Art and Literature
BibTex RIS Cite

BİR ŞAVAŞ VESİKASI OLARAK PABLO PİCASSO’NUN GUERNİCA ESERİNDEKİ SEMBOLLERİN İNCELENMESİ

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 55 - 70, 29.12.2022

Abstract

Sanat eserleri kendisini oluşturan sanatçıların yanı sıra dönemlerinin de aynasıdırlar. Özellikle iletişim araçlarının henüz gelişmediği dönemlerde propaganda aracı olarak güç ve ideolojilerin hizmetkârı olmuştur. Farklı dönemlerde etkin olan felsefelere göre içerik değişikliğine uğrayarak bazen inananları etkilemek bazen tarihi veya toplumsal bir olayın vesikası hizmetini sunmuştur. Bu vesika hizmetiyle belleğe ışık tutmuştur. Konu edindikleri çalışma türüne, yer verdikleri objelere ve anlatımlarına göre bizimle iletişime geçerler. Bu çalışmamızda Pablo Picasso’nun Guernica eserlerindeki sembolleri (Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. TDK, 2022), dini, mitolojik (Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim TDK, 2022) ve Picasso’nun yaşamındaki olaylarla ilişkisinden yola çıkarak bu bağlamda Guernica eserini inceleyeceğiz. Picasso’nun 1937 tarihli Guernica eseri sergilendiği günden bu yana konu edindiği savaşın vesikası olmanın yanında faşizm zulmünün simgesi haline gelen bu eser savaşın, acının ve vahşetin temsili haline gelmiştir. Seyircisini adeta içine çeken eser, izleyiciye anlatısıyla dönemin acısını hissettirmektedir. Guernica savaşa yönelik eleştirinin zihinlerde yer eden başlıca örneğidir

References

 • 1. Başer, S. (2006). Toplumsal değişimler açısından Picasso’nun “Guernica”, El Greco’nun “5. mührün açılışı”, Goya’nın “ Mayıs’ın 3’ü” adlı resimlerinin incelenmesi- [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • 2. Battistini, M. (1999). ArtBook Picasso.(C. K. Emek Çev.) Dost Kitapevi Yayınları.
 • 3. Berger, J. (1989). Picasso’nun başarısı ve başarısızlığı. (Y. Salman, M. Gürsoy, Çev.). Metis Yayınları.
 • 4. Bombalanmış Guernica resimleri, Erişim tarihi: 13.10.2022, https://medium.com/@crpiemonte/guernica-1937-quando-lorrore-cadde-dal-cielo-21210be6d33a ve https://bonpourlatete.com/culture/picasso-peint-guernica-ville-pulverisee
 • 5. Carter, A. (21.07.2021). All hidden symbols & meanings ın picasso's guernica. Erişim tarihi: 15.10.2022, https://www.carterart.art/article/all-hidden-symbols-meanings-in-picasso-s-guernica
 • 6. Çalışkan, S. (2019). Katliamlara tanıklık: sanat eserleri aracılığı ile hatırlamak. Erişim tarihi: 14.10.2022, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841671
 • 7. Elçioğlu, C. (2004). Picasso’nun Guernica resminin sanatsal kaynakları. [Sanatta Yeterlilik Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • 8. Gezgin, D. (2014). Hayvan mitosları, Sel Yayıncılık.
 • 9. Keskin, F, K. (2021). García Lorca'nın “Doña Rosita La Soltera”Sında kaderin kızları Moira'ların yansıması. Erişim tarihi: 13.10.2022. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1816327
 • 10. Kınam, B. (2020). Sanatta politik bir güç Guernıca örneği, Erişim tarihi: 13.10.2022 https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1611007274.pdf 11. Diyanet işleri başkanlığı (2010). Kuran-ı kerim, s. 599.
 • 12. Maggi, S. (2022). hz. İsa’nın mesajı açısından matta incilinin tahlili [Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • 13. TDK, (2022). Erişim tarihi: 15.10.2022 https://sozluk.gov.tr/
 • 14. Yüzgüller, S., Yavuz, S. (2016). Acıyı okumak: temsil ve ifade bağlamında Pieta. betimleri. Erişim tarihi: 14.10.2022 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/780408.

