Year 2013, Volume 4 , Issue 2, Pages 13 - 19 2013-06-24

BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel TETİK [1] , M. Can KOÇ [2] , Özdemir ATAR [3] , Hürmüz KOÇ [4]


This study aimed at determining whether the anaerobic power values of basketball players had an impact on their league table rankings. The study covered 51 male basketball players, all volunteers, who study at universities and play in the basketball teams of their universities, with a training age of 5 or more, aged 20,45 ± 1,40, 183,27 ± 7,22 cm in height and 80,27 ± 12,98 kg in weight in average. The ID information was used to determine the ages of the subjects. Their height was measured by means of a height-measuring device in cm whereas their body weight was measured by means of an electronic weighing machine in kg. The subjects were measured for their perpendicular jumping levels to calculate their anaerobic power. The SPSS software package was used for data analysis. Measurement results were presented as median and standard deviation. ANOVA was used to determine the differences among groups. P<0.05 was defined as the level of significance. The study revealed that the anaerobic power level of Team 1, who won the title in the competition, was the highest while that of Team 5, who ranked in the last place, was the lowest. In conclusion; it can be suggested that there is a positive correlation between anaerobic power, which is critical in basketball, and game performance.
ÖZET Bu çalışma, basketbolcularda anaerobik güç değerinin lig başarı sıralamasına etkisinin olup olmadığını araştırmak amacı ile yapıldı. Çalışmaya üniversitede öğrenim gören ve antrenman yaşı beş yıl ve üzerinde olan üniversite basketbol takımında oynayan 20,45 ± 1,40 yıl yaş, 183,27 ± 7,22 cm boy uzunluğu ve 80,27 ± 12,98 kg vücut ağırlığı ortalamalarına sahip 51 erkek basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan sporcuların yaşlarının belirlenmesinde kimlik bilgisi esas alındı. Boyları, boy ölçer aleti ile ölçülerek cm cinsinden, vücut ağırlığı elektronik baskül ile ölçülerek kg cinsinden kaydedildi. Sporcuların dikey sıçrama ölçümleri alınarak anaerobik güç hesaplandı. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanıldı. Ölçüm sonuçları, ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. Gruplar arası farkların belirlenmesinde ANOVA uygulandı. P<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. Çalışma sonucunda, müsabakaları birinci olarak tamamlayan 1.Takım’ın, anaerobik güç değerinin en yüksek olduğu, müsabakaları sonuncu olarak tamamlayan 5.Takım’ın ise anaerobik güç değerlerinin en düşük olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; yapılan bu çalışma neticesinde basketbol oyununda önem arz eden anaerobik güç ile oyun performansı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, Anaerobik Güç, Müsabaka Performansı
 • Koç H, Büyükipekci S. Basketbol ve Voleybol Branşlarındaki Erkek Sporcuların Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 1(1): 16 - 22.
 • Sevim Y. Antrenman Bilgisi, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, 2010.
 • Sevim Y. Basketbolda Kondisyon, Gazi Büro Kitapevi, Ankara, 1991.
 • Eler S, Bereket S. Elit Türk ve Yabancı Hentbolcuların Motorik ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2001, 6 (4); 46 - 48.
 • Pehlivan Z. 1995-1996 Sezonunda, Türkiye 1. Deplasmanlı Bayanlar Basketbol, Hentbol ve Voleybol Liglerinde Şampiyon Olan Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1997.
 • Scheller A, Rask B. A protocol for the health and fitness assessment of NBA players, Clinics in Sports Medicine, 1993, 12(2); 193-205.
 • Akgün N. Egzersiz Fizyolojisi, I. Cilt, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1994.
 • Gürses Ç, Olgun P. Sportif Yetenek Araştırma Metodu (Türkiye Uygulaması), Türk Spor Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996. Magill AR. Motor learning Concepts and Applications, Iowa, Third Ed., Wch, Publishers, 1989.
 • Hoffman JR. Physiology of Basketball, In: Basketball, DB McKeag, ed. Oxford: Blackwell Science, 2003.
 • Tamer K. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Fox EL, Bowers RW, Foss ML. The Physiological Basis of Physical Education and Athletics, 4 th Edition, Saunders Collage Publishing, Philadelphia, 1988.
 • Bulkaz O. Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • Pamuk Ö, Kaplan T, Taşkın H, Erkmen N. Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre İncelenmesi. SPORMETRE, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008, 1(3); 141-144.
 • Dabak Ş, İmamoğlu O, Kopuz C. Üniversiteli oyuncularda antropometrik ölçümler ile branşlara uygunlukların değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, II. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, 1997. Acarbay Ş, Kayatekin M, Özgönül H, Selamoğlu S, Sermin İ. Bir Birinci Lig Basketbol Takımı Oyuncularının FizyolojikFiziksel Profili ve Sedanterlerle Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Dördüncü Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 1996, 356-360.
 • Coleman AE, Kreuzer P, Friedrich DW, Juvernal JP. Aerobic and anaerobic responses of male college freshmen during a season of basketball, Journal of Sports Medicine, 1974, 14(1); 26-31.
 • Csanady M, Foster T, Högye M. Comparative echocardiographic study of junior and senior basketball players, International Journal of Sports Medicine, 1986, 7(3); 128-132.
 • Bale P, Scholes S. Lateral dominance and basketball performance, Journal of Human Movement Studies, 1986, 12; 145-1
 • Pulur A. Üst Düzey Basketbolcuların Bazı Fizyolojik ve Kondisyonel Değerleri, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1991.
 • Yüksel O, Koç H, Özdilek Ç, Gökdemir K. Sürekli ve interval antrenman programlarının üniversite öğrencilerinin aerobik ve anaerobik gücüne etkisi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2007, 16(3); 133-139.
 • Arslan C, Gönül B. Fırat Üniversitesi’nde spor yapan ve yapmayan erkek öğrencilerin bazı fizyolojik özelliklerinin test edilmesi ve karşılaştırılması, Ege Üniversitesi, Spor Hekimliği Dergisi, 1990, 25(4); 153.
 • Erol E. Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 Yaş Grubu Genç Basketbolcuların Performansı Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1992.
 • Cicioğlu İ. Pliometrik antrenmanların 14 -15 Yaş Grubu Basketbolcuların Dikey Sıçraması İle Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1995.
Primary Language tr
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Sibel TETİK

