Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume: 9 Issue: 1, 58 - 63, 30.06.2019

Abstract

References

 • Balkıç R., Güler S., Gübbük H (2017). Marjinal alanlarda keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine araştırmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2): 79–85.
 • Baskın J. M., Baskın, C. C (1989) Physiology Of Dormancy And Germination İn Relation To Seed Bank Ecology. In: Leck, M.A., Parker, V. T., & Sımpson, R. L. (Eds.): Ecology Of Soil Seed Banks. Academic Press., 53-66, San Diego.
 • Bostan S.Z., Kılıç D (2014) The effects of different treatments on carob (Ceratonia siliqua L.) seed germination. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1, 706-708.
 • El Deen E.M., El-Sayed O.M., El-Rahman A., El-Sayed I., El-Moneim Hegazi, G.A (2014). Studies on carob (Ceratonia siliqua L.) propagation. International Organization of Scientific Research Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), Volume 7, Issue 5 Ver.II, 31-40.
 • Gubbuk H., Gunes E., Ayala-Sılva T., Ercıslı, S (2011) Rapid vegetative propagation method for carob. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj, 39(1): 251-254.
 • Gunes E., Gubbuk H., Ayala-Sılva T., Gozlekcı S., Ercıslı S (2013) Effects of various treatments on seeds germination and growth of carob (Ceratonia siliqua L.). Pakistan Journal of Botany, 45(4), 1173-1177.
 • Gübbük H., Güneş E., Güven D., Adak, N (2012) Keçiboynuzu tohumlarının kontrollü koşullarda çimlendirilmesi üzerine araştırmalar. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 29(2):1-10.
 • Güneş E., Gübbük H., Yaşın D (2009) The effect of different sulfuric acid concentrations on seed germination of carob (Ceratonia siliqua L.). Bulletin University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Horticulture, 66(1), 687 (Özet).
 • Hsina T., El Mtili N (2009) In vitro micrografting of mature carob tree (Ceratonia siliqua L.), The Open Horticulture Journal, 2, 44-48.
 • Kleynhans R., Bulannga M., Nenungwi L., Lehlaleroa M.T., Matsiliza-Mlathi B., Slabbert M.M (2018) Preliminary investigations on germination of Sutherlandia frutescens and emergence of Ceratonia siliqua seed, Acta Horticulture. 1204. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1204.20 Proc. VII Int. Symp. on Seed Transplant and Stand Establishment of Horticulture Crops, 153-159.
 • Kruger F.J.L., Araya H.T., Kleynhans R., Plooy C.P (2018) Enhancing seed germination of Ceratonia siliqua L. for large scale production in southern Africa, Acta Horticulture. 1204. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1204.18 Proc. VII International Symposium on Seed Transplant and Stand Establishment of Horticulture Crops, 139-142.
 • Lamlom S.H., Abdalrasol E.M. (2016) Effects of various pre-sowing treatments on seed germination of carob (Ceratonia siliqua L.) from Al-Jabal Al-Akhdar Area (Balagrae, Al-Baida, Libya). International Organization of Scientific Research Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), Volume 9, Issue 9 Ver. I, 16-24
 • Romano H., Barros S., Martins-Loucao M (2002) Micropropagation of Mediterranean tree Ceratonia siliqua L. Plant cell Tissue and Organ Culture, 68(1): 35-41.

Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) farklı sülfürik asit ve suda bekletme uygulamalarına göre tohum çimlenme oranlarının değişimi

Year 2019, Volume: 9 Issue: 1, 58 - 63, 30.06.2019

Abstract

Bu çalışma keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) farklı sülfürik asit ve suda bekletme
uygulamalarına göre tohum çimlenme oranlarının değişimini belirlemek amacıyla
yürütülmüştür. Tohumlar Silifke (Mersin) yöresinde doğada yetişen 17 genotipe
ait ağaçlardan alınmıştır. Katlama uygulamasından sonra, tohumlar farklı
sürelerde (15, 30 ve 60 dakika) sülfürik aside (H2SO4)
daldırılıp ardından, petri kaplarında farklı sürelerde (1, 2 ve 3 gün) suda
bekletilmiştir. Petri kaplarından bekletilen tohumlar sonra perlit ortamına
ekilmişlerdir. Çalışma sonucunda, en düşük çimlenme oranının (% 38.52) kontrol
grubunda olduğu, sülfürik asitte bekletme süreleri arasında farklılıkların
önemsiz olduğu, sülfürik asit uygulamasından sonraki suda bekletme uygulamaları
arasındaki farklılıkların önemli olduğu ve en yüksek çimlenme oranının (%
87.78) asit uygulamasından sonra 2 gün suda bekletmede olduğu belirlenmiştir.