EXAMINATION OF SYMBOLS IN PABLO PICASSO'S GUERNICA AS A WAR DOCUMENT

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 55 - 70, 29.12.2022

Abstract

Works of art are the mirrors of the artists as well as their periods. It has been the servant of power and ideologies as a propaganda tool, especially in the periods when the means of communication were not yet developed. By changing the content according to the philosophies that were active in different periods, it sometimes served as a document of a historical or social event, sometimes influencing the believers. This document has shed light on memory with its service. They contact us according to the type of work they have covered, the objects they include and their expressions. In this study, the symbols in Pablo Picasso's Guernica works (tangible object or sign indicating something that cannot be expressed with the senses, realm, name, nickname, symbol, symbol. TDK, 2022), religious, mythological (TDK, the science that interprets and examines myths, their genesis, meanings) , 2022) and Picasso's relationship with the events in his life, we will examine the Guernica work in this context. Picasso's 1937 Guernica work, which has become the symbol of the oppression of fascism as well as the document of the war that he has been the subject of since the day it was exhibited, has become the representation of war, pain and brutality. The work, which draws the audience in, makes the audience feel the pain of the period with its narrative. Guernica is the prime example of his critique of war.

References

 • 1. Başer, S. (2006). Toplumsal değişimler açısından Picasso’nun “Guernica”, El Greco’nun “5. mührün açılışı”, Goya’nın “ Mayıs’ın 3’ü” adlı resimlerinin incelenmesi- [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • 2. Battistini, M. (1999). ArtBook Picasso.(C. K. Emek Çev.) Dost Kitapevi Yayınları.
 • 3. Berger, J. (1989). Picasso’nun başarısı ve başarısızlığı. (Y. Salman, M. Gürsoy, Çev.). Metis Yayınları.
 • 4. Bombalanmış Guernica resimleri, Erişim tarihi: 13.10.2022, https://medium.com/@crpiemonte/guernica-1937-quando-lorrore-cadde-dal-cielo-21210be6d33a ve https://bonpourlatete.com/culture/picasso-peint-guernica-ville-pulverisee
 • 5. Carter, A. (21.07.2021). All hidden symbols & meanings ın picasso's guernica. Erişim tarihi: 15.10.2022, https://www.carterart.art/article/all-hidden-symbols-meanings-in-picasso-s-guernica
 • 6. Çalışkan, S. (2019). Katliamlara tanıklık: sanat eserleri aracılığı ile hatırlamak. Erişim tarihi: 14.10.2022, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841671
 • 7. Elçioğlu, C. (2004). Picasso’nun Guernica resminin sanatsal kaynakları. [Sanatta Yeterlilik Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • 8. Gezgin, D. (2014). Hayvan mitosları, Sel Yayıncılık.
 • 9. Keskin, F, K. (2021). García Lorca'nın “Doña Rosita La Soltera”Sında kaderin kızları Moira'ların yansıması. Erişim tarihi: 13.10.2022. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1816327
 • 10. Kınam, B. (2020). Sanatta politik bir güç Guernıca örneği, Erişim tarihi: 13.10.2022 https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1611007274.pdf 11. Diyanet işleri başkanlığı (2010). Kuran-ı kerim, s. 599.
 • 12. Maggi, S. (2022). hz. İsa’nın mesajı açısından matta incilinin tahlili [Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • 13. TDK, (2022). Erişim tarihi: 15.10.2022 https://sozluk.gov.tr/
 • 14. Yüzgüller, S., Yavuz, S. (2016). Acıyı okumak: temsil ve ifade bağlamında Pieta. betimleri. Erişim tarihi: 14.10.2022 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/780408.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Art and Literature
Authors

Suleyman Tabak 0000-0002-4192-6657

Publication Date December 29, 2022
Submission Date October 18, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Tabak, S. (2022). BİR ŞAVAŞ VESİKASI OLARAK PABLO PİCASSO’NUN GUERNİCA ESERİNDEKİ SEMBOLLERİN İNCELENMESİ. Otuzyedi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 55-70.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.