Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 1547 - 1565 2018-12-30

Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi
Culture, Politics and National Bourgeoisie

Ruhi Ersoy [1]


Tarihsel olarak milli burjuvazi, kültür ve siyaset birbiri ile ilişki içerisinde olmuş ya da birbirlerinin gelişimini etkilemiş unsurlardır. Milli burjuvaziler ellerindeki sermaye ile kültürün gelişmesine katkı sağlamışlar ve siyasete etki etmişlerdir. Yeri geldiğinde siyasette milli burjuvaziye etki etmiştir. Burjuvazi sınıfı öncelikli olarak Batı Avrupa’da ortaya çıkmış, özellikle Sanayi Devrimi ile gelişmeye başlamış ve güç kazanmıştır. Ortaya çıktığı bölgede kültür ve siyasette köklü değişiklilere sebep olmuştur. Osmanlı Devleti’nde ve onun devamında Türkiye Cumhuriyeti’nde Burjuvazi sınıfı Avrupa’ya göre daha geç oluşmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde burjuvazi sınıfının geç oluşmasının sebebi onun Avrupa’da meydana gelen Sanayi Devrimine ayak uyduramaması ve bu dönemde halen daha bir tarım toplumu niteliğine sahip olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında devrin gereksinimlerine göre bir milli burjuvazi oluşturulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet döneminde de milli burjuvazi yaratma konusundaki teşebbüslere devam edilmiştir. Milli burjuvazi oluşturulmak istenilmesinin sebebini görmek için devrin genel yapısına ve devletin buna duyduğu ihtiyaca bakmak yeterli olacaktır. Bu çalışmada Kültür siyaset ilişkisi bağlamında Türkiye’de milli burjuvazinin oluşumu, milli burjuvazi sorunu, burjuvazinin kültür ve siyasete etkisi ele alınıp değerlendirilmektedir. 

Historically, the national bourgeoisie, culture and politics have been both associated with each other and affected their developments. The national bourgeoisie contributed to the development of culture and they influenced politics with their capitals. When it comes to politics, it has influenced the national bourgeoisie, too. The bourgeoisie primarily emerged in the West Europe, and it began to develop with the Industrial Revolution and strengthened. It led to radical changes in culture and politics in the emerged region. The bourgeoisie class in the Ottoman Empire and then in Turkey began to emerge later than Europe. The reason for the late bourgeoisie class in the Ottoman Empire was that it could not keep up with the Industrial Revolution in Europe and it was still an agricultural society in this period. In the last period of the Ottoman Empire, a national bourgeoisie was tried to be formed in the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The attempts to create the national bourgeoisie in the Republican period continued. It is sufficient to look at the general structure of the period and the need of the state to see why the national bourgeoisie was desired to be created. In this study, the formation of the national bourgeoisie in Turkey within the context of culture and politics, national bourgeoisie problems an the impact of the bourgeoisie on the culture and politics are discussed and examined.

 • Aydın, S. (1993). Modernleşme ve milliyetçilik. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Ersoy, R. (2007). Türk kültürünün terkip kabiliyeti üzerine bir deneme. Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültür Değerleri Sempozyumu, (21-26 Mayıs 2007). Almatı-Kazakistan.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve ulusçuluk, (Çev: Büşra Ersanlı Behar-Günay Göksu Özdoğan), İstanbul.
 • Georgeon, F. (1999). Türk milliyetçiliğinin kökenleri Yusuf Akçura (1876-1935), (Çev: Alev Er), 3. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Günay, U. (2009). Türk kültürüne eleştiri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Günay, U. (2011). Meselelere batılı kurumlar, kurallar ve batılı anlayış açısından bakış tartışılmalıdır”, Türksav Türk Dünyası 20 Yıllığı, Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler ve Özeleştiriler, (Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Seyfettin Erol, Yavuz Gürler), Strateji Araştırma İnceleme İstanbul, s. 125-127.
 • Hobsbawm, E. J. (2006). Milletler ve milliyetçilik, program, mit, gerçeklik, (Çev: Osman Akınhay), 3. Baskı, İstanbul.
 • Kahraman, H. B. “Türkiye Yeni Kuruluyor”, Sabah Gazetesi, (13 Ağus-tos 2010).
 • Kalafat, Y. (2006). Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk halk inançları III-IV, Ankara: Berikan Yayınevi,
 • Karaağaç, G. (2005). Dil tarih ve insan, 2. Baskı. Ankara: Akçağ Yayınları,
 • Kili, S. (2002). Cumhuriyet, Atatürk ve Küreselleşme, Cumhuriyet ve Küreselleşme, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Koraltürk, M. (2011). Erken cumhuriyet döneminde ekonominin Türkleştirilmesi. İstanbul: İletişim Yayınları,
 • Özer, Ö. ve Dağtaş, E. (2011). Popüler kültürün hakimiyeti bir Türkiye hikâyesi. İstanbul: Literatür, Haziran,
 • Toprak, Z. (1982). Türkiye’de “Millî İktisat” (1908-1918). Ankara: Yurt Yayınları,
 • Tuncer, H. (2011). Tanzimat devri Türk edebiyatı. Ders Kitapları, İstanbul.
 • Ünalan, Ş. (2002). Dil ve kültür, Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5622-6509
Author: Ruhi Ersoy (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @review { opus481760, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1547 - 1565}, doi = {10.26466/opus.481760}, title = {Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi}, key = {cite}, author = {Ersoy, Ruhi} }
APA Ersoy, R . (2018). Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1547-1565 . DOI: 10.26466/opus.481760
MLA Ersoy, R . "Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1547-1565 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/481760>
Chicago Ersoy, R . "Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1547-1565
RIS TY - JOUR T1 - Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi AU - Ruhi Ersoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.481760 DO - 10.26466/opus.481760 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1547 EP - 1565 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.481760 UR - https://doi.org/10.26466/opus.481760 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi %A Ruhi Ersoy %T Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.481760 %U 10.26466/opus.481760
ISNAD Ersoy, Ruhi . "Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1547-1565 . https://doi.org/10.26466/opus.481760
AMA Ersoy R . Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi. opus. 2018; 9(16): 1547-1565.
Vancouver Ersoy R . Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1565-1547.