Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 1091 - 1113 2018-12-30

Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği
Women’s Entrepreneurship and Sex-Role Stereotypes: Muş Province Example

Zeliha Tekin [1]


Kadın girişimciliği, kalkınma potansiyelinin artmasına ve daha fazla istihdam yaratılmasına olanak sağladığı için üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken bir konudur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Muş’taki kadın girişimci adaylarının demografik özellikleri de dikkate alınarak girişimcilik profilinin ve faaliyet gösterdikleri alanların ortaya çıkarılması; hangi mesleklerde cinsiyet-rol stereotiplerin olduğunun belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini, Muş’ta yerleşik olarak ikamet eden ve hane gelirine katkı sağlamak amacıyla evde para kazandıran işler (çocuk bakmak, el işi yapmak, peynir-süt, meyve-sebze satmak gibi) yapan kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen Muş merkez ve ilçelerinde ikamet eden 1000 kadın oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, kadınların imkân verildiği/yatırım ortamı oluşturulduğu takdirde iş yeri sahibi olmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada girişimcilikle ilgili bir eğitim almış olan kadınların girişimcilik eğilimlerinin, girişimciliğe yönelik genel eğilimlerinin, girişimciliğe yönelik algılanan sosyal norm düzeylerinin ve girişimciliğe yönelik tutumlarının diğer girişimcilik eğitimi almamış olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmış; inşaat işleri, kaynakçılık, araba tamiri, marangozluk, elektrik işleri gibi mesleklerde cinsiyet-rol stereotiplerinin olduğu görülmüştür. 

Women’s entrepreneurship is a subject that needs to be emphasized and developed because it allows for the development of potential and the creation of more jobs. In this context, the aim of the study is to identify the entrepreneurship profile of women entrepreneur candidates in Muş and the areas in which they operate, taking into account the demographic characteristics of them, and determine the gender-role stereotypes in which professions they operate. The target population of the study is women who reside in Mus and make money at home to contribute to household income (such as looking after children, doing hand work, selling cheese, milk, fruits and vegetables). The sample of the research consists of 1000 women who reside in the Mus city center and districts selected by stratified sampling method. As a result of the research, it has been revealed that women want to have a place of business if they are allowed or an investment environment is created. The study also concluded that entrepreneurship trends, general trends towards entrepreneurship, perceived social norm levels of entrepreneurship and entrepreneurial attitudes of women who have an entrepreneurship training were higher than other status groups: it has been observed that there are gender stereotypes in occupations such as construction works, welding, car repair, carpentry and electrical works.

 • Bacacı V. D. (2001). Yönetim ve organizasyon içinde “Örgütsel yaşamda toplumsal cinsiyet rolleri”, Ed: Salih Güney, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bora, A. (2008). Sivil toplum kuruluşları için toplumsal Cinsiyet rehberi, Ankara: Odak Ofset Matbaacılık.
 • Cherry, A. L. (2005). Examining global social welfare, Issues, Thomson Brooks/Cole, Belmont.
 • Delphy, C. (1993). Rethinking sex and gender, Women’s Studies Int. Forum, 16 (1), 1-9.
 • Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal psikolojik açıklamalar, Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Gupta, V., Turban, D. B., Wasti, A. S., ve Sikdar, A. (2009). The role of gender stereotypes in perceptions of entrepreneurs and intentions to become an entrepreneur, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 397-417.
 • Güney, S. (2015). Girişimcilik: Temel kavramlar ve bazı güncel konular, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Herrera, B. G. C., ve Lankau, M. J. (2005). Are we there yet? An assessment of fit between stereotypes of minority managers and the successful manager prototype, Journal of Applied Social Psychology, 35(10), 2029-2056.
 • Ickes, W. (1993). Traditional gender roles: Do they make, and then break, our relationships? Journal of Social Issues, 49 (3), 71-85.
 • Navaro, L. (1997). Tapınağın öbür yüzü, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Newman, L. K. (2002). Sex, gender and culture: Issues in the definition, assessment and treatment of gender identity disorder, Clinical Child Psychology and Psychiatryy, 7, 358-367.
 • Oakley, A. (1985). Sex, gender and society. London: Temple Smith.
 • Saray, G. (1993). Türkiye'de kadın girişimciliği, kadını girişimciliğe özendirme ve destekleme paneli, Ankara.
 • Seçgin, F., ve Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6 (4), 2446.
 • Zara, A., ve Burçak Özdemir, B. (2013). Kadınların yaşamı ve kadın ruh sağlığı içinde “Cinsiyet rolleri”, Ed: Şahika Yüksel Leyla Gülseren Ayşe Devrim Başterzi, Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Dizisi, No:16.
 • www.sozcu.com.tr: Kadınları erkeklerden ayıran özellikler nelerdir?
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6283-0910
Author: Zeliha Tekin (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { opus453934, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1091 - 1113}, doi = {10.26466/opus.453934}, title = {Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği}, key = {cite}, author = {Tekin, Zeliha} }
APA Tekin, Z . (2018). Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1091-1113 . DOI: 10.26466/opus.453934
MLA Tekin, Z . "Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1091-1113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/453934>
Chicago Tekin, Z . "Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1091-1113
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği AU - Zeliha Tekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.453934 DO - 10.26466/opus.453934 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1091 EP - 1113 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.453934 UR - https://doi.org/10.26466/opus.453934 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği %A Zeliha Tekin %T Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.453934 %U 10.26466/opus.453934
ISNAD Tekin, Zeliha . "Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1091-1113 . https://doi.org/10.26466/opus.453934
AMA Tekin Z . Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği. opus. 2018; 9(16): 1091-1113.
Vancouver Tekin Z . Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1113-1091.