Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 2597 - 2617 2018-12-30

Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi
Coach 4 Me: Experience of a Leonardo Da Vinci Project for Teacher Education

Emine Zehra Turan [1] , Aysun Erginer [2] , Ergin Erginer [3] , Funda Nalbantoğlu Yılmaz [4]


Yaşam boyu öğrenmeye yönelik çeşitli uygulamalar, Avrupa Birliği (AB) tarafından ERASMUS+ Leonardo da Vinci Programı kapsamında desteklenmekte, ülkelerin ulusal ajansları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla projelendirilmektedirler. Leonardo da Vinci Programı, AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı kapsamında hazırlanan projelerden birisi de “Coach 4 Me” isimli projedir. “Coach 4 Me”, 6 ülke tarafından yürütülen ve öğretmenlerle akademisyenlerin öğretim becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı bir projedir. Projenin daha geniş kitlelere tanıtılması ve öğretimsel etkinliklerin, süreç sonrasında da farklı eğitsel ortamlarda kullanılması, projede sürdürülebilir amaçlar olarak belirlenmiştir. Çalışmada, bir AB projesi olan “Coach 4 Me” tanıtılarak, projenin amaçları arasında yer alan “daha geniş kitlelere ulaşma” amacının gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

Various applications for lifelong learning are supported by the European Union (EU) as part of the ERASMUS + Leonardo da Vinci Program and are projected through national agencies and non-governmental organizations. The Leonardo da Vinci Program is a training program to support and develop the policies and practices of EU member and candidate countries for vocational education. Within the scope of this training program one of the projects prepared is "Coach 4 Me" named project. "Coach 4 Me" is a project which aimed to improve the teaching skills of teachers and academics was carried out by including 6 countries. Introducing the project to a wider audience and using instructional activities in different educational environments after the process have been determined as sustainable objectives in the project. In the study, the Coach 4 Me”, which is an EU project, was introduced, ”to reach a wider audience” which is among the aims of this project.

 • Aydoğan, İ., ve Şahin, A. E. (2006). Comenius okul ortaklıkları projelerinin, Comenius amaçlarının gerçekleşmesine katkısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 455-480.
 • Ertl, H. (2003). The European Union and education and training: An overview of policies and initiatives. İçinde: David Phillips & Hubert Ertl (ed.) Implementing European Union education and training policy: A Comparative Study of Issues in Four Member States,(s: 13-39), Netherland: Kluwer Academic Publishers.
 • Kesik, F. ve Balcı, E. (2016). AB projelerinin okullara sağladığı katkılar açısından değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1621-1640.
 • Konokman, G. Y., Akay, C., ve Demircioğlu, T. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının Avrupa Birliği hayat boyu öğrenme projelerine bakışı. Journal of International Social Research, 8(38), 773-790.
 • Kulaksız, E. (2010). Avrupa Birliği Comenius programlarının Türkiye’deki uygulamasına ilişkin katılımcı görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Maya, İ. Ç. (2006). AB sürecinde Türkiye ile AB ülkeleri eğitim istatistiklerinin karşılaştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 375-394.
 • Passmore, J. (2014). Mastery in coaching. Kogan Page . UK.
 • UA. (2011a). Leonardo Da Vinci mesleki eğitim programı: yenilik transferi. http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/TOI/2011_-TOI_TANITIM.pps#256,1,Slayt 1, Erişim tarihi: 15.6.2011.
 • UA. (2011b). Leonardo Da Vinci mesleki eğitim programı: ortaklık projeleri. http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/partner-ship/2011Ortakliklar.ppt, Erişim Tarihi: 15.6.2011.
 • UA. (2015). Faaliyet Raporu, http://www.ua.gov.tr/in-dex.cfm?action=detay&bid=9, Erişim Tarihi: 1.1.2015.
 • UA. (2018a). ERASMUS+’ı Merak mı Ediyorsunuz? http://www.ua-.gov.tr/kurumsal/halkla-ili%C5%9Fkiler/erasmus-%C4%B1-merak-m%C4%B1-ediyorsunuz-, Erişim Tarihi: 13.2.2018.
 • UA. (2018b). TC. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı. http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4-%B1/mesleki-e%C4%9Fitim-program%C4%B1, Erşim Tarihi: 30.1.2018.
 • UA. (2018c). Türkiye Ulusal Ajansı. Erasmus+ Programında Hangi Ülkeler Yer Alıyor? http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-prog-ram%C4%B1, Erişim Tarihi: 16.2.2018.
 • Uysal, T. (2004). Leonardo Da Vinci II programı. İstanbul: IKV.
 • Ünal, M. (2016). Öğretim elemanı ve öğrencilerin AB Erasmus+ Programını algılama durumlarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 581-598.
 • Yazgı, C. (2010). Avrupa birliği bilgi toplumu projeleri ve üniversite kütüphaneleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5635-0032
Author: Emine Zehra Turan
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-2002-9403
Author: Aysun Erginer
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7590-4755
Author: Ergin Erginer (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3228-4605
Author: Funda Nalbantoğlu Yılmaz
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @other { opus498760, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2597 - 2617}, doi = {10.26466/opus.498760}, title = {Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi}, key = {cite}, author = {Turan, Emine Zehra and Erginer, Aysun and Erginer, Ergin and Nalbantoğlu Yılmaz, Funda} }
APA Turan, E , Erginer, A , Erginer, E , Nalbantoğlu Yılmaz, F . (2018). Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 2597-2617 . DOI: 10.26466/opus.498760
MLA Turan, E , Erginer, A , Erginer, E , Nalbantoğlu Yılmaz, F . "Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 2597-2617 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/498760>
Chicago Turan, E , Erginer, A , Erginer, E , Nalbantoğlu Yılmaz, F . "Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 2597-2617
RIS TY - JOUR T1 - Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi AU - Emine Zehra Turan , Aysun Erginer , Ergin Erginer , Funda Nalbantoğlu Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.498760 DO - 10.26466/opus.498760 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2597 EP - 2617 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.498760 UR - https://doi.org/10.26466/opus.498760 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi %A Emine Zehra Turan , Aysun Erginer , Ergin Erginer , Funda Nalbantoğlu Yılmaz %T Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.498760 %U 10.26466/opus.498760
ISNAD Turan, Emine Zehra , Erginer, Aysun , Erginer, Ergin , Nalbantoğlu Yılmaz, Funda . "Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 2597-2617 . https://doi.org/10.26466/opus.498760
AMA Turan E , Erginer A , Erginer E , Nalbantoğlu Yılmaz F . Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi. opus. 2018; 9(16): 2597-2617.
Vancouver Turan E , Erginer A , Erginer E , Nalbantoğlu Yılmaz F . Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 2617-2597.