PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye’ye Psikolojik Testlerin Girişi Üzerine Bir İnceleme

Year 2016, Volume 6, Issue 10, 271 - 285, 01.06.2016

Abstract

Cumhuriyet öncesi dönemde başlayan eğitimde yenileşme hareketleri eğitimde öğrenci, öğretmen, şekil-yapı, sistem-teşkilat, öğretimde yöntem ve teknikler konularında olduğu gibi eğitimde bireysel özelliklerinde incelenmesini zorunlu hale getirmiş ve bu durum eğitim ortamlarında zekâ ve psikolojik testlerinde incelenmesine ve uygulanmasına imkân sağlamıştır. Zekâ ve psikolojik testler konusunda İbrahim Alaeddin gibi dönemin eğitimcileri zekâ, hafıza, dikkat, ruhiyat, kabiliyet gibi konularda hem kendi görüş ve tecrübelerini aktarmışlar hem de bu alanla ilgili batılı kaynakların tercümesini yapmışlardır. Psikolojik testler konusunda İbrahim Alaeddin Zekânın Mukayesesi ve Anket Rehberi isimli önemli iki eseri eğitimcilerinin istifadelerine sunmuştur. Bu çalışmada bu iki eserin yanı sıra ayrıca Stephen S. Colin, “Eğitim (Terbiyevi) Testler” konusundaki açıklamalarına da yer verilmiştir. 1914 yılında yapılan bu tercümelerde o döneme kadar Avrupa ve Amerika birleşik devletlerinde uygulanan psikolojik testlerin ne kadar çeşitli olduğu görülmüştür. Testlerden yararlanılmanın temel amacı bireyleri tanıma ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme, ruh sağlığı yerinde olmayan ve özel eğitime gereksinim duyan bireylere ilgileri doğrultusunda eğitim verme ve meslek edindirme, askerlik mesleğinde ilgiler ve yetenekler doğrultusunda en üst verimi alma olarak gösterilmistir. Bu çalışmada: Yaş Düzeyine Göre Zekâ Testi, Devolve Testi (mesleki Test), Psikolojik testler, Terbiyevi testler, Ordu alfa, ordu beta testleri ve diğer testler üzerinde durulmuştur

References

  • Colin S, Stephen (1923). “Terbiyevi Testler 1”, Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı 1, 1 Mart 1341-1925, s.21-40 Stephen S. Colin, “Terbiyevi Testler, Amerika Terbiye Bürosu neşriyatından numara:57 Yıl:1923.
  • Colin S, Stephen (1923). “Terbiyevi Testler 2”, Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı 2, 1 Mayıs 1341-1925, s.35-52. “Terbiyevi Testler, Amerika Terbiye Bürosu neşriyatından numara:57 Yıl:1923.
  • İbrahim Alâeddin (1914). “Çocukluk Tetkikatı- Mekteplerde Zekâ Muayenesi”,Tedrisat Mecmuası, Cilt 12 Sayı 58, Kanunu Evvel, Kanunu Sani 1920-1921, s.878-890.
  • İbrahim Alâeddin (1917). “Dikkat 1”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 8, Sayı 40, 7 Temmuz 1333 (1917), s.467-475
  • İbrahim Alâeddin (1917). “Dikkat 2”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 8, Sayı 41, 1 Ağustos 1333, s.533-542. Özgüven İ. E. (1994). Psikolojik testler, Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.

A Research on Introduction of Pyschological Tests into Turkey in The Pre-Republican Period

Year 2016, Volume 6, Issue 10, 271 - 285, 01.06.2016

Abstract

Innovations that started in the pre-republican period obligated the research on student, teacher, buildings, system-organization, teaching methods in education as well as partiucalar characteristics of education, and this situation gave oppurtunity to examine the psychological and intelligence tests in education. Pedagogs in that period such as Ibrahim Alaeddin both shared their experiences and thoughts on intelligence, memory, attention, psychology, ability(talent) and translated the western sources on this field. Upon the psychological test, Ibrahim Alaeddin made available his 2 important works called Zekanın mukayesesi (comparison of intelligence) and Anket Rehberi (Survey Guidance) to the pedagogs (Teachers). In this study, in addition to these works, Stephen S. Colin's statements on "education test" are included. In this translations that were made in 1914 it is observed how various the psychological tests which were applied in Europe and United States were until that time. The primary goal of using those tests is to know the individuals and to guide them according to their interests, to educate the people who are not mentally healthy and provide jobs to them, to get highest efficency in army according to interests and abilities. In this study, it is emphasized on the intelligence tests according to age levels, Devolve tests (occupational tets), Pyschological tests, Educational tests, Army alpha, beta tests and other tests

References

  • Colin S, Stephen (1923). “Terbiyevi Testler 1”, Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı 1, 1 Mart 1341-1925, s.21-40 Stephen S. Colin, “Terbiyevi Testler, Amerika Terbiye Bürosu neşriyatından numara:57 Yıl:1923.
  • Colin S, Stephen (1923). “Terbiyevi Testler 2”, Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı 2, 1 Mayıs 1341-1925, s.35-52. “Terbiyevi Testler, Amerika Terbiye Bürosu neşriyatından numara:57 Yıl:1923.
  • İbrahim Alâeddin (1914). “Çocukluk Tetkikatı- Mekteplerde Zekâ Muayenesi”,Tedrisat Mecmuası, Cilt 12 Sayı 58, Kanunu Evvel, Kanunu Sani 1920-1921, s.878-890.
  • İbrahim Alâeddin (1917). “Dikkat 1”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 8, Sayı 40, 7 Temmuz 1333 (1917), s.467-475
  • İbrahim Alâeddin (1917). “Dikkat 2”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 8, Sayı 41, 1 Ağustos 1333, s.533-542. Özgüven İ. E. (1994). Psikolojik testler, Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.

Details

Other ID JA64PF78FN
Journal Section Articles
Authors

Savaş Karagöz
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4410-9214

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 6, Issue 10

Cite

APA Karagöz, S. (2016). A Research on Introduction of Pyschological Tests into Turkey in The Pre-Republican Period . OPUS International Journal of Society Researches , 6 (10) , 271-285 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/22701/242328