References

 • Balkıç R., Güler S., Gübbük H (2017). Marjinal alanlarda keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine araştırmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2): 79–85.
 • Baskın J. M., Baskın, C. C (1989) Physiology Of Dormancy And Germination İn Relation To Seed Bank Ecology. In: Leck, M.A., Parker, V. T., & Sımpson, R. L. (Eds.): Ecology Of Soil Seed Banks. Academic Press., 53-66, San Diego.
 • Bostan S.Z., Kılıç D (2014) The effects of different treatments on carob (Ceratonia siliqua L.) seed germination. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1, 706-708.
 • El Deen E.M., El-Sayed O.M., El-Rahman A., El-Sayed I., El-Moneim Hegazi, G.A (2014). Studies on carob (Ceratonia siliqua L.) propagation. International Organization of Scientific Research Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), Volume 7, Issue 5 Ver.II, 31-40.
 • Gubbuk H., Gunes E., Ayala-Sılva T., Ercıslı, S (2011) Rapid vegetative propagation method for carob. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj, 39(1): 251-254.
 • Gunes E., Gubbuk H., Ayala-Sılva T., Gozlekcı S., Ercıslı S (2013) Effects of various treatments on seeds germination and growth of carob (Ceratonia siliqua L.). Pakistan Journal of Botany, 45(4), 1173-1177.
 • Gübbük H., Güneş E., Güven D., Adak, N (2012) Keçiboynuzu tohumlarının kontrollü koşullarda çimlendirilmesi üzerine araştırmalar. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 29(2):1-10.
 • Güneş E., Gübbük H., Yaşın D (2009) The effect of different sulfuric acid concentrations on seed germination of carob (Ceratonia siliqua L.). Bulletin University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Horticulture, 66(1), 687 (Özet).
 • Hsina T., El Mtili N (2009) In vitro micrografting of mature carob tree (Ceratonia siliqua L.), The Open Horticulture Journal, 2, 44-48.
 • Kleynhans R., Bulannga M., Nenungwi L., Lehlaleroa M.T., Matsiliza-Mlathi B., Slabbert M.M (2018) Preliminary investigations on germination of Sutherlandia frutescens and emergence of Ceratonia siliqua seed, Acta Horticulture. 1204. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1204.20 Proc. VII Int. Symp. on Seed Transplant and Stand Establishment of Horticulture Crops, 153-159.
 • Kruger F.J.L., Araya H.T., Kleynhans R., Plooy C.P (2018) Enhancing seed germination of Ceratonia siliqua L. for large scale production in southern Africa, Acta Horticulture. 1204. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1204.18 Proc. VII International Symposium on Seed Transplant and Stand Establishment of Horticulture Crops, 139-142.
 • Lamlom S.H., Abdalrasol E.M. (2016) Effects of various pre-sowing treatments on seed germination of carob (Ceratonia siliqua L.) from Al-Jabal Al-Akhdar Area (Balagrae, Al-Baida, Libya). International Organization of Scientific Research Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), Volume 9, Issue 9 Ver. I, 16-24
 • Romano H., Barros S., Martins-Loucao M (2002) Micropropagation of Mediterranean tree Ceratonia siliqua L. Plant cell Tissue and Organ Culture, 68(1): 35-41.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Saim Zeki BOSTAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6398-1916
Türkiye


Saadet KOÇ GÜLER
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5015-7610

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Bostan, S. Z. & Koç Güler, S. (2019). Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) farklı sülfürik asit ve suda bekletme uygulamalarına göre tohum çimlenme oranlarının değişimi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 9 (1) , 58-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ordubtd/issue/46631/532677