Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Deprem Bölgesinden Uzaktaki Bir Hastaneye Başvuran Depremzede Hasta Profili: Sakarya İli Örneği

Year 2023, Volume: 8 Issue: 3, 358 - 362, 06.09.2023
https://doi.org/10.26453/otjhs.1276026

Abstract

Amaç: Bu çalışmada deprem bölgesinden uzakta olmasına karşın hastanemiz acil servislerine başvuran depremzedelerin acil servis iş yüküne etkisi ve ek bir önlem alınmasının gerekip gerekmediği yönünden analiz edilerek gelecekteki olası afetler için güncel bir kaynağın oluşturulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Bu çalışma; Kahramanmaraş depremi sonrası ilk 15 günlük süreçte Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) acil servislerine başvuran ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-10’a göre X34-Depremzede tanısı almış tüm hastaları içermektedir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 405 hastanın yaş ortalamaları 20,98 yıl ve %52,6’sının ise kadın olduğu saptandı. Depremzede hastaların, toplam acil servis başvuru sayısına oranı % 1,62 olduğu gözlendi. Kaynak kullanımı bakımından %32,3’üne en az bir laboratuvar istemi yapıldığı, %55,1’ine en az bir görüntüleme tetkiki istendiği, %19’una konsültasyon istendiği ve 353 hastanın ise direkt acil servisten taburcu edildiği tespit edildi.
Sonuç: Deprem sonrası mesafeden bağımsız acil servislere depremzede başvurusu olabilmesine karşın bu sayı oluşturduğu iş yükü bakımından ek bir önlem almayı gerektirecek kadar fazla değildir. Ancak bu çalışmanın, mesafe dikkate alınarak yapılan ilk analiz olmasından dolayı benzer çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.

References

 • Hidalgo J, Baez AA. Natural Disasters. Crit Care Clin. 2019;35(4):591-607. doi:10.1016/j.ccc.2019.05.001
 • Pazarcık- MW7.5 Elbistan Kahramanmaraş Deprem Bilgi Destek Sistemi (DEBIDES). https://deprem.afad.gov.tr/content/136. Accessed March 13, 2023.
 • Bakan Kurum: “deprem nüfus itibarıyla 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi”. https://www.csb.gov.tr/bakan-kurum-deprem-nufus-itibariyla-13-5-milyon-vatandasimizi-etkiledi-bakanlik-faaliyetleri-37415. Accessed March 13, 2023.
 • Peyravı M, Ahmadı Marzaleh M, Khorram-Manesh A. An Overview of the Strengths and Challenges Related to Health on the First 10 Days after the Large Earthquake in the West of Iran, 2017. Iran J Public Health. 2019;48(5):963-1033.
 • T.C. Saglik Bakanligi. https://www.saglik.gov.tr/TR,94838/saglik-bakani-koca-deprem-bolgelerindeki-saglik-hizmetlerine-iliskin-son-durumu-paylasti.html. Accessed February 23, 2023.
 • AFAD. https://afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-34. Accessed February 23, 2023.
 • Mohammadpour M, Sadeghkhani O, Bastani P, Ravangard R, Rezaee R. Iranian’s healthcare system challenges during natural disasters: the qualitative case study of Kermanshah earthquake. BMC Emergency Med. 2020;20(75):1-8. doi:10.1186/s12873-020-00359-2
 • Dursun R, Görmeli CA, Görmeli G. Evaluation of the patients in Van Training and Research Hospital following the 2011 Van earthquake in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012;18(3):260-264. doi:10.5505/tjtes.2012.05863
 • Rom A, Kelman I. Search without rescue? Evaluating the international search and rescue response to earthquake disasters. BMJ Glob Health. 2020;5:e002398. doi:10.1136/bmjgh-2020-002398
 • Eyler Y, Kılıç TY, Duman AÖ, Berksoy E. Analysis of patients admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics after the İzmir earthquake on October 30, 2020. Tepecik Eğit Hast Derg. 2022;32(3):372-377. doi:10.4274/terh.galenos.2021.62347
 • Del Papa J, Vittorini P, D'Aloisio F, et al. "Retrospective analysis of injuries and hospitalizations of patients following the 2009 earthquake of L’Aquila City." Int J Environ Res Public Health. 2019;14;16(10):1675. doi:10.3390/ijerph16101675 
 • Igarashi Y, Matsumoto N, Kubo T, et al. Prevalence and characteristics of earthquake-related head injuries: A systematic review. Disaster Med Public Health Prep. 2022;16(3):1253-1258. doi:10.1017/dmp.2021.31
 • Gul M, Fuat Guneri A, Gunal MM. Emergency department network under disaster conditions: The case of possible major Istanbul earthquake. JORS. 2020;71(5):733-780. doi:10.1080/01605682.2019.1582588
 • Cimellaro GP, Marasco S, Noori AZ, Mahin SA. A first-order evaluation of the capacity of a healthcare network under emergency. Earthq Eng Eng Vib. 2019;18(3):663-740.
 • Lin YK, Niu KY, Seak CJ, Weng YM, Wang JH, Lai PF. Comparison between simple triage and rapid treatment and Taiwan Triage and Acuity Scale for the emergency department triage of victims following an earthquake-related mass casualty incident: A retrospective cohort study. World Journal of Emergency Surgery. 2020;15(1):20. doi:10.1186/s13017-020-00296-2
 • Bortolin M, Morelli I, Voskanyan A, Joyce NR, Ciottone GR. Earthquake-related orthopedic injuries in adult population: A systematic review. Prehosp Disaster Med. 2017;32(2):201-209. doi:10.1017/S1049023X16001515

Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya

Year 2023, Volume: 8 Issue: 3, 358 - 362, 06.09.2023
https://doi.org/10.26453/otjhs.1276026

Abstract

Objective: In our study, the effect of earthquake victims who applied to the emergency department (ED) of our hospital, despite being far from the earthquake area, on the workload and the need for additional precautions will be examined. As a result, it is aimed to create a guiding resource for future disasters.
Materials and Methods: This study was conducted with patients who applied to Sakarya Training and Research Hospital (STRH) Emergency Department within 15 days after the Kahramanmaraş earthquake and were diagnosed as X34-Earthquake Victims according to ICD-10.
Results: The mean age of the 405 patients were 20.98 years, and 52.6% were female. The ratio of the admitted patients to the total number of patients was 1.62%. Regarding resource use, the laboratory was requested for 32.3%, imaging examination for 55.1%, consultation for 19%, and 353 patients were discharged from the emergency department.
Conclusions: Although earthquake victims may apply to the emergency departments regardless of the distance after the earthquake, this number is insufficient to require additional measures regarding the workload it creates. However, since this study is the first analysis based on distance, it should be supported by similar studies.

References

 • Hidalgo J, Baez AA. Natural Disasters. Crit Care Clin. 2019;35(4):591-607. doi:10.1016/j.ccc.2019.05.001
 • Pazarcık- MW7.5 Elbistan Kahramanmaraş Deprem Bilgi Destek Sistemi (DEBIDES). https://deprem.afad.gov.tr/content/136. Accessed March 13, 2023.
 • Bakan Kurum: “deprem nüfus itibarıyla 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi”. https://www.csb.gov.tr/bakan-kurum-deprem-nufus-itibariyla-13-5-milyon-vatandasimizi-etkiledi-bakanlik-faaliyetleri-37415. Accessed March 13, 2023.
 • Peyravı M, Ahmadı Marzaleh M, Khorram-Manesh A. An Overview of the Strengths and Challenges Related to Health on the First 10 Days after the Large Earthquake in the West of Iran, 2017. Iran J Public Health. 2019;48(5):963-1033.
 • T.C. Saglik Bakanligi. https://www.saglik.gov.tr/TR,94838/saglik-bakani-koca-deprem-bolgelerindeki-saglik-hizmetlerine-iliskin-son-durumu-paylasti.html. Accessed February 23, 2023.
 • AFAD. https://afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-34. Accessed February 23, 2023.
 • Mohammadpour M, Sadeghkhani O, Bastani P, Ravangard R, Rezaee R. Iranian’s healthcare system challenges during natural disasters: the qualitative case study of Kermanshah earthquake. BMC Emergency Med. 2020;20(75):1-8. doi:10.1186/s12873-020-00359-2
 • Dursun R, Görmeli CA, Görmeli G. Evaluation of the patients in Van Training and Research Hospital following the 2011 Van earthquake in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012;18(3):260-264. doi:10.5505/tjtes.2012.05863
 • Rom A, Kelman I. Search without rescue? Evaluating the international search and rescue response to earthquake disasters. BMJ Glob Health. 2020;5:e002398. doi:10.1136/bmjgh-2020-002398
