Review Article
BibTex RIS Cite

MASS MANIPULATION WİTH RHYTHM

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 90 - 108, 29.12.2022

Abstract

It is known that rhythm has been used in communication, religious ceremonies, entertainments and wars since the creation of humanity, increasing the feelings of heroism and revenge. There is no doubt that early humans communicated with rhythms by hitting objects. In the research, the use of rhythms for manipulation purposes, the characteristics of the usage techniques, together with the historical sources were examined in detail, the important findings about the war strategies and the acceptance of the rhythms with the characteristics of war tools (weapons) as the symbols of sovereignty and power, as the legacy of the Turkish armies to the present, were examined in detail. . This study examines the use of rhythms for mass manipulation by the nations who fought, sacrificed their lives, developed tactics and achieved success with the rhythm information as ancient as the written history of the world; It has been possible to include the data as a result of the literature review in the research content by using a qualitative research method and a descriptive situation analysis pattern, by specifying how rhythms are used for mass manipulation today, with detailed application methods.
In the research; The usage areas and effects of rhythms for mass manipulation; It has been prepared as an original research with the aim of examining the positive and negative effects of rhythms on people with the information it contains about its use for the purpose of "Mass Manipulation", which can be evaluated as propaganda, mind control, perception interaction, environmental and social orientation.

References

 • Referans1: And, Metin, (1974), Oyun ve Bugün, İstanbul.
 • Referans2: Erendil, Muzaffer (1992), Dünden Bugüne Mehter, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Referans3: Farmer, Henry George (1992), Tablhane, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Referans4: Finch, Roger (1997), Musical Instruments in Uigur Literature and Art, Uluslar Arası Osmanlı Öncesi Türk Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:119, Ankara.
 • Referans5: Gazimihal, Mahmud R. (1955), Türk Askeri Müzikleri Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul.
 • Referans6: Gazimihal, M. Ragıp, (1975), Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara.
 • Referans7: Ögel, Bahaeddin (1986), Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlar, Cilt:8, Ankara.
 • Referans8: Vural, Feyzan Göher (2011), İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik, Çizgi Kitabevi, Konya.

RİTİM İLE KİTLE MANİPÜLASYONU

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 90 - 108, 29.12.2022

Abstract

Ritim, insanlığın yaradılışından günümüze, haberleşmede, dini törenlerde, eğlencelerde, savaşlarda kullanılarak, kahramanlık duygularını ve intikam hissini artırdığı bilinmektedir. İlk insanların cisimlere vurarak ritimler ile iletişim kurdukları şüphesizdir. Araştırmada, ritimlerin manipülasyon amaçlı kullanımı üzerine, kullanım tekniklerinin özellikleri, tarihi kaynaklar ile birlikte ayrıntılı incelenerek, Türk ordularının günümüze mirası olarak, savaş stratejileri ve savaş aleti (silah) niteliğine sahip ritimlerin, egemenlik ve gücün simgesi olarak kabul edilmesi ile ilgili önemli bulguları ayrıntılı incelenmiştir. Dünyanın yazılı tarihi kadar kadim olan ritim bilgileri ile savaşan, canlarını feda eden, taktik geliştiren ve başarı elde eden milletlerin, ritimleri kitle manipülasyonu amaçlı kullanımının incelendiği bu çalışma; Günümüzde ritimlerin nasıl kitle manipülasyonu amacıyla kullanıldığını ayrıntılı uygulama yöntemleri ile belirterek, nitel bir araştırma yöntemi ile betimsel durum analizi deseni kullanılarak, literatür taraması sonucundaki verilerin belgesel kaynak tarama ve çözümleme tekniği ile araştırma içeriğinde yer alması mümkün olmuştur.
Araştırmada; Ritimlerin, kitle manipülasyonu amaçlı kullanım alanları ve etkilerinin; Propaganda, zihin kontrolü, algı etkileşimi, çevresel sosyal yönlendirme olarak değerlendirilebilen, genel başlığı ile “Kitle Manipülasyonu” amaçlı kullanımı hakkında içerdiği bilgiler ile ritimlerin insanlar üzerinde pozitif ve negatif yarattığı etkilerinin incelenmesini amaçlanarak, özgün bir araştırma olarak hazırlanmıştır.

References

 • Referans1: And, Metin, (1974), Oyun ve Bugün, İstanbul.
 • Referans2: Erendil, Muzaffer (1992), Dünden Bugüne Mehter, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Referans3: Farmer, Henry George (1992), Tablhane, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Referans4: Finch, Roger (1997), Musical Instruments in Uigur Literature and Art, Uluslar Arası Osmanlı Öncesi Türk Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:119, Ankara.
 • Referans5: Gazimihal, Mahmud R. (1955), Türk Askeri Müzikleri Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul.
 • Referans6: Gazimihal, M. Ragıp, (1975), Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara.
 • Referans7: Ögel, Bahaeddin (1986), Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlar, Cilt:8, Ankara.
 • Referans8: Vural, Feyzan Göher (2011), İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik, Çizgi Kitabevi, Konya.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Music
Journal Section Reviews
Authors

Volkan Fatih Yılmaz 0000-0002-9747-8531

Publication Date December 29, 2022
Submission Date August 16, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Yılmaz, V. F. (2022). RİTİM İLE KİTLE MANİPÜLASYONU. Otuzyedi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 90-108.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.