanlar ile değil, kendi atadığı komutan veya idarecilerle sürdürmek istemiştir. Bu itibarla Bizans’a karşı savaşan Hâlid b. Velid yerine Ebû Ubeyde b. El-Cerrah’ı, Sâsânîler’e karşı mücadele eden Müsennâ b. Hârise yerine de Sa’d b. Ebî Vakkâs’ı atamıştır. Bu görev değişikliklerinde siyasal etkenlerin yanı sıra, halifenin tercihi, görevden alınan ve göreve getirilen kişilerin komutanlık özellikleri, bu kişilerin Müs-lümanlar arasındaki konumu ve kabileler arası dengelerin etkili ol-duğu anlaşılmaktadır. Bu makale söz konusu hususları irdeleye-rek, her iki cephede gerçekleştirilen komutan değişikliklerinin ne-denlerini aydınlatmaya çalışmaktadır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İsrafil BALCI

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { omuifd215463, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2005}, volume = {20}, pages = {171 - 211}, doi = {10.17120/omuifd.42066}, title = {Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği}, key = {cite}, author = {Balcı, İsrafil} }
APA Balcı, İ . (2005). Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği . Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 20 (20-21) , 171-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuifd/issue/20298/215463
MLA Balcı, İ . "Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği" . Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2005 ): 171-211 <https://dergipark.org.tr/en/pub/omuifd/issue/20298/215463>
Chicago Balcı, İ . "Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2005 ): 171-211
RIS TY - JOUR T1 - Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği AU - İsrafil Balcı Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 211 VL - 20 IS - 20-21 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği %A İsrafil Balcı %T Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği %D 2005 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 20 %N 20-21 %R %U
ISNAD Balcı, İsrafil . "Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 / 20-21 (March 2005): 171-211 .
AMA Balcı İ . Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2005; 20(20-21): 171-211.
Vancouver Balcı İ . Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği Hz. Ömer’in Komutan Atama Stratejisi: Sa’d B. Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B. El-Cerrâh Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2005; 20(20-21): 171-211.