 • Eyler Y, Kılıç TY, Duman AÖ, Berksoy E. Analysis of patients admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics after the İzmir earthquake on October 30, 2020. Tepecik Eğit Hast Derg. 2022;32(3):372-377. doi:10.4274/terh.galenos.2021.62347
 • Del Papa J, Vittorini P, D'Aloisio F, et al. "Retrospective analysis of injuries and hospitalizations of patients following the 2009 earthquake of L’Aquila City." Int J Environ Res Public Health. 2019;14;16(10):1675. doi:10.3390/ijerph16101675 
 • Igarashi Y, Matsumoto N, Kubo T, et al. Prevalence and characteristics of earthquake-related head injuries: A systematic review. Disaster Med Public Health Prep. 2022;16(3):1253-1258. doi:10.1017/dmp.2021.31
 • Gul M, Fuat Guneri A, Gunal MM. Emergency department network under disaster conditions: The case of possible major Istanbul earthquake. JORS. 2020;71(5):733-780. doi:10.1080/01605682.2019.1582588
 • Cimellaro GP, Marasco S, Noori AZ, Mahin SA. A first-order evaluation of the capacity of a healthcare network under emergency. Earthq Eng Eng Vib. 2019;18(3):663-740.
 • Lin YK, Niu KY, Seak CJ, Weng YM, Wang JH, Lai PF. Comparison between simple triage and rapid treatment and Taiwan Triage and Acuity Scale for the emergency department triage of victims following an earthquake-related mass casualty incident: A retrospective cohort study. World Journal of Emergency Surgery. 2020;15(1):20. doi:10.1186/s13017-020-00296-2
 • Bortolin M, Morelli I, Voskanyan A, Joyce NR, Ciottone GR. Earthquake-related orthopedic injuries in adult population: A systematic review. Prehosp Disaster Med. 2017;32(2):201-209. doi:10.1017/S1049023X16001515

Details

Primary Language English
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research article
Authors

Nuray ASLAN
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0001-8059-4862
Türkiye


Yusuf YURUMEZ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0003-3917-9434
Türkiye


Sacit AKDENİZ
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-4573-4433
Türkiye


Fatih GÜNEYSU
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-8433-3763
Türkiye


Onur KARAKAYALI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0003-1848-3461
Türkiye


Bahri ELMAS
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, GENEL PEDİATRİ BİLİM DALI
0000-0001-9034-6109
Türkiye

Early Pub Date August 30, 2023
Publication Date September 6, 2023
Submission Date April 3, 2023
Acceptance Date July 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 3

Cite

AMA
ASLAN N, YURUMEZ Y, AKDENİZ S, GÜNEYSU F, KARAKAYALI O, ELMAS B. Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. OTJHS. September 2023;8(3):358-362. doi:10.26453/otjhs.1276026

Creative Commons License

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi [Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS)] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Click here to get help about article submission processes and "Copyright Transfer Form".