Year 2014, Volume 0 , Issue 37, Pages 231 - 265 2015-12-01

Individual and Social Problem Solving Problems of the Prophets in Methods
BİREYSEL VE TOPLUMSAL MESELELERDE HZ. PEYGAMBER’İN PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ

Mustafa ÖZTOPRAK [1]


Different aspect of the human body and soul have been created problems
where there is also quite normal. Importantly, with the necessity of human
beings to live together, to solve the issues that they can show righteousness.
Prophet, individual and social life has solved the problems faced by different
methods. One of the problem‐solving aspect of our article, were examined
both individually and socially. Individual problems mercifully treated the
prophets, persuasion, anger management, empathy taking, if the matter can
not be resolved by methods such as face or leave it to God to achieve the solution
sought. In social issues, decisions largely, a matter for the parties themselves
to take the group has been instrumental. On both sides of the problem

dealt with in the proposal would have led to. Sent as a mercy to the worlds
leadership direction of the prophet, the prophet and the certainty that the capacity
of individuals and groups in society has played an important role in
terms of resolving the issues.

Beden ve ruh yönüyle farklı yaratılmış insanın olduğu yerde problemlerin de
olması gayet doğaldır. Önemli olan, birlikte yaşama zorunluğu olan insanoğlunun,
meselelerini çözebilme erdemliliğini gösterebilmesidir. Hz. Peygamber,
bireysel ve toplumsal hayatta karşılaştığı problemleri farklı yöntemlerle
çözmüştür. Makalede O’nun problem çözme yönü, hem bireysel hem de toplumsal
açıdan incelenmiştir. Bireysel problemlerde Allah Rasûlü’nün merhametle
muamele, ikna etme, öfke kontrolü, empati yaptırma, eğer mesele çözülemiyorsa
karşıya veya Allah’a bırakma gibi metotlarla sonuca ulaşmayı murat
etmiştir. Toplumsal meselelerde ise, büyük oranda kararları, meselenin
tarafları olan grupların kendilerinin almasına vesile olmuştur. Her iki tarafın
içinde olacağı tekliflerle problemin halledilmesini sağlamıştır. Âlemlere rahmet
olarak gönderilen Rasûl‐ü Ekrem’in liderlik yönü, Peygamber olması ve
eminlik sıfatı, bireyler ve toplumdaki gruplar açısından meselelerin çözümünde
önemli rol oynamıştır.

Problem, Birey, Toplum, Peygamber, Çözüm
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa ÖZTOPRAK

Dates

Application Date : December 1, 2015
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : December 1, 2015

ISNAD Öztoprak, Mustafa . "BİREYSEL VE TOPLUMSAL MESELELERDE HZ. PEYGAMBER’İN PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 37 (December 2015): 231-265 .