Author: M. Can KOÇ

Author: Özdemir ATAR

Author: Hürmüz KOÇ

Dates

Publication Date : June 24, 2013

Bibtex @ { omuspd217847, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {13 - 19}, doi = {10.17155/spd.44852}, title = {BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {TETİK, Sibel and KOÇ, M. Can and ATAR, Özdemir and KOÇ, Hürmüz} }
APA TETİK, S , KOÇ, M , ATAR, Ö , KOÇ, H . (2013). BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 13-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20456/217847
MLA TETİK, S , KOÇ, M , ATAR, Ö , KOÇ, H . "BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 4 (2013 ): 13-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20456/217847>
Chicago TETİK, S , KOÇ, M , ATAR, Ö , KOÇ, H . "BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 4 (2013 ): 13-19
RIS TY - JOUR T1 - BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Sibel TETİK , M. Can KOÇ , Özdemir ATAR , Hürmüz KOÇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 19 VL - 4 IS - 2 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Sibel TETİK , M. Can KOÇ , Özdemir ATAR , Hürmüz KOÇ %T BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2013 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD TETİK, Sibel , KOÇ, M. Can , ATAR, Özdemir , KOÇ, Hürmüz . "BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (June 2013): 13-19 .
AMA TETİK S , KOÇ M , ATAR Ö , KOÇ H . BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2013; 4(2): 13-19.
Vancouver TETİK S , KOÇ M , ATAR Ö , KOÇ H . BASKETBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİNİN LİG BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2013; 4(2): 19-13.