Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Presentation of the Opening of the Hagia Sophia Mosque in the Printed Media of Islamic Countries

Year 2022, Volume 19, Issue 46, 246 - 257, 30.03.2022
https://doi.org/10.26466/opusjsr.1070921

Abstract

Countries that want to improve their power and prestige need to implement cultural diplomacy strategies effectively and efficiently along with traditional foreign policy arguments. In this article the news discourse about an event in countries having the same religion will be examined and the importance of cultural diplomacy will be emphasized. While Hagia Sophia was a place of worship for the Christian Orthodox faith, it was converted into a mosque on May 30, 1453 then a museum in 1934, and a mosque again in 2020. News about the conversion of Hagia Sophia into a mosque in the printed media, which are the samples of the Islamic countries in the population of the research, were categorized according to the subject headings in line with the purpose of the research and transferred to the Maxqda 2018 program, then later analyzed and interpreted with the content analysis method. It has been observed that there is a correlation between the intensity of negative evaluations in the public opinion of Islamic countries and the sharp deterioration in Turkey-Arab world relations. Findings of the analysis of the news have been evaluated in terms of political communication strategies.

References

 • Altun, S. (2007). Haber söylemi, değişkeleri: Cumhuriyet mitingleri ya da gelincik devrimi örneklemi, master’s thesis. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Dursun, Ç. (2007). Hak haberciliğinin doğası ve olanağı insan hakları haberciliği. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, p.105 – 127.
 • Eizenstat, S. E. (2004). Nongovernmental organizations as the fifth estate, seton hall. Journal of Diplomacy and International Relations, 5(2), 15-28.
 • Gadimov, J. (2012). Herman ve Chomsky’nin Propaganda Modeli: Rızanın imalatı: Kitle medyasının ekonomi politiği kitap eleştirisi. İstanbul: bgst Yayınları.
 • İbrahim, K. (2012). Kamu diplomasisi. İn, Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, p.145-160), ed., Özkan A. and Öztürk T. E., İstanbul: Tasam Yayınları.
 • İnal, M. A. (1995). Yazılı basın haberlerinde yapısal yanlılık sorunu toplum ve bilim. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Kalaycı, İ., Aytekin, B. (2016). Çağımız İslâm dünyasında yaşanan dinsel ve sosyo-ekonomik sorunlar (Teşhis Boyutu). Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Avrasya Etüdleri Dergisi, p.153-182.
 • Kapani, M. (1999). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Oçak, Z. (2019). Yumuşak güç olarak uluslararası basın ve söylemi. 4. Uluslararası EMİ Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30 Kasım 2019, İstanbul.
 • Oktay, M. (2002). Politikada halkla ilişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özsoy, G., Erdal, Y. and Hiperlink (Firm). (2005). Ayasofya - Kariye. 1. bs. İstanbul: Hiperlink.
 • Öztürk, B. (2015). Siyasal İletişimde İdeolojik Söylem: 7 Haziran 2015 genel seçimi üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırma Dergisi, 2(5), 68-85.
 • Perriat, J. (2016). İletişim bilimlerinin unutulmuş kökenleri. Transl. Köse, H., 1. baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Perriault, J. (2016). Genel sunum: İletişim bilimlerinin bilinmeyen kaynakları. İletişim bilimlerinin unutuluş kökenleri. (der) Jaques Perriault. Transl. Hüseyin Köse. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rıggıns, J. (1998). A strategic assessment of public diplomacy. USA.
 • Shoemaker, P. and Reese, S. D. (1997). İdeolojinin medya içeriği üzerindeki etkisi. Medya Kültür Siyaset, comp. İrvan S. Ankara: Ark Yayınevi.
 • Thevenot, J. (1978). 1655-1656’da Türkiye, transl. Nuray Yıldız, Tercüman 1001 Temel Eser -120, İstanbul.
 • Türer, C. (1991). Eğitimde içerik analizi. Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3,321-327.
 • Van Dijk, T. (1999). Söylemin yapıları ve iktidarın yapıları. Medya, İktidar, İdeoloji içinde, (comp. Mehmet Küçük), Ankara: Ark Yayınları.

Year 2022, Volume 19, Issue 46, 246 - 257, 30.03.2022
https://doi.org/10.26466/opusjsr.1070921

Abstract

References

 • Altun, S. (2007). Haber söylemi, değişkeleri: Cumhuriyet mitingleri ya da gelincik devrimi örneklemi, master’s thesis. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Dursun, Ç. (2007). Hak haberciliğinin doğası ve olanağı insan hakları haberciliği. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, p.105 – 127.
 • Eizenstat, S. E. (2004). Nongovernmental organizations as the fifth estate, seton hall. Journal of Diplomacy and International Relations, 5(2), 15-28.
 • Gadimov, J. (2012). Herman ve Chomsky’nin Propaganda Modeli: Rızanın imalatı: Kitle medyasının ekonomi politiği kitap eleştirisi. İstanbul: bgst Yayınları.
 • İbrahim, K. (2012). Kamu diplomasisi. İn, Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, p.145-160), ed., Özkan A. and Öztürk T. E., İstanbul: Tasam Yayınları.
 • İnal, M. A. (1995). Yazılı basın haberlerinde yapısal yanlılık sorunu toplum ve bilim. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Kalaycı, İ., Aytekin, B. (2016). Çağımız İslâm dünyasında yaşanan dinsel ve sosyo-ekonomik sorunlar (Teşhis Boyutu). Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Avrasya Etüdleri Dergisi, p.153-182.
 • Kapani, M. (1999). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Oçak, Z. (2019). Yumuşak güç olarak uluslararası basın ve söylemi. 4. Uluslararası EMİ Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30 Kasım 2019, İstanbul.
 • Oktay, M. (2002). Politikada halkla ilişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özsoy, G., Erdal, Y. and Hiperlink (Firm). (2005). Ayasofya - Kariye. 1. bs. İstanbul: Hiperlink.
 • Öztürk, B. (2015). Siyasal İletişimde İdeolojik Söylem: 7 Haziran 2015 genel seçimi üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırma Dergisi, 2(5), 68-85.
 • Perriat, J. (2016). İletişim bilimlerinin unutulmuş kökenleri. Transl. Köse, H., 1. baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Perriault, J. (2016). Genel sunum: İletişim bilimlerinin bilinmeyen kaynakları. İletişim bilimlerinin unutuluş kökenleri. (der) Jaques Perriault. Transl. Hüseyin Köse. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rıggıns, J. (1998). A strategic assessment of public diplomacy. USA.
 • Shoemaker, P. and Reese, S. D. (1997). İdeolojinin medya içeriği üzerindeki etkisi. Medya Kültür Siyaset, comp. İrvan S. Ankara: Ark Yayınevi.
 • Thevenot, J. (1978). 1655-1656’da Türkiye, transl. Nuray Yıldız, Tercüman 1001 Temel Eser -120, İstanbul.
 • Türer, C. (1991). Eğitimde içerik analizi. Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3,321-327.
 • Van Dijk, T. (1999). Söylemin yapıları ve iktidarın yapıları. Medya, İktidar, İdeoloji içinde, (comp. Mehmet Küçük), Ankara: Ark Yayınları.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Bülent ÖZTÜRK (Primary Author)
İçişleri Bakanlığı
0000-0001-5989-4721
Türkiye

Early Pub Date March 25, 2022
Publication Date March 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 19, Issue 46

Cite

APA Öztürk, B. (2022). Presentation of the Opening of the Hagia Sophia Mosque in the Printed Media of Islamic Countries . OPUS Journal of Society Research , 19 (46) , 246-257 . DOI: 10.26466/opusjsr.1070921